PDA

View Full Version : Năm Cửa Ô HÀ NỘI ra quân tại giải đấu Thăng Long Kỳ Đạo 2014!thanghong
19-04-2014, 02:07 PM
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/04/19/15/26/3001182535_578666835_574_574.jpg


NĂM CỬA Ô :6-2: ANH EM 1Phạm Khắc Tuấn (Tuấn Sơn Tây) 1-1 Đại Ngọc Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122229471002171370621927604279870001091980817767815189797282273501313543221219295153797582867545313643552324136336465574535474624645634345436254435354758384252484857563121363718606666530416564535767655755656855586865134339485855656842642434204229260605343343733343858687668676434264426674426426245535246440306414766674530509483735376888022314103031102023422010422388803739494809591020234220104223102023422010
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86941-TTTT-vong-2-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014
www.dpxq.com

Cao Bá Thu 1-1 Đinh Quang Hưng( Hưng Rắn Nước)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
694720427967636426257062173712221927232427352425472580810919100225470010191002105948811189597271777311155955434473751513464544457545714145413041674622216665102265644264462521254725137355656042374740304737304037474030250773133556624365451316563716864743224345438606372506264333304025132622
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86941-TTTT-vong-2-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014
www.dpxq.com

Lê Hải Ninh ( Ninh Cờ Thế)2-0 Phạm Quang Minh ( Minh ALI...baba)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979232466651022190703041727221467550003090803334767604227472425262512222524222939481406080929276763434465645041474406252434331309191353797525461916462544475323162627175536171434242343241443462625463625200405202505066313
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86941-TTTT-vong-2-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014
www.dpxq.com

Vũ Hồng Sơn 0-2 Dương Đình Chung ( Chung Tiêu)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86941-TTTT-vong-2-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014
www.dpxq.com

thanghong
24-04-2014, 03:09 PM
Năm Cửa Ô Hà Nội 7-1 Thăng Long Kỳ Đạo (QT2)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/04/24/14/23/3002637070_1229766658_574_574.jpg
Tuấn Alex 0-2 Chung (Tiêu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512222947100219270010091972421713706279878070897963645948304186850304776770798779608279876254134310192719403019275446274642464959021487752252756314266382465659495606676426384837385749480646472920426434576948475272433330403363697734444030858477564445426082708384706260426373461673331666627456684748667648387678
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86955-TTTT-vong-3-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com

Ninh Cót 2-0 Tùng Chim Chích


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979232479751022190763642625242575251211173711212515216107260001372701511575220175732042263461810919512127377282736370723453012263648161536121616463613139483134191534242907504115558384666562505551725251524152474322436343242767552707553407273413304137352729483929266947262243838272354572768333760639485062656406866463628148574050335322124541
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86955-TTTT-vong-3-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com

Dũng Vịt Say 0-2 Vũ Văn Thanh (MÔI TRƯỜNG)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022262563647973728273638281192730411707001009198161635320421913707867486274070878765373616613231020252466866987121623131626242320101310221048677666678674867343103143333123333626293948665636160304161929281913565446458667876967554544544447465534131041304616444510143455164650411413454448575534131634462746233516263554594844462628
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86955-TTTT-vong-3-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com


Hưng Rắn Nước 1-1 Nguyễn Hưng Hải


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625636477676042798770628979807079737282737062701747102209080001087870511927013178711211717383847383826283535172537372607363627266657275475775256947252665643151575451716766262427155041153411135484605263532201868524643413011384837173537352738343232485847354464554354344351659482425847464614443162849592836666813347464615159493455645455764333030445442526686936283338263669594152595851212907280738283637282337478766
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86955-TTTT-vong-3-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com


Như Vậy Năm Cửa Ô Có 4 điểm(13-3) qua 2 lượt đấu (lượt đầu đội nghỉ ) sau 3 vòng đấu của bảng B

CHÚC MỪNG TOÀN ĐỘI NĂM CỬA Ô!

thanghong
29-04-2014, 03:18 PM
Năm Cửa Ô Hà Nội 7-1 Kỳ Hữu2(hsp 20-4)http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/04/29/14/54/3004198727_1451920355_574_574.jpg
Chính Khách!??

- Phạm Khắc Tuấn ( NCO ) 1-1 Bùi Thanh Tùng ( KHU 2 )


DhtmlXQ]
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222694710021927001009191014170714340605706277576364796780708979727619122242594850410703425212156042666564654765346429475256252423241555566603042425552564548685545604346646274676467970627057594644343702142515143305045626153533250414250635450614675526235563142663442324
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86988-Dien-bien-vong-4-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com
[/DhtmlXQ]

- Nguyễn Văn Đạt ( KHU 2 ) 0-2 Nguyễn Thăng Long ( NCO )

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
6947102266652324796770821907204286853041090812020858725289798070777200101737101759482214587814266755261855631707635170725172070678760222656424256454253554535262371706161727222676753536796936374837183749591618270718147555262239483716696443446463444546451474535222525552415263625241476916240767827062647472454472626462706267630304
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86988-Dien-bien-vong-4-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com


- Vũ Văn Thanh ( NCO ) 2-0 Phạm Tuấn Hiệp ( KHU 2 )

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780702625636489791022797372827363828119077075173722416364816164342042091912115948
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86988-Dien-bien-vong-4-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com

- Nguyễn Đức Hiếu ( KHU 2 ) 0-2 Lê Hải Ninh ( NCO )
tmlXQ_binit]
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
www_dpxq_com
500,350
[DhtmlXQ_binit]8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383[/Dh
1927232466651022796700016947636465640161777961642748706279696454173762740919120219115041111560426775545515557455898702068757223448677252575534556755064659484344
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86988-Dien-bien-vong-4-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com

thanghong
05-05-2014, 06:37 AM
NĂM CỬA Ô HÀ NỘI NẾM MÙI THẤT BẠI ĐẦU TIÊN TẠI VÒNG 5 TLKD 2014 !(HSP 23-9)

Giao chiến với đội Kỳ ANH tức đội tuyển của những nhà vô địch trẻ ngày trước, Đứng trước thế ko còn gì để mất KỲ ANH với trang thiết bị đến tận răng đã giành chiến thắng cần thiết để có thể bám kịp tốp trên của bảng B, nếu như đây là khích lệ lớn lao với đoàn quân ĐỘI TRẺ- thì đây là bài học thấm thía cho các Thành viên Á QUÂN 5 CỬA Ô HN . Thất bại này cho thấy rằng anh em chớ có tưởng rằng :Bảng B dễ dàng- mà chiến thắng phải là nỗ lực của tất cả các thành viên khi đã mang binh khí và giáp trụ ra trận!

Thất bại hôm nay của Hưng Rắn Nước trước Quản thanh Tùng thật đáng tiếc, khi đang có hình cờ rất mạnh nếu tập trung thì sẽ WIN ,ai ngờ một phút lơ đãng mất cây mất thế chuyển thắng thành thua!

ĐIỆP đại sư thì quả là khó khăn khi đối đầu với " SAO QUẢ TẠ CU LU" Anh đã bị tra tấn với những đòn có sức mạnh khủng khiếp của Phí Mạnh Cường Nên sự uyển chuyển kỳ này vẫn không giúp anh "hoàn hồn đơn" được.
ĐỀ NGHỊ HAI ANH KIỂM ĐIỂM SÂU SẮC VÌ LÀM TIÊU TAN CẢ DỰ THẢO LIÊN HOAN BIA BỌT SAU TRẬN ĐẤU!

ATLQ và Thanh "Môi trường" dù có hoàn thành nhiệm vụ cá nhân nhưng cũng "chẳng (nàm) nên mùa xuân!"- chỉ biết :


CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG CỦA ĐỘI CT KỲ ANH !


Phí Mạnh Cường (KYA) 2-0 Phùng Quang Điệp (NCO)www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770626665807079672324897910221907604217132214090800010838504113632425262501213834140625241222674872762423223247270627482770736564434463037370071542643444644269477677273521114414111435146254153442240304543504242042242535567978707434427414233332227858777959481464422140505856225248377989214264625653
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87009-TTTT-vong-5-TLKD-2014/page3
www.dpxq.com


Đinh Quang Hưng (NCO) 0-2 Quản Thanh Tùng (KYA)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625706277678070798772821927100266656042294700011707123209190121191250412715030407272324676832386863434489883835252421248828353228388286383424341534707312138684656442646323415027203041236302211323644223218434200073632120323020233033877563532320333020244220003034312421624330504050212031303948537375567376564476464425461620234335235350404839303259488384251316565383351683234050232050511332413220278485
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87009-TTTT-vong-5-TLKD-2014/page3
www.dpxq.com


Ngô Văn Khánh (KYA) 1-1 Vũ Văn Thanh (NCO)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
1927232466651022774770627967807017136042132300108979121409196364656414641910221023837276830310220323646629073041262524250725625406057075250754462746764659487579677946860504434404144445141345557987
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87009-TTTT-vong-5-TLKD-2014/page3
www.dpxq.com


Nguyễn Thăng Long (NCO) 2-0 Nguyễn Đại Thành (KYA)www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089797276666512421927102226250010091910162735161425241424171263641242604219122425122225356564356564636567636267622223707247435041430376067972627223260604464572730301730301310333311133346947041426763464594883841131141376706460707313167376161345441383444360624353626476706460707660643111426048596414113114343111341411311434311134337670335370605350606683433948505466604150606343416323416123436141111254521214521243442042443412223484
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87009-TTTT-vong-5-TLKD-2014/page3
www.dpxq.com

thanghong
11-05-2014, 07:08 AM
XỐC LẠI ĐỘI HÌNH NĂM CỬA Ô LẠI TRONG CHIẾN THẮNG ! (hsp 28-12)http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/11/06/33/3008072412_1157097841_574_574.jpg

TÌM LẠI CẢM GIÁC CHIẾN THẮNG VÀ ĐEM MÁT MẺ ÙA VỀ NĂM CỬA Ô, Trong cái không khí đầu hạ oi bức , đội hình 5CO kỳ này ra quân với những kỳ thủ như KỲ VƯƠNG tài tử Đinh Quang Hưng, Đội trưởng Nguyễn Thăng Long, Vua cờ thế Lê Hải Ninh, Vô địch Môi trường Đô thị Vũ Văn Thanh.
Đội hình này đã thi đấu hiệu quả ngay lập tức khi lấy trọn 02 điểm quý báu từ đoàn quân Đông Anh đầy khát vọng!
Bàn 1 : "TƯỚNG" Hưng Rắn Nước lấy đầu Nghệ ...nhân gỗ mỹ nghệ Đàm Văn Long khi mới chiêu được vài hớp Trà Đá.ANH còn cảm thán " Dạo này gần Điệp thì đen gần đèn thì...thuốc lào!"
Bàn 2 : Đội trưởng ATLQ cầm "đèn" đối đầu với "Vịnh ...không sợ súng bao giờ" do đó đóng súng vào đầu đánh lúc ưu thế quá lại cứ phởn "ba - ha- tô- hô" (quên mất là Đối thủ chẳng nghe thấy gì!)
Thế là hòa mất - (buồn 1 chút)
Bàn 4 : Thanh Môi trường lấy pháo đầu công Phản cung mã của Đội trưởng kiêm nhà giáo ưu tú có thể hình cao lớn TÔ ANH TUẤN .Sau loạt đạn đầu ưu thế VVThanh bất ngờ bị mất ngựa và dính đạn của đối thủ nên nhanh chóng hạ cờ đẩy mọi chú ý đến CẶP đấu còn lại quyết định thắng thua giữa Vua cờ thế Ninh Cót và TRọng tài quý Tỵ Lưu Mạnh HÀ.
Bàn3:
Hậu thủ trước "Hà đầu pháo" tam binh . Ninh cót lái xe giục ngựa ra biên ải đưa ngay Hà vào TAM BỘ HỔ rồi "từng bước từng bước thầm " Hậu phản đòn đẩy tiên về quê khéo léo quy tàn và kết thúc ván cờ ở thế "2 mã thắng mã 2 sĩ" - quyết định chiến thắng chung cuộc cho NĂM CỬA Ô.

Đây là "dự" của chuyên gia cờ TCD rất chính xác về tỉ số nhưng Đương nhiên sai lệch nhều về đội hình :
Sau thất bại có thể nói là ê chề trước Kỳ Anh , Năm Cửa Ô không còn cách nào khác buộc phải giành thắng lợi trận này hầu mong đến một vị trí cao trên bảng xếp hạng , tuy nhiên Đông Anh không bao giờ là tay mơ cả , người viết thực sự đánh giá rất cao tinh thần quật khởi của anh em Đông Anh , tuy thực lực không phải thuộc hàng top nhưng bản lĩnh thi đấu cũng như lòng tự tin của họ thì luôn tràn đầy , trước cường địch Năm Cửa Ô ngoài quyết tâm ra thì Đông Anh phải trông cậy vào mũi đinh ba bao gồm Chí đa tinh , Nhĩ tướng quân và Ngưu ma vương Tô Anh Tuấn , đội hình của Năm Cửa Ô thì đã rõ , dự là Chung Bắc Ninh cùng anh Tuấn Sơn Tây sẽ ra trận kết hợp với đại tướng Điệp uyển chuyển và Âm tàn lão quái quyết lập công .

Gia Cát Dự : Năm Cửa Ô 5-3 Đông Anh

[/B]
Bàn 1: Đàm Văn Long 0-2 Đinh Quang Hưngwww_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77571242192710222625001009191016294770627967807089797276797670765756161719177666565222415253666753236766394863641714425214346042343141603133525823436243334366694353696846456888454458785373786827468887476987864634838434135041132140507353415221338606252450512434060948396818536318194948090848475150635308063352064647376052535250405282304139481912828041503738123248374644
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87062-TTTT-vong-6-va-dau-bu-TLKD-mien-bac-2014/page3
www.dpxq.com


Bàn 2: Nguyễn Thăng Long 1-1 Nguyễn Văn Vịnh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77471022796770628979807066652324190703041713604213230003091903231912728279706270121870511858517258787253787282817271818259483041717353657383825283636584637324258685252685842616737516170605170729072324757404057424422467755242755405060729403047374344847430402243
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87062-TTTT-vong-6-va-dau-bu-TLKD-mien-bac-2014/page3
www.dpxq.com


Bàn 3: Lưu Mạnh Hà - Lê Hải Ninh:0-2


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87062-TTTT-vong-6-va-dau-bu-TLKD-mien-bac-2014/page3
www.dpxq.com

Bàn 4: Vũ Văn Thanh - Tô Anh Tuấn: 0-2


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774710227967636489797252262570621737808119278131594831360919001019136254797536266665543565643547694726276755232464632042757330416362525473535464626164626151625213231020553422305150405023204220373020423000242534222535224150515343514143032726060526460333353605044686040336460313120213030222031322243353527253528689485972794769244439488988
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87062-TTTT-vong-6-va-dau-bu-TLKD-mien-bac-2014/page3
www.dpxq.com


Chung cuộc :Đông Anh 3-5 Năm Cửa Ô : Không hiểu sao bia hơi hôm nay rất ngon he he !

thanghong
19-05-2014, 06:20 PM
Vòng 6 GẶP KINH KỲ :8-0 chiến thắng không tỳ vết CHO NĂM CỬA Ô Đúng dịp Sinh nhật BÁC 19-05!
Bàn 1 : Xuân Quang (KKY)0-2 Quang Điệp( 5CO)

Điệp Xe lăn ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải !
Cứ nhiều xe là Điệp làm !www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770626665807079672324190710220908728208382042383303043323002047372241233363646564426433341214343562543515141715178242694754465948416217154344155546548959304155546254595444455464707664604546675576794769203049593035554335336063421237871213878333394839136343624152
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


Bàn 2 : Nguyễn Thăng Long (5C0) 2-0 Bạch Hải Đường ( KKY)

Đối công không có phòng thủ với phương châm " Tướng Ta...chết thì .......Ngựa Địch cũng phải BĂNG HÀ!" Ván cờ ngắn nhất giải của vòng 6 !


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022262563647973728273638281192722411713816113432042635362434743707709086162085877675350
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/19/18/16/3011254111_497207_574_574.jpg

Bàn 3: Nguyễn Thăng Long ( KKY) 0-2 Lê Hải Ninh(5CO)

Bàn thắng liên tiếp thứ 5 của Vua cờ thế Gia Lâm! anh là UCV CHO "Nhất tá 2014"


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780702625636417272042190712160919166619113041271772711113103169877181897970796779030447376254796781711314232425240020140454355948355617183112041412240726717314152436155573762634434434153615551520291555292649596465556566460605261667467646655546861828838428235668376716135525688705048779676979676968444525276746278784852328135359494625483725046888535688868586876704162838867639487666678745468777565577735525731325293839292613156656393846473839
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


Bàn 4 : TUẤN (SƠN TÂY) 2-0 Hoàng Việt Hùng ( KKY)

Chiến thắng đầu tay của lão tướng sau khi hòa suốt - Chúc mừng Anh Tuấn với quả trấn sơn bảo Phi tượng cục !


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
69471242192710220919001026257252171330417967636489797062778762541914808214541013546482626665608264541316273542466746164659484686876786666769524279736252545241527383660635230666234220428382504169594030828030318000660600202234202334552333413259524344523231413335556732330656252467794769565435375474242303042322444522327473323141403717
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.comNhư vậy sau vòng 6 Năm cửa Ô HN đứng thứ 2 bảng B với 10 điểm 5 thắng 1 thua HSP (36-12)
CLB Việt Sơn Hiện dẫn đầu được 12 điểm với 6 thắng HSP (38-10) Hà tây: 9điểm , Anh em 1: 7 điểm, Đông ANH: 6 điểm

thanghong
24-05-2014, 07:21 AM
Chiều nay sẽ là trận chung kết sớm của bảng B giữa NĂM CỬA Ô và VIỆT SƠN clb.
Nhiệm vụ của Phùng Quang Điệp là đá hòa Ngọc "chìa vôi"!
Chúc anh em Năm Cửa Ô thành công !

sytuco
24-05-2014, 10:14 AM
good luck 5co !

thanghong
24-05-2014, 11:07 PM
NĂM CỬA Ô vượt qua Viêt Sơn với tỉ số 6-2 Lần đầu tiên đứng Đầu Bảng B! (HSP 42=14)
Nguyễn Hiền Giang(VS) 2-0 Nguyễn Thăng Long(5CO)

www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
Nguyễn hiền Giang 2-0 Nguyễn thăng Long
红胜
C03 中炮七路马对屏风马
Minh Ngoc

实战全局/开局
Minh Ngoc
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87098-TTTT-vong-8-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014%3Fp%3D469190
www.dpxq.com

LongLieuLinh
24-05-2014, 11:43 PM
Nước thứ 82 đen Sĩ 5 tấn 4 thì có lẽ win rùi :(

trinhson
25-05-2014, 12:06 AM
Biên bản sai sao anh Long ơi? Nếu đúng sao nước 76 pháo 9 ko vào 5 chiếu cục?

thanghong
01-06-2014, 07:16 AM
Các ván ghi điểm của Năm Cửa Ô Tại vòng 8 đưa Năm Cửa Ô HÀ NỘI vượt qua Việt Sơn Đứng Đầu BẢNG B.
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/06/01/06/55/3021891491_1395896312_574_574.jpg

NGỌC( CHÌA VôI) 0-2 ĐIỆP (Đại SƯ)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
Nguyễn Khánh Ngọc 0-2 Phùng Quang Điệp
未知
E15 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象
Minh Ngoc
6665726217472042798780811927815189797082091930418685515577711222474362612947103143836364656431432625436485842324191324251323002084746452717222214645554587664555274652442343443683883628494820308828553548582128
实战全局/开局
Minh Ngoc
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87098-Dien-bien-vong-8-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-2014/page2
www.dpxq.com


Thanh (Bắc Ninh) 0-2 Ninh ( Cót)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
Lê Hải Ninh 2-0 Nguyễn Hồng Thanh.
红胜
D28 顺炮直车对横车
Minh Ngoc
774772427967706289798081666581311927102226252002675523242524022439483151556351534767223429473446274642466375244265645355646362417976464575830020093920248371412263623041766624546757541417072234626134156616454471634464616042601626413007031404393304033332121363715551575003003242
实战全局/开局
Minh Ngoc
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87098-Dien-bien-vong-8-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-2014/page2
www.dpxq.com


Hưng (tòe tòe) 2-0 Huy (Bk)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
Đinh Quang Hưng 2-0 Phạm Văn Huy
红胜
C51 五六炮左边马对屏风马
Minh Ngoc

实战全局/开局
Minh Ngoc
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87098-Dien-bien-vong-8-giai-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-2014/page2
www.dpxq.com


Chiều CN 1-6 NĂM CỬA Ô sẽ Gặp Hà TÂY KHÉP Lại lượt đi của giải !

Chúc NĂM Cửa Ô trọn niềm vui!

thanghong
03-06-2014, 08:27 AM
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/06/03/07/21/3023403725_1936480674_574_574.jpg

Tại vòng đấu cuối cùng của Lượt đi.

Đại Quân Năm Cửa Ô đã xuất sắc kiếm thêm 02 điểm tối đa từ tay Các chiến Binh Hà Tây. Qua đó khẳng định vị trí số 01 tại Bảng B cho Đội Hạt Giống .
Có thể thấy Năm Cửa Ô Ra quân với mọi đội hình đều thi đấu rất hiệu quả ko hiểu tại sao chỉ biết cảm ơn tinh thần thi đấu vì đẳng cấp và màu cờ sắc áo của toàn thể ANH EM 5CO !


Dưới đây là diễn biến của trận 5CO 6-2 Hà TÂY (đối thủ kỵ-zơ nhất khi bị mất điểm tại cả 2 lần gặp trong TLKD 2013).(HSP 48-16)

Bàn 1 : Phùng Quang Điệp tiên hòa Mai Thúc LÂN !
Điệp tâm sự : Gặp LÂN cón khoai hơn cả Lại Lý Huynh thôi "xác mẹ nó định" là mình cửa dưới đá hỏa cho nó lành hehee!
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
69471232262510021737724279677062192780708979001066657074373523246775745425245424756302230907247479783222637574343545625477676082454220427563826063515462656410116762226251436261787334337383612143623383628311162748164607372344486946763731212686852616695776565948164664545654313454745769747949594686344486895958797858578983444383814303815103633041636151526151
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com
Thành Thái 0-2 Ninh (Cót)

Mạch chiến thắng liên tiếp thứh 7 của NinH Cờ thế ,
Nếu như TRONG tam quốc là NHỚ ngay điển tích: Bẩy lần chén (gà) ...Mạnh Hoạch!

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

trung_cadan
04-06-2014, 02:13 AM
Thiếu 2 biên bản anh Long ơi !!!

thanghong
04-06-2014, 03:05 PM
Bàn 3 : Đinh Quang Hưng vs Dương Đình AN

Phản cung mã trị bách bệnh đã bào mòn ý chí chiến thắng của Bên PHÁO ĐẦU , 01 điểm cho môĩ kỳ thủ


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77471022796772528979706226256364173700101927120209075041273560427973806073636250636042600717101747170206355452533733506233536254532360422524030417138384694704056665646547652203230306032434
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.comBàn 4 : Cựu binh 5CO Thủ LỆ TQuân(Tuấn )0-2 Tân Binh 5CO (Dương Đình Chung)

PHI TƯỢNG ĐỐI QUÁ CUNG bên tiên ko tài nào chống trả được Đành mất xe đi bộ - một ván cờ 1 chiều !của Chung tiêu.


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
29477232798770622625100219278070775730410605122217070010666523242524707407037424036360422748101648672454594802148979142605042638092922246564546457561618797532222924422475356463675563645534222356536254355523533453384653726462728018125585626085835475838412524859756739486748
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


Sau vòng 9 NĂM CỬA Ô CÓ 14 điểm dẫn đầu bảng B ,
TIẾP THEO LẦN LƯỢT LÀ VIỆT SƠN : 12 đ, AE1 11 đ ,Đông ANH 10 điểm , Hà TÂY 09 Điểm!

thanghong
16-06-2014, 11:18 AM
Suýt vô địch giải cờ đôi Năm cửa Ô bằng lòng với Đệ nhị giải đấu !
Giải cờ đôi khời tranh trong 2 ngày thứ 7 và CN trước khi vòng 2 đồng đội TLKD tiếp tục tiến hành.
Năm cửa Ô Bốc thăm lần lượt gặp các đội : AE1. TPHĐ.Nghi tàm PALACE. Quang Trung.Việt Sơn.Tây Sơn,Hà Tây.
Vòng 1 NCO với Đinh Quang Hưng(rắn nước)+Dương Đình Chung HẬU THỦ với AE1 gồm có Đại Ngọc Lâm và Lê Quang Bình.Diễn biến xảy ra: Bình phong CAOXA BẢO MÃ đã chia điểm nhẹ nhàng với pháo đầu thất lộ mã quầ hà xa,(0.5đ cho mỗi đội)

Vòng 2: có nửa điểm 5CO đành phải xuống nhà kho chen chân với đội TPHĐ :
Đi tiên 5CO có ATLQ và Trung tiêu trấn thủ, bên TPHĐ thì điều Kiên"Bàng Thống" và Chí sát thủ nghênh chiến:
Sự thay đổi người vô cùng hợp lý đã đem ngay về 01 đ tuyệt đối cho 5CO .Sau khi pháo đầu trực hoành xa liên tục gây sức ép và cuối cùng đã hạ BPM lưỡng đầu xà của bên hậu- sau khi tóm sống hơn 1 con mã trong tàn cuộc (1.5 đ cho 5CO)
Vòng 3:
Giữ nguyên đội hình, Năm của Ô hậu thủ trước cặp đôi Nghi tàm Palace(anh Tuấn và Lê thị Kim Loan,hai anh chị tiềm ẩn này -vòng trước đã oánh hòa trên cơ cả đội Tây Sơn lừng lẫy gồm SơnHM và Tú "tỉn" hay Tú Thầy Giáo).
Vào thi đấu chưa gì 5CO đã bị phủ đầu bằng quả "ném đá hội nghị", cùng đề nghị ko hát hò . ko đá chân, cũng chằng được cầm tay hay mấp máy môi. Với đòn "Để pháo đúng chỗ", 5CO đã đưa Nghi tàm "mãi mãi là người đến sau, nên đành im lặng..." dù đã nổ máy trước .(2.5đ cho 5CO).
Vòng 4
Đang son chả tội gì thay ngựa giữa đường- 5CO tiếp tục hậu thủ so đọ công lực với Quang Trung(Gồm chúm chím -Mạnh Hiệp và kk Chu tuấn Hải ).
Với ba trận ko biết hòa và thua là gì của QT, Chu Tuấn Hải chủ động cưỡi voi ra trận, Hiệp đại sư đủng đỉnh cỡi ngựa xua binh theo sau quyết từng bước, từng bước nén chặt hòng "đổ cát vào nòng súng " Pháo quá cung của 5CO, nhưng bằng sự bình tĩnh khoan thai thường thấy 5CO ngồi trong "Khuê văn Các" phát hiện ra yếu điểm chết người của địch là "nghĩ lâu tất... sinh ra nước yếu", nên ATLQ cùng Trung tiêu liên tục làm khó với những nước đi bất ngờ: lần lượt đấu hết xe, bắt tốt đã sang sông, bức tướng địch lên tầng 2 , bẻ gãy tượng....nhưng việc cuối cùng là p8-2 bắt cục là tiêu- thì Trung tiêu lại chỉ P8-4??? đem lại trận hòa đầu tiên cho Quang Trung .

CN vòng 5:
Có ba điểm trong tay 5CO lần này thay người do: Vòng trước để QT đi tiên thủ hòa mất.Sau khi bốc thăm RắnbNước cùng Trung Đình bảng xiết chặt tay nhau giao đấu với đội Việt Sơn do Hoa đà Thế Trí cùng Thiện Bảo Nghia tân phối hợp thực hiện.
Với chiêu thức "Ném gạch sang sân nhà hàng Xóm" -Rắn nước liền "ở nhà ưu thế" đợi địch đến :Trận thuận pháo do để pháo đấm tốt sang sông đã diễn ra >bàn cờ tuyệt đại ưu thế nhưng do 2 anh (mạch tấn công khác nhau hay chưa ăn ý) nên ở trung cuộc bị Việt Sơn phối hợp thành công đòn bỏ trước bắt lại sau dẫn đến ván cờ kết thúc vô cùng vất vả với hình: mã tốt khuyết sĩ tượng đối mã tốt tướng "cởi tuồng" cùng chỉ số đồng hồ: (2s cho 5CO và 0s cho VS).
Năm của Ô chiến thắng đạt 4ĐIỂM đầu bảng đứng trên Quang trung bởi hệ số.
Vòng 6:
Cặp đôi Trung Tiêu+ Rắn nước Cầm quân đỏ gặp Sơn HM + Linh HNX
Xua voi cuộc gặp giác pháo sĩ .Linh béo đầy yên tâm khi cho rằng cứ đi theo anh Sơn là THắng, nhưng sự thật "diễn biến các anh làm luôn khác xa với những gì TQ làm" và nước đi tham ăn sĩ của anh SƠN HM đã đẩy con xe duy nhất của TÂY SƠN ra khỏi bàn nên: dù rất kiên trì đấu tranh nhưng cuối cùng thấy rằng : cứ theo ANH SƠN là " tay trắng".5-0 cho 5C0.
KHI ĐÓ QT chỉ được 4,5đ do hòa MAY MẮN trước AE1.
Vòng 7 : Gặp đội được cho là dưới cơ Hà Tây gồm Thái nghệ an và Lư hành cô độc .NC0 với Rắn nước và Trung Tiêu tiếp tục ra sân. TÌNH THẾ khá thuận lợi khi chỉ cần hòa là vô địch trong khi đó QT buộc phải thắng Nghĩa Tân .
Nhưng "quá buồn cho đội đi buôn" Khi Rắn và Trung xử pháo ko ngòi nên dăm nước cờ mất ngay PHÁO làm Củ hành được thể :" ván nào cũng như thế này có phải nhất ...mẹ nó rồi ko!" và đúng là kém pháo thì dẫu: tàn cao hay thấp thì kết quả như nhau nhất là cờ đôi.( 01 đ cho Hà Tây)
Trong khi đó Nghĩa tân hăm hở đội BINH 5 lên đánh hòng tìm chiến thắng- nhằm vẽ lại bản đồ cờ tướng sới Trần tử Bình nhưng đã "rành rành định phận ở sách trời" Các anh lại thua thảm ko kèn trống đồng nghĩa với:

Quang trung vô địch, (5,5 đ)
Năm Cửa Ô ( chuyên gia về nhì ),(5,0 đ)
ANH EM vớ được Qúy quân, Hà tây điện quân.(5,0 đ)
Và giải kk cho tất cả các đội với tiêu chuẩn bia miễn phí!

FGYan
16-06-2014, 12:06 PM
[B]Quang trung vô địch,
Năm Cửa Ô ( chuyên gia về nhì ),
ANH EM vớ được Áquân, Hà tây điện quân.
Và giải kk cho tất cả các đội với tiêu chuẩn bia miễn phí![/COLOR]

Anh Em 1 được Quý Quân thôi bác nhé, 5 cửa Ô mới đoạt Á quân!

hiepsy_007
17-06-2014, 06:39 AM
Tiếc cho đội của a.Long Lão Quái nhỉ? Đá hay suốt từ đầu, vòng cuối chỉ cần hòa mà lại đen gặp đúng Củ "hành" :)) :))

thanghong
27-06-2014, 10:46 AM
Tái đấu Anh em 1 NĂM CỬA Ô Thắng bằng tỉ số tối thiểu !
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/06/27/08/57/3041096459_990573370_574_574.jpg
( HSP 53-19)
Có thể thấy rằng trong con đường đi đến giai đoạn 2 của mùa giải 2014 thì chiến thắng trước AE1- một CLB có tinh thần và quyết tâm vào diện bậc nhất của diễn đàn TLKD- Luôn luôn chứa đựng dư vị ngọt ngào và cuộc chiến lần này lại mang về niềm vui và 02 điểm tuyệt đối!!! cám ơn nỗ lực thi đấu của toàn đội NĂM CỬA Ô !

Sau trận này Năm của Ô duy trì vị trí số 01 ở bảng đấu mặc dù việt Sơn của HOA ĐÀ Thế Trícũng bằng điểm đứng thứ 2 ngay đằng sauVán cờ kết thúc sớm nhất là ở tại bàn số 04 giữa Đỗ Sĩ Đăng (tiên thủ) với Lãnh đội Nguyễn Thăng Long (1-1)

Vào cuộc Đăng tự tin ra đòn TNCLộ Đối lại ATLQ để Pháo ứng chiến sau khi có sai lầm nho nhỏ ATLQ bị kém 1 tốt sang sông ở đường 7 nhưng ATLQ Đã ghìm chặt anh tốt này cùng ới 01 xe +01 pháo của Đăng rồi truy sát b9 và b5 sau đó đấu xe hòa cuộc. Làm Đăng trước khi ký hòa cứ nghển cổ lên để xem điễn biến các bàn còn lại miệng lẩm bẩm : Anh ko cho thắng ván này à! (đương nhiên là ko thế mà cũng nói được !)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
6665726269477082796780707787707487881022262512190919001017136364656474646755826355636463252422012423011323132042191643448818304189791030797630385948636716176787767987861303864617103830
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86958-Nam-Cua-O-HA-NOI-ra-quan-tai-giai-dau-Thang-Long-Ky-Dao-2014%3Fp%3D474290
www.dpxq.com


Bàn 04 hòa thì bàn số ba giữa Thanh Môi dầy (à quên Môi trường) với Vũ Hồng Sơn cũng đi vào hồi kết khi thế cờ đại ưu thế cho bên hậu thủ 02 điểm tiếp theo cho AE1 đồng nghĩa với lo lắng cho 5CO (CÓ THỂ thấy Sơn con hồi này tiến bộ ghê gớm khi ai cũng biết hồi đầu lính mới tò te đi đánh cờ em này đã được cao thủ Tuấn Alex trao giải 05 trứng gà tươi về tha hồ chén!(kỳ thủ thua 05 ván liên tiếp)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780702625728219276364170710220919001019131202131022108988102246455041454443442746224346346042474362438848436248447050341302123948505625245626294726060737232444340666343362543334546234338286678666863730864633354616353341301332404133236250238316565616165683235031
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86958-Nam-Cua-O-HA-NOI-ra-quan-tai-giai-dau-Thang-Long-Ky-Dao-2014%3Fp%3D474277
www.dpxq.com


Tại BÀN 1 Điệp đại đao gặp Lãnh đội Trí đa tinh DOÃN HỮU BÌNH Lại được đi tiên nên dễ dàng biết trước kết quả là 2-0 cho XÍCH CƯỚC ĐẠI TIÊN. và tỉ số trận đấu là 3=3.Mọi chú ý đồn cả về trận huyết chiến muộn nhất ở bàn số 02.

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042796723248979242519078081091981314743304143837082797563647525313383851031394800106947101617371619071931232545827485757262666564654565333465452344192722268685422485846242451544567545566849393444373868874542244284748766383744242719247415657414190726363949141706056647675536325547172707152729373929241536
[DhtmlXQ_refer]http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87182-TTTT-vong-11-bang-B-trang-2-giai-TLKD-khu-vuc-mien-Bac-nam-

Có thể nói Ninh hải Lê dạo này đúng là kỳ lực đã lên hàng uyên thâm khi 007 lần Bắc trấn anh đã "THẤT CẦM MẠNH HOẠCH" giữ "yên bình" cho Cửa Ô duy nhất còn hiện diện ở HÀ NỘI hiện nay (Ô QUAN CHƯỞNG)Nơi giao thương với Gia lâm huyện Và Long Biên trấn.
Trước trận này anh được giao thanh BÁT XÀ MÂU đầy dũng khí ko ngoài mục tiêu tiên hạ thủ vi cường- để lại một lần nữa giương cao lá cờ chiến thắng Cho đội nhà .
Vào cuộc bốc thăm gặp khúc xương Bình đi bụi khi đói thủ đi tiên thủ thế "ném gạch dò đường" Ninh cười nhạt xách mâu thúc ngựa ra nghênh chiến , chẳng hay Bình như mới trúng lô trúng đề nên hồi này trong chiến bào lại thủ sẵn pháo bình đà lẫn củ đậu bay nên có thế pháo pháo đầu mã đội , củ đậu ném sang sông vô cùng hung hãn, tình thế hiểm nguy khiến Lân Lãnh đội Hà TÂY Ở NGOÀI đứng dạt ra rất xa kẻo sợ "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" Thế nhưng trong gian khó mới phát lộ bản lĩnh anh hùng Hải Ninh từ từ Biến Nguy thành AN lúc xuống tấn khi thoái voi hóa giải các chiêu thức của Bình bụi rồi cuối cùng hơn 02 chiến binh đã trong lúc tàn dùng pháo binh yểm trợ cưỡi ngựa dẫn binh kẹp 2 bên sườn bắt sống tướng ông ghi thêm 01 nạn nhân vào bộ sưu tập " BÁT HIỀN VƯƠNG" của mình tại căn nhà ngoại ô nắng sớm mưa chiều thân yêu!
Chúc mừng chiến thắng quan trọng của HẢI NINH và chiến thắng ngọt ngào của Năm cửa Ô HN!

[DhtmlXQ]
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
666572621747604247435041694770514344807079580001262501311927100209087074464531368979365677677479587956767958628258468286085851724443767458557284476984765558030467470214454414264654636427462647294774734634735365647664476512193948191434138684132140504333232454465358465884444939242558462535463464452113
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87182-TTTT-vong-11-bang-B-trang-2-giai-TLKD-khu-vuc-mien-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
666572621747604247435041694770514344807079580001262501311927100209087074464531368979365677677479587956767958628258468286085851724443767458557284476984765558030467470214454414264654636427462647294774734634735365647664476512193948191434138684132140504333232454465358465884444939242558462535463464452113
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87182-TTTT-vong-11-bang-B-trang-2-giai-TLKD-khu-vuc-mien-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com

langtugiangho
27-06-2014, 12:03 PM
anh Long bình luận thật là hay,bản thân em đều rất thích những bài viết của anh.chỉ cần đọc qua những bình luận của anh cũng đủ thấy kiến thức trong cờ và ngoài cờ hết sức sâu rộng.Ngôn từ vừa vặn,khúc chiết,dễ đọc,dễ nhớ,lại pha trộn một chút hài hước.Quả là Văn phong đáng để học hỏi!!!Hay!!!:hoa2

thanghong
30-06-2014, 02:53 PM
Một số hình ảnh của giải cờ đôi 2014 :
NĂM CỬA Ô Đoạt giải nhì 900k:

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/06/30/14/34/3043031354_683221159_574_574.jpg

Hòa AE CLB 1/2-1/2
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/06/30/14/33/3043030623_695625824_574_574.jpg

THẮNG TPHĐỆ 1-0

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/06/30/14/33/3043030729_1203973433_574_574.jpg

Gặp Nghi tàm Palace hậu thủ thành công!

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/06/30/14/33/3043030863_1065107299_574_574.jpg

ẢNH KN :Đoạt giải ba lần trước với TUYẾT SƠN VÔ ẢNH

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/06/30/14/32/3043030513_2107375820_574_574.jpg

thanghong
04-07-2014, 08:51 AM
Vòng 12 : Năm cửa Ô 2-0 (7-1) TLKD Phía Bắc -->(HSP 60-20)

Thứ hạng sau vòng đấu :

1- Năm cửa Ô 18 ĐIỂM (HS 66-22)
2- Việt Sơn 18 điểm (HS 62-25)
Tiếp theo là AE1,ĐA,HàTây, Kỳ ANH...


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/04/07/40/3044989104_518095360_574_574.jpg
VÁN 1 : Phùng Quang Điệp 2-0 Nguyễn Huy Tùng

Pháo Đầu hoành xe với BPM tam bộ hổ:


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807026257282192763648988102288382042273530410908232408282425352312142825142417127076471776666947665659480304677556531713
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807026257282192763648988102288382042273530410908232408282425352312142825142417127076471776666947665659480304677556531713
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


Ván 2 : Nguyễn Hưng Hải 0-2 Dương Đình Chung

Tiên nhân chỉ lộ đối tốt đề pháo .


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
66657262174760427987000147435041192701310919705143443134464580708979100259487076262503047757767987793436294751725754040506053656050456540403021019165455273555537987533335272324252433032735033335231002230412320412333512203545243402212001320287660209472945656647656948596965011321131613654549487264135345465363645648586252
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


Ván 3 : Đinh quang Hưng 1-1 Thịnh (ICHIGO)

Đối binh cuộc


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
[DhtmlXQ_movelist]26256364192770627967102277736274898812162715204209081666694780818858304173230030585366760858816153636163236376065948223415237252173734265878748263625253231526472947060947293010373510206755202555345

Ván 4: Hạ Tuấn "Alex" Bằng chiệu hậu thủ BBPM đối ngũ lục pháo: Ninh Cót như đã đoạt được :" Cửu ÂM chân Kinh" khi 9 Búa địch đều dính: " Cửu âm bạch cốt trảo" !

[DhtmlXQ]
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089796364262510227973728273638281173700101927120227355041090781616353707566657574656474646755232407271015352315252725242523022002476764545354625467606162377762723948251577875475878872425574424669472234888341528380404180813426748241318261313281823231617326187352314152334151
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089796364262510227973728273638281173700101927120227355041090781616353707566657574656474646755232407271015352315252725242523022002476764545354625467606162377762723948251577875475878872425574424669472234888341528380404180813426748241318261313281823231617326187352314152334151
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

thanghong
07-07-2014, 09:48 AM
CÓ 02 ĐIỂM Trước kỳ hữu 2 Năm Cửa Ô Duy trì khoảng cách với Việt Sơn ở top BẢNG B.sau vòng mười ba!

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/07/08/19/3046446253_547894239_574_574.jpg

DƯỚI ĐÂY LÀ DIÊN BIẾN ĐẦY CĂNG THẲNG CỦA TRẬN ĐẤU THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN:

Dứt điểm sớm do Mạnh Linh đi nước 9 chấm hỏi ATLQ sớm thảnh thơi !

MẠNH LINH
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279678081897981311715313415253424190770820919001019137242797130414727120225652464132310122625425207265253232420422645646566654224455312172747244265640206717206096755173759483735554335254322
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279678081897981311715313415253424190770820919001019137242797130414727120225652464132310122625425207265253232420422645646566654224455312172747244265640206717206096755173759483735554335254322
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

ATLQ

Đến đây Mạnh Linh ra đòn Xe tấn 4 sát tượng dọa đồng thời chếu hết và chiếu rút (sợ quá ) ATLQ lại đành phải "ĐÀN KHÊ" LẦN NỮA!

LẠI NHỚ ĐẾN CUỐI VÒNG TRƯỚC HẢI NINH ĐÃ TỪNG CHẶT ĐỨT 9 CÁI ĐẦU RỒNG THÌ KỲ NÀY ANH PHẢI LẬP ĐÀN TRÀNG ĐỂ " DÂNG SAO GIẢI HẠN!" BỜI ĐÃ "RƠI PHÁO rồi PHƠI ÁO" TRƯỚC ÁO TÍM NGUYỄN MẠNH CƯỜNG !
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/07/08/26/3046450750_458710782_574_574.jpg
HẢI NINH

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979636479731022262572827363828119270001464581616353627453637462635362745363746263536274535460424544746654564344274601314744504131361727707309081211083836384638224338466465294743645654111444641464466573435948664769476165675565254725434527236466557466164959161959581911746241525452304152531118
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

MẠNH CƯỜNG(MUỐN BIẾT KẾT CỤC CỤ THỂ RA SAO ...HỒI SAU SẼ RÕ)

thanghong
08-07-2014, 07:47 AM
Đinh rắn nước(Năm cửa ô) 2-0 Nguyễn văn Đạt(kỳ hữu 2) TIÊN ÔNG CHỈ LỘ THẮNG TỐT ĐỂ PHÁO MỘT VÁN CỜ HAY CÓ "CHẤT LƯỢNG" CỦA 2 KỲ THỦ!
Chúc mừng Rắn Nước đã thay da đổi thịt rất lợi hại.

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277476042190703040919040506050005474350416947706243450506796763648979625417161002797502144544140216260604444572521913223259483233131152511112515212110214263614223626044407152203150333031113030613235446674606462353646575658070262042205352204252567079565979742524415024344443454430418685838444847434848042606560
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


Nguyễn anh Tú(KH2) 1-1 Vũ Văn Thanh(Anh Môi...) SỸ GIÁC PHÁO HÒA TIẾN CHỐT.
Môi trường hoàn thành nhiệm vụ khi lấy 01 điểm quý báu đảm bảo chiến thắng tối thiểu!

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77576364796770628979807026252042192710223948121627151666294730415753727669877677483762545948232425244224092960422925223425453453455577747976537276660304
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


Chúc mừng chiến thắng của Năm Cửa Ô dù (Điệp Còn phải làm Dự Bị, Siêu Tá Ninh Cót có xẩy chân)!

Hãy duy trì chiến thắng và khả năng có cơ gặp Đội Sơn Đồng hay Kỳ Siêu ở Tứ Kết !

Thứ hạng tạm thời như sau sau trận này :

1- NĂM CỬA Ô HÀ NỘI : 20 điểm ;hệ số: 65-23 số trận thi đấu: 11 trận
2- Bám sát là VIỆTSƠN : 20 điểm ;hệ số: số trận thi đấu: 12 trận

dangtrang90
08-07-2014, 09:53 AM
5 Cửa Ô hay quá ! Chúc lão quái và đồng bọn ( ý quên đồng đội :D ) tiếp tục gặt hái được nhiều thành công ! Hehe

thanghong
14-07-2014, 03:16 PM
Ai đã đến Hà Nội,ở Hà Nội hẳn đều đã nghe và biết đến Năm cửa Ô với những nốt nhạc nhẹ nhàng khó quên:

Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời
Đường tỏa ngát hương thơm hoa Thủ Đô
Trời lộng gió thênh thang Năm Cửa Ô...

Năm Cửa Ô Hà Nội hay và Đẹp như vậy đó, nó có thể làm những người HN còn xa xứ lâu rồi:
"Vẫn mong một ngày trở về quê hương!"

Bên trong lòng Hà Nội một chiều thứ Bẩy đã diễn ra cuộc tranh tài lượt về giữa CLB trẻ HN Có cái tên ấn tượng : Kỳ Anh với đội quân nữa của HN tuy không còn trẻ nữa nhưng lại vô cùng sung sức, Đội quân ấy được mang cái tên Năm Cửa Ô Hà Nội .

Hẳn ai cũng còn nhớ tại lượt đi chính Kỳ Anh ( tức NHẬT KỲ TINH ANH) của Lãnh đội Ngô Văn Khánh đã oai hùng và ngạo nghễ vô cùng khi là đội duy nhất đả bại ĐỘI QUÂN THIỆN CHIẾN Năm Cửa Ô Đây là tác nhân chính làm chậm lại việc Năm Cửa Ô đứng đầu Bảng B trong mục tiêu chính là đổi mầu chiếc cúp bạc vừa đoạt được không quá khó khăn trong năm Qúy Tỵ.

Do Đã Bị Đo ván kỳ trước ko kịp đếm đến 10 đã phải hàng Thiết giáp Đại sư Phùng Quang Điệp kỳ này vô cùng thận trọng khi được giao nhiệm vụ Hòa là thành công trước vô địch QG U19 Cù lũ Phí Mạnh Cường.
Còn các cặp thi đấu còn lại thì được tuyển chọn gắt gao với phương châm chỉ vào sân khi phong độ tốt nhất.
Và Cuối cùng Đội hình chốt lại như sau :
Bàn Hai Siêu cờ tá Lê Hải Ninh (Thay thế Hưng RẮN NƯỚC) đấu đầu với Một tên tuổi của vô địch trẻ quốc gia là Quản Thanh Tùng (nghe giang hồ đồn là hậu duệ của Quản Trọng thời Xuân thu Chiến Quốc).
Bàn Ba Là cuộc đọ trí giữa 2 Lãnh đội Một trẻ một ương ương là Ngô Văn Khánh Và Nguyễn Thăng Long.
Bàn cuối là sự so tài giữa Sát thủ Nguyễn Đại Thành (Nạn nhân mới đây phải ôm hận của em là Thủ lệ Tuấn quân) và nhà vô địch Đền Đô NĂM QUÝ TỴ : Dương Đình Chung (tức Chung Đình Bảng).
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/07/14/14/06/3050375073_1392574271_574_574.jpg

(Phải bận rồi tối viết tiếp!)

thanghong
16-07-2014, 11:11 PM
Phí Mạnh Cường 1-1 Phùng Quang Điệp

Vào cuộc PMC đóng pháo đầu tự tin quyết chiến. PQĐ nhảy mã, khi hai bên hình thành ra trận thế mà khả năng rất hay gặp là Pháo đầu đối song pháo quá hà, nhưng sau một hồi đắn đo ĐIỆP tung ra biến ít thấy là Hoành xe `(X1.1) hòng gây bất ngờ nhưng chẳng phải tay vừa -PMC lúc thì điều binh khi thì khiển tướng thế trận chặt chẽ luôn chủ động, đến lúc Điệp run tay lóng ngóng khi ko đấu xe và rơi ngay vào thế hiểm nghèo, Tưởng đâu cái chữ bại lại đến với Điệp thì PMC lại chợt mắc sai lầm khi nôn nóng vật sỹ, hòng phá nát bộ gọng của Tướng Điệp.Trận cờ ra hình ĐIỆP KÉM CÂY pháo nhưng đâu ngờ khi đạt lợi thế như vậy thì là lúc Tiểu Phí bị ép đấu xe chỉ còn có đơn pháo đối với tốt sỹ tượng do đó Hòa là ko tránh khỏi. Điệp thoát thua trong gang tấc đem lại 01 điểm cho Năm Cửa Ô.


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102226256364192700017975604217071216666564657565627409191626464501514544434427465041191626864634866669872324252422342434705059485156165650563444660607035666444372626575666775746787747062604742204203004220706041500030878948598984303706466066844443334645666545463332504132314434656041506066464266623431624231414241504149484050
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


Lê Hải Ninh 2-0 Quản Thanh Tùng

Kỳ trước bất ngờ gục ngã trước vô danh kỳ thủ Nguyễn Mạnh Cường ( KH2),Hải Ninh lần này lĩnh tiên thủ trước Quản Thanh Tùng đã nhanh chóng triển khai thế trận Ngũ thất pháo tam binh trứ danh tấn công BPM cổ điển của Quản đệ. Cuộc chiến diễn biến hầu như nằm trong kế hoạch của Vua Cờ thế nên ko ngạc nhiên khi Thanh Tùng mất pháo mà ko biết làm sao? Dẫu cố gắng quẫy đạp nhưng
Hải Ninh rất Kinh Nghiệm lại cô và triệt thêm con ngựa nên Tùng chỉ còn biết than : Tôi thua rồi! anh em cố đánh hòa đi!


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910226665232417270001190722146755604255436243474350417973013127773134464534543948242526251433294733450939545343445343447443447472636439331272777264657262706033636555628260808272807063624150625255565255
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87211-TTTT-vong-14-bang-A-giai-TLKD-khu-vuc-mien-Bac
www.dpxq.com


Dương Đình Chung 2-0 Nguyễn Đại Thành


Lần Đầu được đi tiên tại giải lần này Chung Tiêu đưa ngay pháo vào đầu nổ cuộc chiến . Bên kia Thành (Kỳ hiệpCXQ) nhanh nhẹn mở thuận pháo đối công với ý đồ chơi thuận pháo chậm ra xe,
nhưng Gặp đúng giang hồ kỳ thủ nên mọi diễn biến như nằm ngoài dự liệu của Nguyễn Đại Thành-Trung tiêu khai trung ổn định chắc chắn, Rồi khi các bàn khác đều bất lợi cho Kỳ ANH thì Thành thấy dao động phát lộ yếu huyệt chết người khi bỏ trống cánh trái, Rất nhạy cảm Trung đã túm ngay yếu điểm này -luồn ngay hai pháo " sâu vào lòng địch" tạo thế song tiên phối hợp cùng với xe: " Tuyệt Sát"!


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747724279677062897963642625808179758131192710221707001009191216753531116665646535656254675511144767608229474252677720428685162619141014070852727757426408785435553635547874726274705041657554465751145451814050757154594948
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87211-TTTT-vong-14-bang-A-giai-TLKD-khu-vuc-mien-Bac
www.dpxq.com


Ngô Văn Khánh 0-2 Nguyễn Thăng Long

Lá thăm đưa hai lãnh đội phải gặp nhau và Khánh được đi tiên: Khánh dùng khởi mã cuộc - một trận thế rất chủ động trong các loại khai cục, sau đó NVK bất thần đóng ngay pháo vào đầu tạo ngay thành thế ngũ bát pháo CHINH PHONG đối bình phong mã Hữu mã bàn hà! trải qua những phút giây nặng nề với cả hai bên, phần vì thời gian sắp cạn, vả lại thấy tả hữu cũng chẳng còn ai lành lặn, Khánh như cũng thấy chùn chân mỏi gối,Cuối cùng đành hạ binh khí chịu trận thua khi bị quy tàn: pháo mã thua song pháo tốt, chốt lại chiến thắng 7-1 cho Năm cửa Ô Hà Nội. Và NĂM CỬA Ô đã trả nợ sạch những gì đã vay Kỳ ANH lần trước. đồng thời ghi thêm 02 điểm ở bảng tổng sắp tiếp tục đứng trên Việt Sơn .


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
19272324666510227747706279678070171322341363604209191222191322262907242513333415271926168979727667552526193826274743624355433041797727283857706065641619072976065736153633360609694742644351204277706070517042607062644263430030363040305948283849593848625419394725393129074152
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D476362
www.dpxq.com

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
19272324666510227747706279678070171322341363604209191222191322262907242513333415271926168979727667552526193826274743624355433041797727283857706065641619072976065736153633360609694742644351204277706070517042607062644263430030363040305948283849593848625419394725393129074152
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/editpost.php%3Fdo%3Dupdatepost%26p%3D476362
www.dpxq.com


Như vậy sau vòng này 5CO đạt 22 điểm HS: 72-24( VỚI 11 thắng 01 Thua)tiếp tục dẫn đầu bảng B
VSO đạt 22 điểm HS: 74-30( Với 11 thắng 02 Thua)tiếp tục đứng nhì bảng B.

dangtrang90
17-07-2014, 11:21 AM
Bàn anh Chung anh Long post nhầm biên bản rồi kìa ! :D

thanghong
17-07-2014, 05:26 PM
Bàn anh Chung anh Long post nhầm biên bản rồi kìa ! :D

OK Đã sửa thanks Trang tơ!(siêu tá sài thành rồi!)

dangtrang90
18-07-2014, 10:08 AM
OK Đã sửa thanks Trang tơ!(siêu tá sài thành rồi!)

Anh Long viết bài ngày càng hay, giọng văn lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc, càng đọc càng thấy khoái! Cố gắng phát huy anh nhé ! Hehe

thanghong
27-07-2014, 08:22 AM
Sau hai vòng đấu liên tiếp 15 và 16 Đoàn Tăng Năm Cưả Ô gặp phải những đội khác nhau là Đông Anh và Kinh Kỳ đều giành thắng lợi nhẹ nhàng với tỉ số 6-2 .Năm cửa Ô HN vẫn vững vàng trên đầu bảng tổng sắp với 26 điểm hệ số phụ là(84-26).
Chúc mừng thành quả Ban đầu này của 5CO!
Anh Em gắng phát huy những trận còn lại thật tốt trước khi vào tứ kết!
THANKS !

thanghong
28-07-2014, 02:04 PM
Vòng 16: NĂM CỬA Ô 6-2 KINH KỲ.

Phạm Hải Đường 0-2 ĐIỆP Đại sư


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
666523247967102217272234190712426947344667464246594872320919706289598070595646440605604219153041153503040504000477573202072802223533040556460555280742605759707959692242466641302737504137364446
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


THANH(MÔI TRƯỜNG)0-2 NGUYỄN XUÂN QUANG


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102226256364192700011707121646450131091931362715727515235041394816666987757848397828797062702315362615032825032225293948292247436042074726066746667645447679876970624625
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

ĐẾN ĐÂY SAU VÀI NƯỚC CỜ THÌ MÔI TRƯỜNG KẾU "Ớ" 1 CÁI và 0-2 cho BÊN HẬU

NGUYỄN Thăng LONG ( KINH KỲ) 0-2 HẢI NINH( 5CO)

[DhtmlXQ]
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706266658070796772822625122219272324273524253543204243221022290700101737253509293536292236374757624322257076897976667977828659483738575838483948864667466646585346666947838453036606036306077757101947290757485719162545432445251646495946565958504163335654333954442526848529078575
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


BÔ SƯU TẬP CỦA Hải NINH TẠI GIẢI TLKD lần này về số đếm đã lên đến 2 chữ số. (11) là số kép dễ nhớ
CẤM ƠN LƯỠI ĐAO SẮC SẢO CỦA ANH !

ATLQ GẶP KỲ THỦ CÓ PHẦN MỀM SAO LA TRỢ GIÚP PHẠM ĐỨC MẠNH TỶ SỐ CÓ NGAY LÀ 2-0 KHI ĐI TIÊN P2-5 BÊN HẬU NGHĨ 40 PHÚT KO ĐI NỔI !

CHUNG CUỘC 6-2 CHO 5 CỬA Ô HÀ NỘI!

thanghong
04-08-2014, 12:55 AM
VÔ ĐỊCH SỚM 1 VÒNG-NHẰM ANH EM2 -NĂM CỬA Ô - THẲNG TIẾN!

CHIA ĐIỂM MUỘN MÀNG -ĐỂ GẶP QUANG TRUNG- VIỆT SƠN / ANH EM1 - QUYẾT CHIẾN !
Nếu Sau vòng đấu số 15 , Năm cửa Ô Hà Nội có chiến thắng 6-2 trước Đông ANH "CLUC"(cách phiên âm của Thủ Lệ Tướng quân)Theo đánh giá của các nhà chiên môn là ko bất ngờ!
Diễn biến ngắn gọn như sau :
-Mạnh Hà 0-2 Quang Điệp
-Đình Chung 2-0 Đắc Chí
-Đàm Long 0-2 Hải Ninh
-Quang Hưng 0-2 Xuân Hoan

Thì vòng đấu thứ 17 gặp VIỆT SƠN lại là trận đấu rất hệ trọng. KHI Việt Sơn muốn nhất phải thắng mới có cơ hội đuổi 5CO còn nếu hòa hoặc thua thì bị AE1 bám đuôi sát nút,do AE1 thắng KKY 6-2 NÊN nếu vòng cuối mà thua thì VS xuống thứ ba liền!. Trong khi 5CO chỉ cần hòa là "kê cao gối ngủ "!

Bàn 2 Vừa bắt tay thi đấu- phải Hậu thủ trước Huy bk, Hải Ninh dính cuộc và nhanh chóng thúc thủ sau khi mới nhấp vài ngụm trà đá!

Thế là con số nạn nhân của anh hiện chốt lại ở chữ "Một tá" và 2 Lần anh bị trọng thương!trong 14 trận thi đấu!

Bàn 1 Điệp xe "thương binh" nhanh chóng xin của nhất Tuấn chú ngựa ô thế thắng đã định dù phải vần > 2 tiếng đồng hồ -->san bằng tỉ số 2-2.

Bàn 4 Hồng Thanh pháo đầu gặp mã "tả bàn hà" của ATLQ Hai bên nhanh chóng ký đơn chia điểm ,( Bác sĩ TRí ngồi cạnh đồ rằng " MÃ THỔ TẢ ..." mà thổ tả thì rất nguy hiểm!).

Bàn còn lại Rắn nước nhảy mã biên đối pháo đầu của" HỒNG TRÍ"nhưng cũng bị QUY TÀN Pháo mã tốt sỹ tượng bền(STB) vần Pháo Mã(STB) Sau "Hồng trí" cũng phải gật đầu chia điểm .

TỈ SỐ 4-4 đưa 5CO Vô địch bảng B trước 1 Vòng , và đẩy cục diện bảng B vòng cuối có trận đinh AE1 và VS xem ai về nhì!

NĂM CỬA Ô đã chính thức VÔ ĐỊCH Bảng B ! Xin cảm ơn các Kỳ thủ đang khoác áo Năm Cửa Ô và các đối thủ mà Năm Cửa Ô Đã thi đấu và giao lưu!

Tại tứ kết NĂM CỬA Ô HN phải gặp "KHÚC XƯƠNG" AE2 (chứ ko phải SƠN ĐỒNG hay KỲ SIÊU như đã dự trước đây)

thanghong
04-08-2014, 12:26 PM
VÒNG 17 CÁC VÁN HÒA CỦA 5CO VỚI VIỆT SƠN!

Nguyễn Hồng Thanh(vs) 1-1 Nguyễn Thăng Long (5CO)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897963647973102226256254192700010908646573535466536370716365016165617161273572624737121469471464085860423948646737676267176766472947616758536766
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897963647973102226256254192700010908646573535466536370716365016165617161273572624737121469471464085860423948646737676267176766472947616758536766
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com


Đinh Quang Hưng(5co) 1-1 Nguyễn Thế Trí (VS)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
190763646947124279677062594862540919544667464246262520421737102219164644895930415953726277730030164680700728838473437079535979594959303346443343444322432836626636442324370724254725432207872214878414062547062784830304868566168584161959492735472519148333355425471434847404057464426433436442
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

thanghong
09-08-2014, 10:46 AM
Các ván thắng thua của vòng 17:

1- phùng quang điệp 2-0 nguyễn nhất tuấn


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2014-8-3 23:59:59
2014-8-3 23:59:59
Phung Quang Diep 2-0 Nguyen The Tuan
774710227967120219070010091910148979708217271419071980702723204219277262797082704645626669876364262570624544434467464445474530412524224324340222454466763433767323432229394873334303
0
45
全局
B04 中炮对右三步虎
红胜
Minh Ngoc
5
8357090
minhngoc
minhngoc
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87260-Lich-thi-dau-vong-17-ap-chot-TLKD-mien-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com


2- PHẠM VĂN HUY 2-0 LÊ HẢI NINH


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897963642625102219271216464572764544304144342042394800306746232425244224342430364634223427153626153426243453707117371646091971517976
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D86958
www.dpxq.com

thanghong
31-08-2014, 07:34 AM
Sau khi sơ sểnh để Hà Tây lấy trà đá miễn phí cộng với suýt nữa thì clb Việt Sơn bắt kịp trong vòng đấu cuối , chấn chỉnh lại đội hình 5 Cửa ô Hà Nội đã thắng cách biệt 6-2 trước "nhân tố" anh em 2 trong lượt đi của vòng tứ kết !


Tạm thời ...bia lúc nào mát ruột lúc đấy !

Chúc mừng chiến thắng quan trọng của tập thể NĂM CỬA Ô !

Nguoi_trong_giang_ho
31-08-2014, 09:25 AM
Như vậy là CLB Năm Cửa Ô đang đứng trước ngưỡng cửa... ít nhất là về tiền rồi.Xin chúc mừng !!! :D :D :D

trung_cadan
01-09-2014, 02:16 AM
Như vậy là CLB Năm Cửa Ô đang đứng trước ngưỡng cửa... ít nhất là về tiền rồi.Xin chúc mừng !!! :D :D :D

Năm Cửa Ô rất mạnh , theo đánh giá của Gia Cát Dự là tỷ lệ vô địch chỉ sau Tây Sơn và Kỳ Hữu có tí xíu thôi :tlkdcuoi !!!

culu2795
02-09-2014, 12:35 AM
Thực sự thì mình thấy Năm Cửa Ô năm nay chỉ là đội làng nhàng.Bàn tá trừ Lê Hải Ninh tương đối có máu mặt ngoài ra không có ai.Bàn tướng mình cảm giác Xích cước đại tiên còn chưa tung hết sức, có lẽ để giữ miếng cho kỳ đại hội vào cuối năm chăng ????
Nếu Năm Cửa Ô không may mắn gặp Anh Em 2 ở tứ kết chắc cũng chỉ ra tranh cup Bạc

trung_cadan
02-09-2014, 12:41 AM
Đội hình cứng của Năm Cửa Ô cho trận bán kết như sau :

1- Phùng Quang Điệp ( Kiện tướng quốc gia )
2- Phạm Đình Huy ( A1 quốc gia , số 1 Hải Phòng )
3- Dương Đình Chung ( Đứng đầu Bắc Ninh , ông vua làng xã mới )
4- Lê Hải Ninh hoặc Nguyễn Thăng Long

Đáng gờm đấy chứ !!!

gacutduoi
02-09-2014, 02:37 AM
thằng nhóc Cuồng culu cowf chưa đâu vào đâu mà giọng tinh tướng ghê :botay!

thanghong
02-09-2014, 04:02 AM
Thực sự thì mình thấy Năm Cửa Ô năm nay chỉ là đội làng nhàng.Bàn tá trừ Lê Hải Ninh tương đối có máu mặt ngoài ra không có ai.Bàn tướng mình cảm giác Xích cước đại tiên còn chưa tung hết sức, có lẽ để giữ miếng cho kỳ đại hội vào cuối năm chăng ????
Nếu Năm Cửa Ô không may mắn gặp Anh Em 2 ở tứ kết chắc cũng chỉ ra tranh cup Bạc

CỤ LÙ chớ coi thường cả đội AE2 như thế ( nếu Kỳ Anh gặp AE2 ở sê-ri B , AE2 Chỉ đánh 3 bàn thì đội hình mạnh nhất của Kỳ ANH cũng e rằng ko trụ nổi .)

trung_cadan
02-09-2014, 04:28 AM
Một vài câu cháu nó đánh giá cho vui làm gì các chú các anh xù lông nhím hết thế , yếu mạnh thì đa phần cũng là dân chơi nghiệp dư , thôi xuề xòa chút cho nó đơn giản thoải mái đi chứ nhỉ :tlkdcuoi !!!

Tieu Dong Phi Dao
02-09-2014, 09:29 AM
gacutduoi Hưng rắn nước lâu lắm mới thấy .Kỳ Vương Tài Tử nếu đánh chỉnh chu , chân trọng và có tí phần thưởng đi kèm sẽ rất hay . Lại thêm Dương Đình chung lối cờ rất thoát đầy chết chóc sẽ là một cặp tá mạnh nhất Năm Cửa Ô .Quan trọng là xếp cặp gặp ai thôi .Em Cường cũng hay và là lá chắn chắc chắn ổn định nhất của kỳ anh ,nhưng Năm Cửa Ô ai cũng có lực cờ nhất định có thể gây đột biến .Đây là dip mà anh hùng múa phím bắt sóng lại trong vụ cúp bạc thăng long kỳ dạo thôi hehe ..

mr.cutrongxoay
02-09-2014, 03:31 PM
"Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều." Karl Marx:angel

lehaininh
02-09-2014, 05:44 PM
Lãnh đạo Nguyễn Thăng long đâu rồi tổ chức giao lưu giữa 5 cửa ô và kỳ anh đi đề ra là kỳ anh bỏ 8 ăn 10 xuống càng nhiều càng... NUỐT!!!!!!HeHe

thanghong
02-09-2014, 09:45 PM
Lãnh đạo Nguyễn Thăng long đâu rồi tổ chức giao lưu giữa 5 cửa ô và kỳ anh đi đề ra là kỳ anh bỏ 8 ăn 10 xuống càng nhiều càng... NUỐT!!!!!!HeHe
OK Nếu đội Kỳ ANH Chấp thuận giao lưu thì đặt lịch thi đấu nhé! tỉ lệ như Ninh đã đè xuất (Lưu ý 5CO chỉ dùng các bàn tá thôi !)

culu2795
02-09-2014, 11:21 PM
"Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều." Karl Marx:angel

Em thiết nghĩ đây là diễn đàn, mọi người ai cũng có thể nói.Ai cũng có một quan điểm, không hiểu như thế có gì gọi là tự kiêu. Cmt của em chỉ đáp lại lời của admin Trung_cadan rằng Năm Cửa Ô cũng không đến nỗi mạnh như thế.Vậy mà các chú bác phải nhảy dựng lên hơn thua làm gì.
Còn đương nhiên Kỳ Anh không thể mạnh bằng Năm Cửa Ô ai cũng công nhận điều đấy.Nếu thi đấu thì chỉ xin Một đấu Một.Thành viên của Kỳ Anh xin thách đấu lãnh đội Năm Cửa Ô Vua làng xã Nguyễn Thăng Long.Thành viên của Kỳ Anh xin nhượng lãnh đội Năm Cửa Ô một tiên.Giải thưởng 300-500 mang tính chất hữu nghị vì nếu đánh nhiều Kỳ Anh chủ yếu là sinh viên cũng chưa có tiền.Thời gian là thứ 7,Chủ nhật tại Thăng Long kỳ đạo quán.

Mr_Dam
02-09-2014, 11:46 PM
nếu chỉ đánh các bàn tá với nhau thì năm cửa ô chắc ji đã hơn được Kỳ Anh. xem ra 1 đấu 1 như bên kỳ anh đề xuất có khi lại hay. các bác bên NCO liệu có dám chiến ko nhỉ?

ducanhducanh
03-09-2014, 12:14 AM
khá khen cho tinh thần của cường culu!nhưng mình nghi~ thi đấu phân tài cao thấp nên chơi bằng tiên thi đấu 2 ván là hợp lí!!!bên năm cửa ô cử ai ra chiến đấu là quyết định bên họ ko nên cố định 1 người...thắng thua sẽ thuyết phục hơn!!!đôi lời góp ý!!!

thanghong
03-09-2014, 06:40 AM
Năm cửa Ô có mặt là để có giải ! Đội Kỳ ANH Nên có một trân giao lưu đầy đủ với tá của 5CO.Tránh việc người đánh kẻ không vì ai cũng muốn đánh (Đủ cả 5 bàn cho hợp luôn)>999K kèm bia bọt gì đó !
Còn đương nhiên "tướng" CULU đề nghị đánh riêng với cá nhân Tôi thì tôi cũng ko từ chối- bất kể lúc nào phù hợp. Nhưng nhấn mạnh đây là Đại bản doanh của NĂM CỬA Ô HN! chủ đề là tập thể , còn nếu chủ đề cá nhân thì CULU ELO2975 nên thách đấu tại "Vua làng xã..."Các Comment tại topic này tôi được quyền chỉnh sửa hoặc có sự đồng ý hay ko. Trên quan điểm chung là Hiếu khách nhưng ko đánh mất vị thế của 5CO nên ai có ý kiến tích cực thì 5CO rất hoan nghênh còn tiêu cực thì ngược lại- tham khảo.

TienGM
03-09-2014, 08:09 AM
Nhượng tiên là có thể đá được rồi đó bác thanghong!:tlmn

shinichi2812
03-09-2014, 11:26 AM
bó tay,mà tranh luận làm gì,em Cường nói đội NCO không mạnh thì cứ nhận đi.Mình mong lúc thi đấu thì cứ ở cửa dưới đi.như thế lại thoải mái hơn

Nguoi_trong_giang_ho
03-09-2014, 03:51 PM
Hay !.Thế mới là cờ chứ

Nguoi_trong_giang_ho
03-09-2014, 03:53 PM
Công bằng mà nói nếu đấu đồng đội 4 vs 4 thì Kỳ Anh cửa dưới so với Năm Cửa Ô còn nếu solo 1 vs 1 thì hên xui và tù mù lắm. :D.Nhưng nói chung đều rất hoan nghênh tinh thần hăng hái chiến đấu của 2 CLB.

culu2795
03-09-2014, 07:15 PM
Trên quan điểm cá nhân, em cmt như vậy với tư cách là một nickname của diễn đàn.Mọi người có thể ấn thích hoặc không thích, tùy theo nhận định mỗi người.Có lẽ không vì thế mà Năm Cửa Ô phải hùng hổ thách đấu Kỳ Anh.Thiết nghĩ không có sự liên quan ở đây.
Còn nếu đội Năm Cửa Ô chỉ thích những lời khen mà không thích lời chê thì em xin được phép xóa cmt đó đi.

gienglanganh
04-09-2014, 06:35 AM
Trên quan điểm cá nhân, em cmt như vậy với tư cách là một nickname của diễn đàn.Mọi người có thể ấn thích hoặc không thích, tùy theo nhận định mỗi người.Có lẽ không vì thế mà Năm Cửa Ô phải hùng hổ thách đấu Kỳ Anh.Thiết nghĩ không có sự liên quan ở đây.
Còn nếu đội Năm Cửa Ô chỉ thích những lời khen mà không thích lời chê thì em xin được phép xóa cmt đó đi.

chú vào hẳn box của CLB người ta rồi chê bai cả đội, thì hãy nên nhận lời thách đấu của người ta !

Mr_Dam
04-09-2014, 09:31 AM
thì cháu cường nó thách đấu với bác lãnh đội NCO rồi còn ji??? nếu có thể tạo điều kiện cho mọi người xem 1 trận đấu hay đi

thanghong
05-09-2014, 09:49 AM
thì cháu cường nó thách đấu với bác lãnh đội NCO rồi còn ji??? nếu có thể tạo điều kiện cho mọi người xem 1 trận đấu hay đi

Với nguyên nhân Lãnh đội 5CO(chỉ là dự bị) chuyên về tổ chúc lại chênh lệch tuổi tác khá nhiều với PMC Ở topic này [B]Tôi chỉ làm việc với các Lãnh Đội. Nên chưa có lịch cho trân này .
Điều tôi cần là Các thành viên các đội thi đấu với nhau thì OK . Ngắn gọn vậy thôi!

Nguoi_trong_giang_ho
05-09-2014, 02:48 PM
Theo thông tin mới nhiều khả năng mùa giải sau sẽ có cuộc luân chuyển ồ ạt các kỳ thủ từ Năm Cửa Ô sang Hà Tây và ngược lại.

kyhiepCXQ
06-09-2014, 10:34 AM
Ý của Cường không đến nỗi nặng nề như các bác các chú nghĩ đâu ạ! Tại em nó dùng từ "làng nhàng" nên mới gây ra sự phản ứng gay gắt đến vậy! Theo cá nhân cháu thì tập thể 5CO là 1 tập thể rất mạnh, xếp đầu bảng B 1 cách rất thuyết phục và sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay! Còn đối với Cường, em ấy nghĩ rằng trình độ cờ của em ấy có đủ sức để thi đấu với các kỳ thủ của 5CO nên mới đưa ra lời nhận xét 5CO "chưa mạnh" :D

kyhiepCXQ
06-09-2014, 10:42 AM
"Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều." Karl Marx:angel

Bác nâng quan điểm hơi quá rồi, mà chắc gì bác đã toàn diện mà nói câu đó :botay

mr.cutrongxoay
06-09-2014, 11:08 AM
Bác nâng quan điểm hơi quá rồi, mà chắc gì bác đã toàn diện mà nói câu đó :botay
ok ,đồng ý với chú em là mình chưa hoàn hảo."Nhân vô thập toàn" mà,nhưng ít ra mình cũng biết điều gì nên nói,điều gì ko nên.Đồng đội của bạn chê 5CO "Làng nhàng" nhưng thử xem kết quả mà 5CO đạt đc là gì?Đứng đầu bảng B và rất có hy vọng tiến vào bán kết Cup Vàng,còn CLb của bạn?ko làng nhàng nhưng cũng xuống tranh Cup Bạc .Tất nhiên lúc thi đấu thì có nhiều yếu tố,nhưng quan trọng là Kết quả cuối cùng thôi chú em ạ.Cho nên để nhận xét họ có làng nhàng hay ko thì mình nghĩ nên giao hữu giữa 2 đội để biết kq,chứ hiện tại thì mình thấy Clb của bạn Làng nhàng hơn 5CO nhiều lắm:venhvao

kyhiepCXQ
06-09-2014, 11:36 AM
Thế thì cháu mới nói em ấy dùng từ hơi thái quá, chứ không có ý kiêu ngạo trong đó, nếu nói như thế thì bác cũng nên xem lại điều gì nên nói và không nên nói nhé

Hiệp Khách _ Giang Hồ
13-09-2014, 10:17 PM
Đội 5 CO năm nay như thế cũng là mạnh rồi các bác ah

thanghong
09-10-2014, 06:30 AM
Trận Lượt Về với AE2 hầu như chỉ là thủ tục với Năm Cửa Ô khi đã DẪN TRƯỚC với tỉ số 6-2.
Tại trận này Sự kết hợp của 4 TÁ : Huy . Ninh .Hưng. Chung với mục tiêu đảm bảo tấm vé vào bán kết Cúp TLKD 2014 Trên thực tế cônglực của từng chiến thủ trận này như sau :

Thay cho Điệp tại bàn 1 là Sát thủ Huy (HP)- một kỳ thủ đẹp trai của Thành phố Hoa Phượng Đỏ (Xin bật mí Anh Vẫn chưa cùng ai...)năm ngoái anh đãlọt vào Game Show Trạng cờ Qúy Tỵ phát sóng trên VTC phủ dài theo đất nước...
Huy được đi tiên đối thủ của anh là Lão tướng Bùi Mạnh HẢO TỨC mỳ Hảo Hảo (mới U45 mà ... nhuộm tóc có thâm niên rồi).
Huy ra quân điềm tĩnh nhưng mau lẹ chẳng mấy chốc đã giăng kín một màu đỏ rực trên không phận của Hảo. Nói chuyện theo chuyên môn là khai cục mãn ý . Khó khăn ko làm HẢO HẢO sờn lòng anh suy nghĩ rồi thí tốt , đánh tượng, nhảy mã ,chuyển xe hóa giải được trận thế khi Huy ko Triệt để tấn công . Sau khi có chút phản tiên thì cũng là lúc vãn hết quân và Hảo bị bức hòa kết cục 1 điểm chia đều cho mỗi đội.

Bàn 2 NGHIÊN dược sư đóng pháo vào đầu công phá Hưng Rắn Nước - (Dù ko được giang hồ cờ ngửa HN Đánh giá cao, nhưng Hưng RN cũng từng xuất sắc lọt vào vòng 2 của GAME SHOW TCQTỵ Rắn Nước chỉ chịu dừng trước Phạm QUỐC HƯƠNG tại loạt cờ nhanh may rủi ,,,)
Hưng rắn nước sử ngay trận liễm pháo lai phản cung hoành xe ít gặp làm Nghiên thấy lao xao quả nhiên anh trúng nọc độc của rắn nước nên cả ván đấu chỉ lo chữa chạy .Do Nghiên là dược sĩ nên nọc rắn nước vẫn có thuốc chế ngự ,nên dù SW đánh giá +500 ĐIỂM cho bên hậu Nhưng người xin hòa lại là Kỳ Vương TÀI TỬ (CHẮC DO TÀN NON quá !) Tỉ số chung cuộc đã là 8-4 cho Năm cửa Ô HN.
Bên Cạnh là Vua cờ thế Ninh Cót (với động lực ghi điểm kiếm danh hiệu Tá khủng 2014 )Ninh cầm đỏ đối đầu với Vua tàu nhanh Triệu Thanh Tuấn(Tuấn tàu nhanh có lúc thắng cả Kiện Tướng rất nhanh nhưng có lúc lại chưa đến chợ đã mất tiền trước cả kiện úy). Trận đối đầu này, Tàu nhanh lại quá xuất sắc khi sử phi đao PHẢN CUNG MÃ Điểm trúng huyệt của của Ninh Cót làm pháo đầu của Ninh bị đơ ngay mất phương hướng. 2-0 Cho Tàu nhanh tướng quân và tỉ số rút ngắn xuống 6-8 giữa AE2 và 5CO. Cơ hội đã trở lại Với AE2 khi siêu tá Thắng Kem nắm tiên nếu thắng có thể quyết định màn ngược dòng - rất được kỳ vọng từ các Cổ động Viên ANH EM.

Lúc này tâm điểm chú ý là trận đấu giữa Số 1 clb AE -Thắng Kem và Số 1 vùng Quan Họ Chung Tiêu . còn nhớ tại lượt đi 2 anh đã bất phân thắng bại sau hơn 4 tiếng thi đấu rồi vần vò nhau dù chỉ cùng còn pháo mã cũng tại bàn số 4 này.
Trận tái đấu này Chung phải đi hậu trước Thắng kem - Một trận thuận pháo quyết liệt đã diễn ra và đây là một trận đấu tuyệt hay của Chung "tiêu" trước "thần kiếm" . Sau hơn 60 hiệp đấu thì tài phi tiêu đã khuất phục được ánh kiếm ảo diệu, kèm theo đó là niềm vui rạng rỡ của Quân Đoàn 5CO -Khi chính thức nắm tấm vé vào bán kết cúp vàng TLKD 2014 từ AE2 . Đây là lần thứ 2 liên tiếp 5CO là một thành viên của "TỨ BẤT TỬ" của Làng cờ phía BẮC!!!
Cám ơn nỗ lực thi đấu của toàn thể anh em clb NĂM CỦA Ô . Đặc biệt là sự xuất sắc của DƯƠNG ĐÌNH CHUNG - Anh chưa một lần thủng lưới trước các đối thủ khá tầm cỡ mà thấy toàn vào lưới đội bạn nhặt bóng giúp- Một lần nữa xin cảm ơn anh vì những trận đấu cống hiến và hiệu quả !

thanghong
12-10-2014, 11:20 PM
Năm cửa Ô đón mừng đoàn quân tiến về... !

Năm Cửa Ô HN Lần thứ 2 liên tiếp lọt vào trận chung kết Các CLB nổi tiếng phía Bắc , một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi sự kiện này lại như một món quà để kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô- tiếp sau những loạt pháo hoa rực rỡ tỏa rộng bầu trời đêm Hà Nội hôm trước.
Dù khá may mắn trong kết quả xếp cặp thi đấu với Tây Sơn trong trận bán kết, nhưng không thể không nhắc đến những nỗ lực phi thường của toàn thể Anh Em trong Đội NĂM CỦA Ô.
Đã lỡ thua 2-6 trước Tây Sơn ở lượt đi, nhưng lượt về Chúng ta đã san bằng tỉ số 8-8 . Nhân đà hưng phấn TRONG LOẠT CỜ NHANH ĐỊNH MỆNH, ĐOÀN CHIẾN BINH NĂM CỬA Ô đã vượt qua TÂY SƠN với tỉ số tối thiểu Chính thức ghi tên mình vào trận chung kết giải đồng đội TLKD phía Bắc của năm 2014.

XIN CHÚC MỪNG ĐỘI NHÀ ĐÃ RẤT THÀNH CÔNG ! XIN CẢM ƠN NHỮNG COMMENT ,NHỮNG CÚ ĐIỆN CHÚC MỪNG DÀNH CHO NĂM CỬA Ô HÀ NỘI !

ĐẾN ĐÂY CÓ THỂ KẾT : HẸN GẶP LẠI SÀI GÒN !!!

Kiem_Nhat
12-10-2014, 11:41 PM
Chúc mừng CLB 5CO! Cám ơn những bài bình luận tuyệt vời của anh.

kitien90
13-10-2014, 06:01 AM
Chúc mừng chiến thắng oai hùng của Năm Cửa Ô...1 chiến thắng thật sự ngọt ngào.chắc đến một thời gian rất lâu sau làng cờ và ae Năm Cửa Ô vẫn được sống trong những phút giây ngọt ngào như vỡ òa đó.Cám ơn các anh!!!

thanghong
24-10-2014, 12:29 AM
Phóng sự ảnh bên lề của cuộc chiến nảy lửa giữa NĂM CỬA Ô Với TÂY SƠN ở loạt cờ nhanh căng thẳng :

Linh Béo và "Linh" Cót Là hai chiến tá của mỗi bên,hai anh cùng lĩnh "2 trứng vịt lộn"ở BÁN KẾT trong 2 lượt đấu.

Nếu Linh Béo ( Tây Sơn) Lo 10 phần thì "Linh" Cót (Năm Cửa Ô) còn lo hơn thế !!!. Sau khi 5CO vượt qua Tây SƠN
-->"LINH" CÓT chém :" Anh em thấy tôi "NÉ HẠ " cao không !? ThOÁT HIỂM NGAY!!! hehe.


SỰ BỒN CHỒN CỦA LINH CÓT !http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/24/00/18/3089454457_718199183_574_574.jpg
SỰ LO LẮNG CỦA LINH BÉO!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/24/00/20/3089454559_835169309_574_574.jpg

TuanHai_Kk
24-10-2014, 01:03 PM
Đang lúc căng thẳng thế mà anh Long vẫn chộp được 2 bức ảnh này. Quả là bá đạo thật !!

trung_cadan
24-10-2014, 07:15 PM
Đang lúc căng thẳng thế mà anh Long vẫn chộp được 2 bức ảnh này. Quả là bá đạo thật !!


Ảnh này là lão quái Ếch Vồ Hoa Mướp của anh , he he !!!

ChenJunYu
24-10-2014, 07:17 PM
5 cửa ô Vô địch

nhovehanoi
24-10-2014, 08:09 PM
Đã chém chết Tây Sơn rồi chẳng có lý do gì mà không chém chết được Kỳ Hữu cả!

ChenJunYu
25-10-2014, 05:30 PM
Ngaỳ mai vào trận chiến quyết định để thống nhất Trung Nguyên mong các kỳ thủ giữ vững phong độ cao nhất cộng thêm một phút xuất thần . Sự cổ vũ của quần hùng là một lợi thế không nhỏ của anh em 5 cửa ô chiến lược của trận này là biết mình biết ta . Lúc này đây họ đang chịu áp lực trong khi đó anh em 5 của ô tâm lý đang thoải mái và ai cũng muốn lập đại công hi chúc các anh em 5 cửa ô đêm nay ngủ ngon và ngày mai có tỉ số ưu thế trước trận lượt về ( KẺ MẠNH CHƯA HẲN ĐÃ LÀ KẺ THẮNG , KẺ THĂNG MỚI THỰC SỤ LÀ MẠNH) cảm giác của tôi 5 cửa ô sẽ ghi tên mình vào bảng vàng của giải đấu năm nay 5 cửa ô VÔ ĐỊCH

thanghong
29-10-2014, 11:38 AM
Loạt các ván đấu tại Tứ Kết và Bán kết của NĂM CỬA Ô HÀ NỘI với AE2 và Tây Sơn .

BÙI MẠNH HẢO 0-2 PHÙNG QUANG ĐIỆP (HẢO Lấy pháo đóng vào đầu Bị Điệp hồi mã thương rồi trọng thương)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102266652324190703041727221409081406272404057973000424231232083850413835604267550424350524230506728273706270060582865563862647772616694723240515160615050616594816136375706205558384776784857563247407151333676985861527867627353235638274726962353455543444827033384769727054537060626338335343336343446369447476662947698974848979847479894645608045448087472966676564426474648969647487894454204254536768
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87287-TTTT-tranh-3-4-trang-29-TLKD-mien-Bac-2014/page8
www.dpxq.com


NGUYỄN THĂNG LONG 1-1 PHẠM CAO NGHIÊN (Sau khi đấu pháo hai bên đấu tiếp nhiều thứ trong lúc đánh nhau rồi hòa)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477242796770628979808166658131192723247974200217071022070300100313102013636082475712137473434473754445394813435747453567553536554362437573363763833727474342462947224373433141433341458373201009294606330306162927168603028260737586462729456575706566024230412909667670807670
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87287-TTTT-tranh-3-4-trang-29-TLKD-mien-Bac-2014/page8
www.dpxq.com

TRẦN VĂN TIẾN 0-2 LÊ HẢI NINH (Bị tốt sang sông Tiến cờ vua... chào cờ)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512221747724219277062091910027967807089797075191523247787752567482515271542462907242515032212797512190729000103152515751519091519015119095041091940508789022319165156162623440605566626466646482746868987862639486364876762742708266667574436575843440816444569875040163566565868565868603628493928473547
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87287-TTTT-tranh-3-4-trang-29-TLKD-mien-Bac-2014/page8
www.dpxq.com


Dương Đình Chung 1-1 Lê Quốc Thắng(NGịch Pháo đánh nhau chán chê vẫn hòa )

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747124279677062897980701927232479737282736370721715000109191022156501511915515665354241
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87287-TTTT-tranh-3-4-trang-29-TLKD-mien-Bac-2014/page8
www.dpxq.com


LƯỢT VỀ TỨ KẾT:
VAN NISTERROOY (PHẠM ĐÌNH HUY ) 1-1 (HẢO SU CÙ) Tức BÙI MẠNH HẢO (Pháo đầu ko qua được Bình Phong mã cổ điển)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102266652324190703041727221409086042675500030838504155631406272812327975242526250625383525333555322207152229394803024767727365640405694705154729022228382229383933256342204267624264555373745343707262027202757402527464251764605250605040504837170943535040594829255383092839381516485725278333280757482726
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87287-TTTT-tranh-3-4-trang-29-TLKD-mien-Bac-2014/page12
www.dpxq.com


PHẠM CAO NGHIÊN (nam định) 1-1 Đinh QUANG HƯNG (Hàng Đồng)(lối chơi này đã giã chết Sơn Mành Mành ở BÁN KẾT)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77471022796763642625726289790001192764656748656617166042166601510919120227355158354322434743504166566266191670624353586869478070797062704827667659487062252476795303232448572425472568694948696303057929273563684847682816152838151338681373686

LÊ HẢI NINH 0-2 (TÀU NHANH) TUẤN (Ninh cót đã ngã ngựa khi tốc độ của tàu nhanh ượt qua)
[DhtmlXQ]
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
[DhtmlXQ_movelist]174770621927123209191022666523247773324279678081191381511323424189885157886800103948575473754151464551212333545633312111317172827172111245443041443456366746223472622042626334464839362663438262681846277570264643462746181646251613253749481030130337290301303948583938474829375857
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87287-TTTT-tranh-3-4-trang-29-TLKD-mien-Bac-2014/page12
www.dpxq.com


LÊ QUỐC THẮNG 0-2 DƯƠNG ĐÌNH CHUNG(TRẬN THUẬN PHÁO GIANG HỒ TRỨ DANH LÀM TỊT NGÒI PHÁO CỦA BÊN TIÊN)

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747724279677062897963647973102226251216192716666987001009191014170714192719808107278111190711152723200273758384060515145948304186858485758562548555425255751434231334141323143423133414132303040504140475450434472734352313354546452234454443442524344667465446274746250726524247774445294
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87287-TTTT-tranh-3-4-trang-29-TLKD-mien-Bac-2014/page12
www.dpxq.com

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747724279677062897963647973102226251216192716666987001009191014170714192719808107278111190711152723200273758384060515145948304186858485758562548555425255751434231334141323143423133414132303040504140475450434472734352313354546452234454443442524344667465446274746250726524247774445294
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87287-TTTT-tranh-3-4-trang-29-TLKD-mien-Bac-2014/page12
www.dpxq.comTRẬN CHIẾN LƯỢT ĐI: 6-2 CHO 5CO!!!

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10509745_799475983407450_2895478010345021651_n.jpg?oh=3d7f104afdee408f56d013e70629b2af&oe=5468C3E7&__gda__=1415479903_fb9772d2717a9c3b81a5c24cda3b05bc

Hòa nhẹ nhàng cho lượt về lấy vé vào bán kết (cám ơn AE2)


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/07/15/38/3075736708_1600825458_574_574.jpg

thanghong
07-11-2014, 06:33 AM
TRẬN ĐẤU BÁN KẾT ĐẦY CẢM XÚC CỦA NĂM CỬA Ô HÀ NỘI VỚI BINH ĐOÀN TÂY SƠN HÙNG MẠNH !

Chặng đường đã đi của 5 Cửa Ô từ vòng loại đến tứ kết như những màn đá tập ,đá dạo phải chăng chỉ có vài chướng ngại nhỏ như Hà Tây,AE1,Kỳ ANH hay Việt Sơn và cuối cùng là AE2. Trận bán kết với cựu vô địch Tây Sơn (2011)thật sự là liều thuốc thử lớn lao cho bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của Đoàn Quân NĂM CỬA Ô HÀ NỘI.

Với xuất phát điểm từ đam mê là duy nhất thiếu thốn đủ thứ NHƯ : Tài chính, tài liệu rồi Kinh Nghiệm. kinh sử hay Binh Pháp, binh lực nhưng Năm cửa Ô Vẫn đặt mục tiêu vào chung kết lần thứ 2 liên tiếp làm mục tiêu chính, muốn vậy giờ Phải Điệu hổ Ly Sơn (loại Bỏ TÂY SƠN) Mà thôi!

Năm Cửa Ô Hà Nội Với 4 mũi giáp công gồm 4 tướng tá mang binh khí và giáp trụ ra trận thi đấu theo sách lược của Tư Lệnh ATLQ.
Ở lượt đi này Mũi thứ nhất do QUỶ CỐC TIÊN SINH ĐIỆP uyển chuyển đảm nhiệm anh được giao nhiệm vụ Hòa là thành công trước mãnh hổ Quân Bún - Bảng nhãn quý Tỵ.
Đạo Quân thứ 2 do Huy Nisterrooy( Huy Hải Phòng) lĩnh ấn kiếm quyết sống mái với Vịt vương Sơn MÀNH MÀNH - ĐKVD tứ phương Huynh Đệ mở rộng 2014.
Với 5000 tinh Binh Ninh Cót Nhận lệnh phải hậu thủ trước Cựu vô địch trẻ ĐÔNG nam Á- Nguyến Anh Tú.
Mũi tiến công thứ tư do CHUNG HỘI ( Chung cờ hội ) quyết lấy thủ cấp của HNX Việt Nam để lập chiến công làm rạng danh cho đất quan họ , đông thời trả nợ cho trận công đài trượt trước đây tại Thăng Long Kỳ Cốc(còn tiếp).

thanghong
09-11-2014, 08:45 AM
Tiếp diễn biến :
Dàn quân đủ bên 2 bờ chiến tuyến ,giờ G đã điểm một phát pháo lệnh nổ vang các tướng tá nhất tề đưa ngay pháo vào trung cung quyết chiến.
Tại mũi tấn công của Bảng nhãn Anh Quân trước Qủy Cốc Đại tiên Điệp uyển chuyển ,Sau cú B3.1 "bón tốt", Một loạt đòn đánh nặng nề tụa nghìn cân làm Qủy Cốc xây xẩm mặt mày .Dù cố vận sức lên để kéo dài trận chiến nhưng cơ hội cầu may là không thể khi Anh Quân bồi thêm nhưng đòn choáng váng, làm chân tay Điệp Qủy Cốc Nặng như chì và anh đẫ phải nằm lỳ chịu trận. TÂY SƠN có lợi thế đầu tiên trên chiến trường lượt đi.
Mũi trả đòn vào mặt trận của Sơn Mành Mành là do Huy HP lĩnh xướng. Những cú ra đòn dồn dập và tới tấp khá chính xác Làm Sơn Hàng Mành phải lôi hết mọi vật dụng ra để che chắn, ai cũng biết là mành với sáo thì hở hang nhưng hết mành này thì có rèm khác che đậy nên Mũi nhọn Huy HP cũng không còn sắc bén nữa Lúc này SƠN MÀNH MÀNH lại trở lại với tuyên bố huyền thoại: DÍNH PHẢI PHI ĐAO ... TÀN CAO VẪN THOÁT nhưng: " Trong lúc trốn chạy SƠN vẫn luôn cầm theo cái búa" Đúng lúc Huy Đẹp trai đang tiếc rẻ chiến thắng trong tầm tay thì một nhát búa trí mạng khiến anh ko còn gượng được nữa ,Tây Sơn lại có tin Vui thứ 2 .
Đạo Quân Phòng thủ Ngọc Hồi do Tướng QUân Ninh Cót trấn thủ trước DANH TƯỚNG ANH TÚ. DO đánh gà chăn vịt nhiều "CAM NINH" cũng chẳng cầm cự được lâu khi Anh Tú liên tục khuấy đảo làm rối tung hết cả nội tình ,Lại thêm vũ khí bí mật "Hỏa mai làm Bằng rơm con cúi" ko có trong Binh Thư yếu lược khiến cho "Cam Ninh" dù có đọc binh thư tối ngày cũng không biết làm sao.Chẳng mấy chốc Thành Ngọc Hồi Thất Thủ ,bao nhiêu binh lương hầu hết rơi vào Tay Chiến binh TÂY SƠN , tin Này được cấp báo về làm KiênCon Cùng Đại Bàng ĐCK CÓ MẶT NGAY tại chiến trường trong giây lát.

MŨI nhọn cuối cùng của nhà Nguyễn do Siêu tá CHUNG HỘI(Túc Chung Tiêu) đàm nhận .Anh đã kiên cường và oanh liệt giành lại Danh dự cho NHÀ nGUYỄN khi xuất sắc Hạ Bệ Hứa Ngân Linh bằng những đòn đậm chất lễ hội Bắc Ninh Từ Sơn, đem lại tia hy vọng nho nhỏ cho Đoàn quân NĂM CỬA Ô -trong mục tiêu lật đổ TÂY SƠN ở trận tái chiến SIÊU KINH ĐIỂN sẽ diến ra 01 tuần sau tại Thăng Long Thành cốc.


Mặc dù vậy 5CO phải chứng kiến màn ăn mừng đập phá của TÂY SƠN ngay sau trận chiến lượt đi mà lòng ATLQ chẳng được vui!

thanghong
16-11-2014, 07:26 AM
DIÊN BIẾN ẢNH TRẬN BÁN KẾT TLKD 2014 KHI NĂM CỬA Ô LẬT NGƯỢC THẾ CỜ TRƯỚC TÂY SƠN HUNG HÃN:
lượt Đi : thua 2-6
3860

Lượt về: 6-2 CHO 5CO và 5-3 Cho 30 phút hiệp phụ.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10710963_1510539985863061_497741797836558549_n.jpg?oh=17a120f30005ccedccefbdcfe667cbc6&oe=551EB773&__gda__=1424290763_101264da21548704b76d3a27abab56abhttps://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10665236_1510545052529221_1597425083300344081_n.jpg?oh=dceafd54819f02a156c031f51e4cf334&oe=54DA1D83&__gda__=1428174569_abc6e6e14e59e182d51971fdbcdba17e
Thi đấu hiệp phụ :
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10533492_1510538139196579_3518806722329396745_n.jpg?oh=10c05a831abfd315286d049a884a4b77&oe=5514D1F9&__gda__=1427386816_d9d37f8952c83298418f87e41a1026ab

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10624802_1510538005863259_9101612940943034923_n.jpg?oh=e478edd3292a2ee75d3d4658b91216a2&oe=54D32509&__gda__=1423449187_43fa6695d184d5c6315ff0cf67fcb569

Và chiếc Huy Chương VÀNG đồng hành với chiến thắng chấn động trước Tây Sơn Hùng mạnh !

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10427321_1510426539207739_7188356117779559114_n.jpg?oh=e766a2fd9c0f37d17f4de405eaed4a6e&oe=54E5FAA5&__gda__=1424713717_44d48d8f7e2f818f3148001b931156b0

Có thơ rằng :
GIAN NAN RÈN LUYỆN MỚI THÀNH CÔNG

thanghong
16-11-2014, 08:18 PM
Năm Cửa Ô của tôi thực sự đã lên ngôi vương Các CLB Nổi tiếng Miền BẮC . Cám ơn nỗ lực tuyệt vời của Toàn thể Anh EM đã sát cánh cùng nhau trong năm 2014 .
Cùng đồng đội với Cúp Vàng danh giá !
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10395195_1524424247807968_6040859214159842575_n.jpg?oh=cd5cf2849ef2d92f863619f644494fb7&oe=54E5C4BD&__gda__=1424002541_758bf32179ef2c08e52a538df636c68d
Sát Thủ còn Chưa "có gì vắt vai" HUY NISTERROOY Đến từ "Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu !"
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10556412_1524443701139356_7302490756397600036_n.jpg?oh=46c216ec6fd6100ae0a8a743256472d3&oe=54D86831&__gda__=1424156090_45d6a1fa2388b703b1796402838d11a2

Nguoi_trong_giang_ho
16-11-2014, 11:25 PM
Chúc mừng anh Long và toàn đội Năm Cửa Ô đã có 1 chiến thắng lịch sử.Các anh đã có 1 mùa giải thật xuất sắc và khó quên.Lần lượt lội ngược dòng nước thắng trước 2 CLB rất mạnh là Tây Sơn và Kỳ Hữu để lên ngôi vô địch.Chúc Năm Cửa Ô đợt tới có chuyến Nam tiến thành công nhé !!!

Thợ Điện
17-11-2014, 12:28 AM
Chúc mừng Anh Long ,một chiến lược gia lão luyên .cờ hay ,mưu sâu .Tính toán mưu lược lội dòng nước ngược quỉ thần cũng không hay biết quả là tài .Chiến tích này cũng có thể ví như Lã Mông áo trắng qua sông .Bái phục !

Đại tá Ngọc chinh chiến đã lâu kinh nghiệm già dặn .Ông lão quái hiểu điều này nên cất công ra tận hồ Ba Bể mời Phạm tráng sĩ về giúp sức .Kết quả đúng như ông liệu đoán .Ngoài 30 hiệp súng chưa kịp rút khỏi bao đại tá lại phải nhét vào dùng bàn tay không bị thuơng ký đầu hàng

Tôi vẫn thích đường cờ Anh Huơng nhưng sau chuyến Nam tiến đường nét đó có phần u uẩn .Điệp đại sư càng già chơi càng hay ,trông nét mặt ngài thật phúc hậu thế mà nước cờ tai quái lạ thường

Chúc mừng thống soái Thăng Long hình ông nhan nhản khắp mọi nơi ,nụ cười kẻ chiến thắng ra vẻ độ lượng .Khi nào gặp ông uống mừng chiến thắng hôm nay cũng không muộn

thanghong
17-11-2014, 06:35 AM
Cá nhân Thăng Long Đệ Nhất Kiếm ( nhựa) vô cùng hãnh diện từ những lời khen tặng của Thợ Điện tiên sinh và những câu chúc mừng của cÁC ANH EM làng cờ .Một lần nữa Năm Cửa Ô Tức Cơn Bão Số 5 xin cảm ơn tất cả - VUI QUÁ !!!

PS:Sắp tới Về VN Long Đệ XIN ĐƯỢC NÂNG CHUNG RƯỢU MỪNG VỚI BÁC THỢ ĐIỆN! Em vốn chẳng biết gì về điện mà cứ sờ vào cả "phéc- mơ- tuya" & "Suýt-Von -Tơ"!

FGYan
17-11-2014, 08:40 AM
Chúc mừng Năm cửa Ô đã xuất sắc vô địch, đặc biệt là cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Kỳ Hữu, mặc cho CLB hàng khủng này vừa có chuyến tập huấn, thi đấu dài ngày tại Trung Quốc và ca khúc khải hoàn, đoạt danh hiệu "Nam Ninh kỳ vương" mở rộng cùng một lượng lớn "Nhân Dân tệ" mang về.
Hy vọng năm tới, bác thanghong phấn đấu cho các kỳ thủ Năm cửa ô tham dự mấy giải TQ nhé.

Alent_Tab
17-11-2014, 11:13 AM
chúc mừng CLB năm cửa ô đã phản khách vi chủ, lúc đầu nhường người ta một chút sau này mới được hả lòng.

phải nói vác ván của anh Điệp với Phạm Quốc Hương , Phan Đình Huy với Lê Linh Ngọc xem rất hay, nhất là ván thuận pháo của anh Huy

anh Long thì cầm kỳ thi họa đủ cả, chúc mọi người hạnh phúc tràn đầy niềm tin!

thanghong
20-11-2014, 08:56 AM
Chặng đường 5 Cửa Ô đã đi từ đầu cuộc chiến cho đến chiến thắng cuối cùng tại Bắc Kỳ Giành ngôi Vương 2014 với những thắng thua đầy kịch tính !
1-Năm Cửa Ô 6-2 Anh Em 1
2-Năm Cửa Ô 7-1 TLKD Miền Bắc
3-Năm Cửa Ô 7-1 Kỳ Hữu2
4-Năm Cửa Ô 3-5 Kỳ Anh
5-Năm Cửa Ô 5-3 Đông Anh
6-Năm Cửa Ô 8-0 Kinh Kỳ
7-Năm Cửa Ô 6-2 Việt Sơn
8-Năm Cửa Ô 6-2 Hà Tây
9-Năm cửa Ô 5-3 Anh Em 1
10-Năm Cửa Ô 7-1 TLKD miền Bắc
11-NămCửa Ô 5-3 Kỳ Hữu 2
12-Năm Cửa Ô 7-1 Kỳ Anh
13-Năm Cửa Ô 6-2 Đông Anh
14-Năm Cửa Ô 6-2 Kinh Kỳ
15-Năm Cửa Ô 4-4 Việt Sơn
16- Năm Cửa Ô2-6 Hà Tây
17- Năm Cửa Ô6-2 Anh Em 2
18- Năm Cửa Ô4-4 Anh Em 2
19- Năm Cửa Ô2-6 Tây Sơn
20- Năm Cửa Ô6-2Tây Sơn (Hiệp Phụ 5-3)
21- Năm Cửa Ô3-5 Kỳ Hữu 1
22- Năm Cửa Ô7-1 Kỳ Hữu1

HAI TRẬN BÁN KẾT VÀ CHUNG KẾT THẬT SỰ NÓI LÊN SỨC BÙNG NỔ MÃNH LIỆT CỦA CỜ NGHIỆP DƯ MIỀN BẮC :

NỰC CƯỜI CHÂU CHẤU ĐÁ XE

TƯỞNG RẰNG CHẤU NGÃ AI DÈ XE NGHIÊNG !!!

GIẢI THƯỞNG CÚP VÀNG + HUY CHƯƠNG VÀNG + 20 TRIỆU VND!!

Nhì Tuyến 1 : PHÙNG QUANG ĐIỆP : 700 VND
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/11/17/00/18/3096507777_2026214747_574_574.jpg
Nhì tuyến 2 : Lê HẢI Ninh : 700 VND

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/11/17/00/18/3096507761_78453233_574_574.jpg

Các đoàn tham dự giải nhận lưu niệm:

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/11/17/00/18/3096507748_504207263_574_574.jpg

Cúp và huy chương các loại :

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/11/17/00/12/3096507184_386516285_574_574.jpg

VÀ CÚP ĐÃ ĐƯỢC NĂM CỬA Ô GIÀNH THUYẾT PHỤC :

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/11/17/00/19/3096507922_2056979219_574_574.jpg

ĐỜI CẦN PHẢI CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY NÀY :

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/11/17/00/16/3096507609_408544947_574_574.jpg

MỘT LẦN NỮA XIN CÁM ƠN TẤT CẢ,CÁM ƠN MÀN THI ĐẤU TRÍ TUỆ HẤP DẪN : CỜ TƯỚNG !!!!

VỐN TRƯỚC HAI BÊN NGANG THẾ LỰC.
MÀ SAU THẮNG LỢI MỘT BÊN GIÀNH.
TẤN CÔNG PHÒNG THỦ KHÔNG SƠ HỞ.
ĐẠI TƯỚNG ANH HÙNG MỚI XỨNG DANH !
HỒ CHÍ MINH

Huy_Hp
22-11-2014, 08:43 AM
Cuối tuần rồi anh Long ạ, ko phải lên Hà Nội đánh nữa, đỡ mệt mỏi nhưng cũng thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó he he. Trong khuôn khổ topic của Năm cửa ô xin được tổng hợp lại những niềm vui, cảm xúc mùa giải năm nay.

Lượt đi gặp anh Sơn hàng mành của Tây Sơn, 1 ván cờ thực sự tồi tệ, khai cuộc gọi là quá mãn ý rồi, thế mà để thua ngược. Tổng kết cả trận có 3 cơ hội chiến thắng dễ đều ko đi được. Rốt cục làm đội thua 6-2. Cảm giác buồn ko tả, cái dớp thành tội đồ như năm ngoái lại tràn về. Rõ là lực yếu ko phải kém may.

Lượt về anh Long gọi điện trước bảo em lên bàn 1 đánh với anh Quân nhé, đánh thắng thua 1 trận. Ok, nếu có thua thì cố gắng đánh 1 ván tận tụy với anh Quân cũng hay. Đến sát giờ thi đấu lại đổi lại. Anh Chung là người tỏa sáng duy nhất ở lượt đi ko đánh được, anh Điệp lại phải vào sân với đối thủ khá kỵ dơ. Mình được phân công xuống bàn 4, đi hậu cố mà bắt được ai thì bắt. Đúng đến lúc ghi tên anh Long lại bảo: hay là em lên bàn 2, có muốn gặp lại anh Sơn không? Uhm thì cũng được, gặp lại anh Sơn cũng hay, đằng nào cũng thua rồi, biết đâu trả được thù ;). Nào ngờ gặp Hứa Ngân Linh của Hn, 1 người rất am hiểu khai cuộc. Vào đánh bình thường được khoảng 12 nước hòa hoãn thì nhìn sang bàn 4 anh Sơn đi quả P8.4 giật hết cả mình. Bao nhiêu ưu thế đi tiên trao lại cho bên hậu hết cả, anh Hưng có cơ hội lớn chỉ sau 8,9 nước khai cuộc. Bàn 3 Mr Linh cũng sáng cửa trước anh Kiên. Quay sang bảo anh Điệp ơi, nhìn kìa. Đội trưởng đáp: tôi biết rồi, đánh thôi. Tự dưng lại có hi vọng khi 2 bàn ưu, còn 2 bàn mình với anh Điệp đang hòa hoãn. Đi thêm được 7 nước thì anh Linh cót quay sang bảo: ông phá hòa cũng được( ái chà chà, hay đây). Bất ngờ đối thủ của mình anh Tuấn Linh đi 1 nước hơi khó hiểu, coi như tặng pháo. Rồi anh Quân cũng thất thế nặng trước anh Điệp. 3 bàn ngon nhất lại là của mình, anh Hưng, anh Điệp. Còn anh Linh bị đối thủ đánh mấy nước cao liền, tự hay hóa ra nguy. Lãnh đội Long xông vào : " Các bàn đều ngon, ko thắng được ông đánh hòa cho tôi". Sự chỉ đạo này sau trận đấu được anh Điệp bình là : " Ông chỉ đạo như .... ấy, ko thắng thì hòa, chỉ đạo thế tôi cũng chỉ đạo được =))". Tổng kết cờ chậm thắng 6-2. 2 đội bước vào đá luân lưu. Loạt cờ nhanh đầy may rủi này ko thích hợp cho người cứ luống ca luống cuống như mình. Anh Long vào sân, anh Linh đánh mới đúng vì cờ nhanh anh Linh đánh độ từng thắng mình 4 bàn. Ai dè lại đẩy hạ: Thôi, ông vào đánh đi, tôi hôm qua đánh cờ đến tận 6 giờ sáng, mệt lắm. Uhm thì đánh, dù sao 15 phút cũng có thời gian nghĩ. Gặp ngay Trần Trung Kiên, 1 người quen mình rất quý, cũng từng thắng mình 4,5 ván trắng cờ nhanh. Bước vào trận được đi tiên, đến khoảng nước thứ 20, 30 đều có cơ hội chiến thắng...nếu đối phương đi sai. Lao mã xuống cản tượng dọa sát, chỉ cần đối phương vén tượng lên là xong, thế mà anh Kiên nghĩ ra được, lên sĩ. Nước 30 cũng có 1 cửa kín, phục nước lưỡng chiếu, thế mà đối phương lại hóa giải được. Toàn nước khó, lại trong khoảng thời gian hạn hẹp, thế mà nghĩ ra được, nản. Nhìn ra đồng hồ còn 1 phút, anh Kiên còn 2 phút, cuống cuồng đánh hòa thôi, nhất cách nhất chiếu. Trong giây phút cưỡng cờ cùng với tin dữ báo về ở bàn 3 khi Mr Hưng tiếp tục đả bại anh Sơn hàng mành, anh Kiên đã nhỡ nước bị sát cục luôn. Tổng kết cờ nhanh thắng 5-3. Cảm xúc tràn ngập.
Họp báo sau trận đấu:
Mr Long: Các ông thấy tôi chỉ đạo có hay không ?
Mr Điệp: Ông chỉ đạo như !@#$% ấy, chỉ đạo thế tôi cũng chỉ đạo được.
Mr Linh: Các ông thấy tôi né hạ có cao không ? ( Cao Vô Cùng, bỏ anh em trong lúc khó khăn thì có)
Mr Hưng ( ngôi sao ngày hôm nay): Tôi định éo đánh đấy, vào đổ bô cho ông Chung là chính.
Mr Huy: Hôm nay em lên mua điện thoại là chủ yếu ( Đùa ấy, ban đầu định ko lên đánh, có lẽ đã qua cái tuổi ham mê có thể đi về hơn 200 km để đánh 1 ván cờ như hồi xưa. Nhưng lại nghĩ, mình bỏ cuộc thế này chán lắm, nhớ lại ngày trước cõng Uyển chuyển đại sư lên cái cầu thang chật hẹp nhà chú Hùng, muốn sát cánh cùng anh lần nữa :D ). Đúng thật: Hi vọng là 1 điều tuyệt vời.

thanghong
22-11-2014, 08:08 PM
Tản mạn một chút :

Sau trận thua đậm 2-6 trước Tây Sơn Thì Chung tiêu nản không đánh lượt về và cáo bận xin được đánh trận sau (ý là tranh 3,4 thì sẽ đánh với QT !...tinh thần kém quá !).
Còn Tại TLKD Có những nhận định :
Khánh Ngọc : Tỉ số 6-2 thì chỉ còn có một ly rất nhỏ cơ hội . Nhưng 3 bàn tá đội TS không hề kém tướng tí nào - rất khó khăn !
Sơn HM : Các ông ( 5CO) lÀM GÌ CÓ CỬA! cho dù có toàn tuyển thủ quốc gia mới may ra...!
Kiên Con(nửa đùa nửa thật ) : Huynh (atlq)ơi! HUYNH trận tới ra sân không? có một đề ra là Nếu chịu chi 5 củ thì coi như trận lượt đi hòa 4-4 và hai đội quyết đinh tỉ số chung cuộc bởi tỷ số lượt về !OK Ko !? Theo tính toán sơ bộ thì vào CK và tranh 3-4 khác nhau tổng thể gần 15 củ (bao gồm cả chuyến đi nam chinh sắp tới )....
Lãnh đội 5CO : Ai LẠI THẾ MANG TIẾNG CHẾT! .... anh chỉ muốn thắng thua bởi thực tế ! ...Anh xác định là xong rồi mà Đương nhiên anh sẽ ra sân.
Điệp: Ba mươi chưa phải là tết ...!Nếu ấy là anh em Tôi làm ! Đánh Ngay !...
Rắn Nước : Thua gì thua đậm thế gỡ thế ..éo nào được!
KẾT QUẢ THÌ NGOẠN MỤC QUÁ !!! xin cảm ơn toàn thể anh em nhất là em Huy HP KO QUẢN ĐƯỜNG XÁ XA XÔI !Hải PHÒNG- Hà Nội >200KMx 5 lượt thi đấu(>1000KM) ĐÚNG LÀ TRỜI KHÔNG PHỤ LÒNG ANH EM TA !

thanghong
30-11-2014, 08:50 AM
Khi kiến tạo xoay vần, Trời đất nổi cơn gió lạnh. NĂM CỬA Ô giáp ngọ 2014 ngay lập tức :làm mưa làm gió Kinh thành THĂNG LONG CHO DÙ HÀ NỘI MÙA NÀY VẮNG NHỮNG CƠN MƯA!

Nếu như năm ngoái CHÚNG TA chân ướt chân ráo hạ luôn Quang Trung lừng lẫy, rồi Anh Em đầy tiếng tăm,NĂM CỬA Ô ngang ngạnh ngồi chơi chung kết:( THUA KỲ HỮU 2-6 Ở LƯỢT VỀ _ LƯỢT ĐI THUA 0-8 và bị BTC và anh em chê trách vì kém ...và yếu làm chung kết chênh lệch quá!!! Rất xin lỗi mọi người vì khi đó 5CO lực bất tòng tâm!)
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/l/t1.0-9/10003293_1426185327631861_4166026467660758995_n.jpg?oh=66d39a5398ddcab7d08d4cdecb0085c0&oe=550195F4

Chỉ được 8 TRIỆU vnd VÀ HUY CƯƠNG BẠC:
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10268447_1426184610965266_3710171541697782685_n.jpg?oh=71631003678fcfbdeeee8851a974dd2b&oe=5507CAD0

Nhưng Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng đây nghe giữa ... núi đồi!
Thắng đậm 7-1 trước Kỳ Hữu ở lượt về khi lượt đi là 3-5 Năm Cửa Ô lên ngôi trong sự thán phục của quần hùng và cả quần hồng.

Nhưng có điều trớ trêu là :

Khi thắng Tây Sơn thì chỉ Kỳ Hữu mới công nhận NĂM CỬA Ô MẠNH và hay.
Nhưng chỉ khi Thắng Kỳ Hữu thì Tây Sơn mới công nhận Năm cửa Ô vô cùng nguy hiểm.


NĂM NAY:

TÍN HIỆU ĐẦU XUÂN:
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10153841_1426179780965749_4207674744561057426_n.jpg?oh=103c429e18d014ab21b577794cfb7631&oe=551D2FA1&__gda__=1427563928_ef444d70e28ebc6ec01fe8c5870b5438

CUỐI THU:

Điềm lành từ một huy chương vàng cá nhân tại HÀ NỘI 10-10":

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10631096_1510426539207739_7188356117779559114_o.jpg

THẮNG đậm 7-1 trước dàn sao đầy tên tuổi Kỳ Hữu đã đưa ANH EM Năm Cửa Ô :

" ghế trên ngồi tót sỗ sàng !!!"

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10311140_1525120181071708_58666205515472854_n.jpg?oh=afa5b329275cc3910d2098eba518146a&oe=55029EA4&__gda__=1423488756_6e632490b42d552a1be0f879a71ecca9

Đến nay NĂM CỬA Ô đã nhận Được khá nhiều book giao lưu( BIA BỌT sau thi đấu) từ Các Clb Miền Bắc đơn cử như :Tứ Phương Huynh đệ, Sơn Đồng, Việt Sơn,theo các mô hình như Giang hồ vỉa hè có, tiêu chuẩn có...rất lấy làm vui mừng, Nhưng chưa thể chắp nối được lịch bởi A2 Quảng Ninh đã cận kề, Ngẫm thấy ý thơ này cũng thấm thía:

Bần hạ trung thị -vô nhân vấn.
Phú Qúy sơn lâm -hữu khách tầm.

cobra
30-11-2014, 03:59 PM
Chúc mừng Năm cửa ô!Trong thể thao thì không thể không tính đến yếu tố may mắn, nhưng không có bột sao gột nên hồ ? Nhìn kỹ mấy "ông lớn" có khả năng tranh chấp "ngôi báu" thì rõ ràng Năm của ô là ít sách vở nhất nên rõ ràng nội công phải thâm hậu, khả năng tùy cơ ứng biến cao.Cũng phải kể thêm Chú Long âm tàn điều binh khiển tướng quá tuyệt - văn võ xong toàn như Hàn Tín thủa nào, đối sách tùy trận. Thật đúng là : Hữu xạ tự nhiên hương !
Chúc mừng, chúc mừng ! (anh Nhậm Ngã Hành - chú hay gọi thế chứ anh chỉ muốn làm rể ông ta)

thanghong
01-12-2014, 05:39 AM
Chúc mừng Năm cửa ô!Trong thể thao thì không thể không tính đến yếu tố may mắn, nhưng không có bột sao gột nên hồ ? Nhìn kỹ mấy "ông lớn" có khả năng tranh chấp "ngôi báu" thì rõ ràng Năm của ô là ít sách vở nhất nên rõ ràng nội công phải thâm hậu, khả năng tùy cơ ứng biến cao.Cũng phải kể thêm Chú Long âm tàn điều binh khiển tướng quá tuyệt - văn võ xong toàn như Hàn Tín thủa nào, đối sách tùy trận. Thật đúng là : Hữu xạ tự nhiên hương !
Chúc mừng, chúc mừng ! (anh Nhậm Ngã Hành - chú hay gọi thế chứ anh chỉ muốn làm rể ông ta)

Cám ơn Huynh Nhậm ngoài đời gặp huynh từ lâu nhưng hôm nay mới biết nick đó là huynh , kín tiếng quá!!! Anh em mình cũng ko ai thoát khỏi cái tội mê giai nhân he he (dù cho thuyền đã có bến nhưng Tiểu Kiều với Đại Kiều vẫn mãi mãi tuyệt hay, !!!)

L

thanghong
15-12-2014, 09:08 AM
Phút giây hội ngộ giữa( Sát Thủ Nin-Ja bịt mặt) Võ Minh nhất - Huy Chương vàng dành cho cá nhân xuất sắc nhất Đại Hội,Quân sư số1 kiêm kỳ thủ của Đoàn quân BÌNH PHƯỚC - nhà vô địch trong số 07 CLB nổi tiếng Miền Nam Việt Nam 2014,
Và (Âm Tàn Lão Qúai) Nguyễn Thăng Long - Quân Sư số 1 kiêm kỳ thủ của Đại Quân NĂM CỬA Ô HÀ NỘI - nhà vô địch trong số 18 CLB Nổi tiếng Miền Bắc Việt Nam 2014.
Hình ảnh được ghi lại sau phút giây chiến thắng của Võ Minh Nhất trước Đào Cao Khoa trong khuôn khổ giải DHTDTT toàn quốc tháng 12/2014 tại thành phố HẠ LONG xinh đẹp !

Với lời hẹn ước: Gặp lại nhau trên cao lộng gió - Có thể là tại Siêu cúp BẮC Nam xuân Ất Mùi và tiếp đến là tại A1 2015 Tại "Vũng tàu biển hát sóng dâng triều lên "!!!

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/13/08/21/3105053577_1519877885_574_574.jpg

thanghong
17-02-2015, 07:05 PM
Đến dịp Tất Niên Năm Giáp Ngọ ,Điểm lại một năm đã qua Năm Cửa Ô (Miền Bắc) đã có những chiến công không nhỏ !
Đặc Biệt là danh hiệu Vô Địch Miền Bắc Việt Nam khi vượt qua 18 câu lạc bộ khác rất thuyết Phục.

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/11/17/00/19/3096507891_958313201_574_574.jpg

Chưa dừng lại ở đây, Đến trung tuần tháng 3 tại Bình Dương BEGAMEX Đội Năm Cửa Ô là chủ nhân của chiếc vé đầu tiên sẽ tham dự giải các CLBộ nổi trội Toàn quốc do Liên đoàn và Diễn Đàn TLKD tổ chức.
Chúc Anh Em ăn uống tết thật vui vẻ !!!
Hẹn ra giêng cùng du Nam đi chơi là chính và lấy giải là chủ yếu!!!

Đội hình đi Nam Việt Nam tính đến thời điểm này của 5CO như sau:
1- Nguyễn Thăng Long(Ô Cầu Giấy)
2- Phùng quang Điệp (Ô Chợ Dừa)
3- Phạm Đình Huy (Ô...Cầu Rào)
4- Lê Hải Ninh ( Ô ...Đông Mác)
5- Dương Đình Chung (... Sông Như Nguyệt)
6- Trần Thanh Hưng (... Hà Đông )

Vài nét về các cá nhân:

Long ( Đội Trưởng Đội 5CO).
Thời điểm đại ưu thế tại A2 2013 nên có vẻ mặt thế này(... nhưng cuối cùng hòa cuộc với... Trần Thanh Tân )
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/10/09/10/06/948701008_843858474_574_574.jpg

Điệp hí hửng khi hơn Trạch một cây (sắp ăn đến nơi rồi ...nhưng vẫn hòa!)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/07/31/12/34/885221824_1750299403_574_574.jpg
Trạch rất cay có lúc đi sĩ như xe nhưng Điệp phát hiện!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/07/31/12/34/885221605_1665012626_574_574.jpg

Huy là một phần của chiếc cúp VÔ ĐỊCH Phía Bắc năm 2014!
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10556412_1524443701139356_7302490756397600036_n.jpg?oh=3533fef9923d8855762611d1df50dc2e&oe=554F0F31&__gda__=1431932090_a8190d93e61a107c91645a8c5263ba03

Ninh Cờ Thế cuối cùng hạ Nghĩa Thái Bình (chủ nhân Nam Ninh open Cup 2014) Sau 3 trận thua cay đắng ko nuốt trôi ở Bán kết!

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/11/17/00/16/3096507572_1853929248_574_574.jpg

Trung Tiêu (Aó Vàng) tìm ra điểm yếu của Tây Sơn Tại Bán Kết góp công đưa đội nhà vào sâu tận Bình Dương !
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/10/04/15/18/3083890644_1574165927_574_574.jpg

Hưng Hà Đông (Đối Thủ Khó chịu của những kỳ thủ Giang Hồ Hà Đông!)
http://cotuong.thanglongkydao.com/attachment.php?attachmentid=3424&d=1394548669

Kỳ Nhân
17-02-2015, 10:56 PM
Anh Hưng Hà Đông mặc comle à anh. Chưa gặp anh ấy ở Văn Quán lần nào. Chúc 5 cửa Ô 2015 đạt nhiều thành công

thanghong
24-03-2015, 06:48 PM
]Một số giây phút đáng nhớ trong chuyến đi Bình Dương vừa qua của anh em Năm Cửa Ô Hà Nội .

Điềm không lành đã xảy đến với 5CO bất ngờ khi tại sảnh xuống sân bay Nội Bài, chiếc xe lăn tuổi 20 của Điệp Uyển Chuyển đang di chuyển trền sàn đá phằng lỳ bỗng khuỵu xuống kèm theo vẻ nhăn nhó đáng nhớ của Tướng Điệp!

Vô cùng quyết đoán Điệp "Phế xa Tranh tiên" ngay trước giờ lên máy bay ko đầy 1 phút, báo hại lao công nhà ga Nội Bài cuối ngày hơi có chút bối rối- nhưng vẻ lo lắng thật sự lại tiềm ẩn trong thâm tâm ATLQ khi nó biểu hiện những khó khăn và hiểm nguy chờ đợi trong giải đấu danh giá sắp diễn ra.
Và Mục tiêu vào tốp 4 của bảng đấu đã rời xa sau vòng đấu cuối , SAU NHỮNG NỖ LỰC CUỐI CÙNG CỦA TOÀN ĐỘI.Những ghi nhận của đội 5CO có chăng chỉ là trận thắng danh dự trước ứng cử viên QQ B Dương và trận đó vô tình là đòn bẩy có lực mạnh nhất đưa MIRNO Q6 vào thẳng chung kết và sau đó vô địch luôn.
[I]Những luyến tiếc khi đẻ vuột khỏi tay chiến thắng trước MIRANO Q6 và KHÁNH HÒA đà ĐẨY 5CO XUỐNG SÂU BXH. DÙ SAO ATLQ CŨNG RẤT CẢM KÍCH TƯỚC TINH THẦN THI ĐẤU THỰC SỤ HẾT MÌNH CỦA ANH EM 5CO dù điểm rơi phong độ ko đạt đúng thời điểm cần thiết! Được góp mặt vào giải đấu với đầy đủ cảm giác buồn bã khi bại trận, vui mừng khi thắng trận, họp báo như ngô rang đó là điểm nhấn chỉ có ở Năm Cửa Ô mà thôi!

Những hình ảnh anh em trong giải đấu trên rất đáng được lưu lại ở đây:
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11071413_1582129872037405_3888042801047298487_n.jpg?oh=6ab009814b7cf747c728417436bf273e&oe=55B6418D
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1618552_1582047022045690_2099936592224171232_n.jpg?oh=d222274b822e27cfe663f17fbb4be256&oe=55788E1C
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10612917_1582047275378998_7582371943772558239_n.jpg?oh=cb0594289d0a1bdb9150a08ea85a0761&oe=55B53287&__gda__=1438551742_02e8b1ae6e64d2dfe88da75a2cbb5162
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11037482_1582047185379007_4819027073068570725_n.jpg?oh=4831aa6d6730b93cd054b6914cd56d6e&oe=55A76C75&__gda__=1437785631_3616ed615c92315edd06dffa09782de5
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10612917_1582047275378998_7582371943772558239_n.jpg?oh=cb0594289d0a1bdb9150a08ea85a0761&oe=55B53287&__gda__=1438551742_02e8b1ae6e64d2dfe88da75a2cbb5162
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11070256_1582047358712323_3721659685623817078_n.jpg?oh=952a198d10f40fbe90b844a68a569ee2&oe=55AB28F2&__gda__=1438402763_dd60b4dc6f0fc097bd39d489cbbf4a5c
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11088395_1582047455378980_2636491043684378889_n.jpg?oh=41c074af0014cc12a42b866798071d4f&oe=55BDE16A&__gda__=1437757011_4bc8da7c39374216aa4c0d9c9986ecc5
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11037482_1582047185379007_4819027073068570725_n.jpg?oh=4831aa6d6730b93cd054b6914cd56d6e&oe=55A76C75&__gda__=1437785631_3616ed615c92315edd06dffa09782de5

Kiem_Nhat
24-03-2015, 07:01 PM
Mời thanghong xem tin nhắn trên topic NHím cà phê nhé! Mời anh về thủ đài nếu còn ở thành phố!!!