PDA

View Full Version : Kỳ đài Song Mã lần thứ 13songmakhach1
01-11-2014, 12:44 PM
Công đài:Hoàng lãng tử kiếm_Thủ đài:Thành giáo chủ


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967636489798070192710024645604227467274172703047975021426250001666564654665746475706270454414354443352743423041424140416746124259484247294727466546414009190141466570621910412110126243128243354857215139485155828320428333504133346469657335477361555161734728493951567361565161736962735451533404422039386232868528364837364438485354
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D515
www.dpxq.com
[/DhtmlXQ]

songmakhach1
03-11-2014, 09:27 PM
Thành giáo chủ với nội công thâm hậu, dụng binh như thần,đoán được ý đồ và sự lãng tử"tà bổng"của môn đệ Tôn sư phụ, vận dụng binh pháp TônTử lấy nhu thắng cương đã thủ đài thành công.Thật đáng tiếc cho Hoàng lãng tử kiếm khai cuộc chiếm ưu, được đà xông lên bỏ quân chiếm thế nhưng quân lực chưa đủ'xe chưa đổ xăng'đến lúc tàn cuộc,đưa được xe ra khỏi garage thì thưa xăng,đem xe chạy dạo'công không luyện kiếm cùn không mài'đành bỏ kiếm đầu hàng.