PDA

View Full Version : Một số ván đấu của thành viên CLB cờ tướng Sơn Đồngaof_k42
13-05-2014, 09:48 AM
Lê Văn Sơn vs Hương Khánh
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277477242796723248979706219072425797525261713263613633646474846566665100209190304656456576755575848426042635358594959504164638050191222325949434455740010121002106362323474554445557434443948455529475070626170736151102207262243757644642634432453837383748264607670415070603041826140305141
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87078-Mot-so-van-dau-cua-thanh-vien-Cau-Lac-Bo-Co-Son-Dong%3Fp%3D468139
www.dpxq.com

aof_k42
13-05-2014, 10:00 AM
Lê Văn Sơn vs Thịnh Văn Trung.Ha Thanh
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277472042190780817967813109193134897910316665708267553454171583847976827465645455155572766474760619160604163600013632311047433041556560826535010269472220323304067484030484830605353820223878826078686082434402038382228233634030071503131523100263334132683842643332304023425041426140503858
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87078-Mot-so-van-dau-cua-thanh-vien-Cau-Lac-Bo-Co-Son-Dong%3Fp%3D468140%26posted%3D1
www.dpxq.com

aof_k42
13-05-2014, 10:07 AM
Nguyễn Bá Đức vs Mai Quý Lân
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625636417477062192710220919001019131202131022107987838477676042897980707973504166657282737062706564426447430242294782868766102243442243464542622735626635436442060584853948705143626663676651724443857545448685662620024454757649398505434405044446767726230220231363331310333262414050412250511012
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87078-Mot-so-van-dau-cua-thanh-vien-Cau-Lac-Bo-Co-Son-Dong%3Fp%3D468142%26posted%3D1
www.dpxq.com

aof_k42
13-05-2014, 10:16 AM
Nguyễn Công Cừ vs Hoàng Xuân Chính

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
19272324798772328988706288383041383583841707100209190010191380707767122213100210070322262947102203636042868570748584748439482234354584544543345543455567636762746665748667573222453526163515163606052227572736062707062615162627464586748766545566855545857345550717242565644264167620427674251574762721050455350403353303022131021233237636237336314130472950413135151617471626122273432221648221318260478760823585826085254333870733132526
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87078-Mot-so-van-dau-cua-thanh-vien-Cau-Lac-Bo-Co-Son-Dong%3Fp%3D468145%26posted%3D1
www.dpxq.com

aof_k42
13-05-2014, 11:43 PM
Phan Công vs Anh Đức
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
1747706219271022091900101913232466651202132302017967504177870121233322148979807079732425333172713137252627081406370721017372101287831252834360420737715172706270464552576775706275636243594857536351432451725373728073703731010247424050454470804454808642470242544486894742896948596959494824364838595839480618
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/34410-Mot-so-van-dau-tai-CLB-co-tuong-Son-Dong/page3
www.dpxq.com

aof_k42
13-05-2014, 11:48 PM
Trần Khắc Phong vs Nguyễn Công Cừ
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
174710221927001009192324191370626665120213230201796750416755012123331015777560425543156543626575333121018988806062410141474241468858464349486062427275725854434131332243274643554838623233373237
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/34410-Mot-so-van-dau-tai-CLB-co-tuong-Son-Dong/page3
www.dpxq.com

aof_k42
13-05-2014, 11:58 PM
Lê Văn Sơn vs Nguyễn Đức Hà.[CLB.Quang Trung]
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625636477672042798770628979807079757282757062701747103109087062083800011927304147574130383512226665646535656254655554732947315255538281534301616763526443232220273564765948765748572010231310203554617154337151634350413321405043535171535571721353815153737252555150513948838487664264213352626645644233214132733330413353415221422040425432414533626425244000334151415433413133123141120064245352244452566082001244434645
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86930-Tong-hop-bien-ban-cac-tran-dau-giai-dong-doi-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com

aof_k42
14-05-2014, 12:05 AM
Chu Tuấn Hải vs Hoàng Khắc Tuấn
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979636479731022262572827363828119273041170700100919816163536274535574664737707229477262373512146748604235366465476566783638788665478384191520022735232425244224072724425554626454644264383686784867413039486442675561652728653515351418556342603575101663551615287818787578155578722214721255541213543413433041
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86930-Tong-hop-bien-ban-cac-tran-dau-giai-dong-doi-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com

aof_k42
14-05-2014, 12:11 AM
Nguyễn Tuấn Cường vs Lê Văn Sơn
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86930-Tong-hop-bien-ban-cac-tran-dau-giai-dong-doi-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page2
www.dpxq.com

aof_k42
14-05-2014, 12:19 AM
Chu Trần Nam vs Phạm Tuấn Linh
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279677252897970626665232419072042171363646564426479736254090830410838644273535466535666745654746654566674567674624645030467460003131580707670627046654264383160421518526269876261313512173537171565461516184870622625242546250323250416144767232967624152626329258769254569474555373261514843504139484050322214444939553539493555
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86930-Tong-hop-bien-ban-cac-tran-dau-giai-dong-doi-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014
www.dpxq.com

aof_k42
14-05-2014, 12:25 AM
Đinh Quang Vinh vs Nguyễn Bá Đức
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26251222774720427967808117378131394810021927001089797082797583842735311147433041294711147573725266652232093903046755144455638263736344463732523235544644547340306353303165641014252414243919241443333212191402143339446473543130393464685323685854465856462556363404140625173634
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86930-Tong-hop-bien-ban-cac-tran-dau-giai-dong-doi-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page3
www.dpxq.com

aof_k42
14-05-2014, 12:36 AM
Cao Văn Thực vs Nguyễn Anh Linh
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262563641927706227358081773710021713815129471242796700100919727689797646394843447973444573635111352311131913101323421319373960426362462662632627483719166343166667482726434526468685504139296656493903042524405048674636374856666746361645436656394964652925162646342624438365663453415253745040254524448380404180304151
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/86930-Tong-hop-bien-ban-cac-tran-dau-giai-dong-doi-TLKD-khu-vuc-phia-Bac-nam-2014/page3
www.dpxq.com

aof_k42
15-05-2014, 08:16 PM
Nguyễn Xuân Kế vs Nguyễn Bá Đức
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
174770626665232419271022091900107967727667757626290712157563807077677076898876668868151619182425185830416355625467576668586854356564352757271646594810172729170749594656646320425574221474531435536156514742403068645154426207575949575562603031607026464837354739484768
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87078-Mot-so-van-dau-cua-thanh-vien-CLB-co-tuong-Son-Dong%3Fp%3D468374
www.dpxq.com

aof_k42
15-05-2014, 08:39 PM
Cao Văn Tám vs Tùng Chim Chích
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
666572626947708279678070675520421737707419277454556712320919102259482324191300101323101206056364656454646775838489596272595330412303727737776466537366867554865654331216032322307343567677678274434574866762767262324132457572822324504124251617464517274544828333142717050486677577836344541718545363645343674625454627476527087707647445553011294711234353230407047414040714170704
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87078-Mot-so-van-dau-cua-thanh-vien-CLB-co-tuong-Son-Dong%3Fp%3D468375%26posted%3D1
www.dpxq.com

aof_k42
15-05-2014, 08:52 PM
Ngô Quang Dũng vs Nguyễn Thái Công
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279676364897980707973232419271213737510226665204265644264262572740908002027351315354322432524151267551242474362435543707317474246594864420828736369876343757430412423203028263038233338337476464476464447
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87009-Dien-bien-vong-5-TLKD-2014/page3
www.dpxq.com

aof_k42
02-07-2014, 10:15 PM
Sơn Đồng 5-3 Kỳ Siêu
CaoVănThực 1-1 NguyễnTiếnCường


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625636419272042273570627737100279671215897980703527151627351666171272822947001079706270128270823543646506051014464566560906656606365041677983847987568636668485373514843948827466767453764602214544847435347473445453724322733334444050465633352243213343625051567635757656754544434565544441526254656354423041422351502331636225247264565460424434332124238575876686846674627243412102416150516163727431527472635351415464725264614140534340502333422061648485
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87192-TTTT-vong-12-giai-TLKD-khu-vuc-mien-Bac-nam-2014/page4
www.dpxq.com

aof_k42
02-07-2014, 10:23 PM
Sơn Đồng 5-3 Kỳ Siêu
CaoVănThực 1-1 NguyễnTiếnCường


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625636419272042273570627737100279671215897980703527151627351666171272822947001079706270128270823543646506051014464566560906656606365041677983847987568636668485373514843948827466767453764602214544847435347473445453724322733334444050465633352243213343625051567635757656754544434565544441526254656354423041422351502331636225247264565460424434332124238575876686846674627243412102416150516163727431527472635351415464725264614140534340502333422061648485
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87192-TTTT-vong-12-giai-TLKD-khu-vuc-mien-Bac-nam-2014/page4
www.dpxq.com

aof_k42
02-07-2014, 10:31 PM
Vũ Văn Hiệp 0-2 Hoàng Khắc Tuấn


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
694723241727204266657062796710318988808119073152777563646564526409196254756581318858543519173527172703042717120217150206155572525878001078733138594810176759064665683836686717110715242515272526274636467363504155651114635352625363627263737252735360826768525948592627537327375948374729474647686414646564426486850405
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87192-TTTT-vong-12-giai-TLKD-khu-vuc-mien-Bac-nam-2014/page4
www.dpxq.com

aof_k42
02-07-2014, 10:33 PM
Trần Ngọc Mạnh 2-0 Lê Hùng


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/87192-TTTT-vong-12-giai-TLKD-khu-vuc-mien-Bac-nam-2014/page4
www.dpxq.com