PDA

View Full Version : Kỳ đài PTSC: Trương Á Minh - Nguyễn Thanh Khiết



TranTrang
19-01-2014, 02:25 PM
Trong lúc chờ đợi góc "Kỳ đài PTSC Marine" được lập, xin phép post nhờ ván cờ sang đây, sau này nhờ các Mod chuyển hộ.


QTĐS TRƯƠNG Á MINH (CÔNG ĐÀI) TIÊN THẮNG KTQG NGUYỄN THANH KHIẾT (ĐÀI CHỦ)
(Ván công đài lần thứ 86 chủ nhật ngày 19 tháng 01 năm 2014)

http://i1262.photobucket.com/albums/ii615/trantrangt1/20140119_090051_zps9b5f2930.jpg



http://i1262.photobucket.com/albums/ii615/trantrangt1/20140119_100700_zps4b5d08bd.jpg

http://i1262.photobucket.com/albums/ii615/trantrangt1/20140119_114734_zps9b2762d4.jpg