PDA

View Full Version : TTTT KĐ Hội Quán Cờ Nguyễn Thanh Tùng - Lại Việt Trườngbanghuu
07-09-2013, 11:52 AM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 07/09/2013

Nguyễn Thanh Tùng (Bình Dương) Tiên Thắng Lại Việt Trường ( Đài Chủ )


http://666kb.com/i/chbin9qy07jf6z5fh.jpg


Thế trận Trung Pháo Quá Hà Xa Khai Trung Lộ đối Bình Phong Mã

FORMAT WXF
GAME Nguyen Thanh Tung(vs)Lai Viet Truong
TIME 56"; 60"
RED Nguyen Thanh Tung;;;
BLACK Lai Viet Truong;;;
DATE 07-09-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P5+1 A4+5 6. P7+1 H7+6
7. H8+7 P7+1 8. R2-1 H6+7
9. C5-1 R8+1 10. R2.3 C2-1
11. R3-1 R8.7 12. H7+5 E3+5
13. C5.3 R7+4 14. H5+3 R1.4
15. C3+2 R4+7 16. E7+5 R4.2
17. A6+5 R2-3 18. R9.6 P3+1
19. H-+5 C8-1 20. R6+6 C2.3
21. P5+1 P5+1 22. H3+4 P5+1
23. H5+3 R2+2 24. H4-5 P3+1
25. C3.5 H3+2 26. R6.8 P3.4
27. H5+6 P4.5 28. H6-5 H2+4
29. R8.6 H4+3 30. R6-4 H3-1
31. H5+6 C3.2 32. C5+1 H1-2
33. H6+4 C8.6 34. H4-5 H2+3
35. C5+3 A5+6 36. H5+6 C6.4
37. C5-4 R2+3 38. A5-6 C2+5
39. H6-5 C2.5 40. H3-5 C4.6
41. H++4 A6+5 42. H4-6 R2-8
43. R6.7 R2.4 44. H5+7 }END

http://666kb.com/i/chbl42mnlffuiwhop.jpg
Tùng Phật Tử sử dụng dị chiêu khiến Lại Việt Trường thất thủ..

banghuu
07-09-2013, 12:24 PM
HÌNH ẢNH
KĐ Hội Quán Cờ Nguyễn Thanh Tùng - Lại Việt Trường


http://666kb.com/i/chbkobakwy8rpljm1.jpg
Hình cờ sau 26 nước , Nguyễn Thanh Tùng còn 39 phút , Lại Việt Trưởng chỉ còn 9 phút. Do Trường đã mất rất nhiều thời gian để đối phó với khai cuộc sớm mở trung lộ của Tùng...


http://666kb.com/i/chbkrfd71c8x5hnrd.jpg
VTC ghi hình Kỳ Đài phục vụ cho chương trình Trạng Cờ Quý Tỵ...

mtuan2
07-09-2013, 03:09 PM
Nguyễn Thanh Tùng 1-0 Lại Việt Trường


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089796364797310224645304126256254192764657374546647487071746412116465716127462042486861654665003068663037294737173948171409392324674672713933112145444344655344454665141653452425664622143313253545333545334514351333352733372706453321114645061433527151524414264542415244325131424616194839111632441646654631514452504152331911372711314625
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D85985
www.dpxq.com