PDA

View Full Version : Songmakhach vs Tong Giang v2songmakhach1
31-10-2014, 10:20 AM
Songmakhach sau khi chém Quyền kỳ ma hai nhát thì lên ngựa truy sát Tống Giang,la một anh hùng hảo hán lại nhận được sự giúp sức của những cao thủ khắp thiên hạ,songmakhach khó mà chiến thắng Giang còi,nhưng với quyền cước uyển chuyển song đao phi thường đã chém Giang còi hai nhát.Songmakhach sau khi chiến thắng thu được chiên lợi phẩm 2ga 4vit xiêm 10 thùng bia,Tống Giang thua trận trong lòng ấm ức muốn đươc thách đấu.
Giangcoi vs songmakhach


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279672324897980821737001019271202090860427975838426251014273570517555242535237252552514242524422408180206181606051615050646455253454450414443514323440604446382626355244255432243154543244525243266655363698763673767625225265257676857872676875776734050394804092907574773705051685832447073413273535141656447174837171949481916646316665354443648496663545636245848634307250904493904145616141248474140394932411676426076662042667612323748
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D515
www.dpxq.com
[/DhtmlXQ]