PDA

View Full Version : Giải vô địch cờ tướng tỉnh bình phước năm 2015co_ma
01-03-2015, 11:39 AM
Cập nhật danh sách vdv tham dự giải vô địch cờ tướng tỉnh bình phước năm 2015
ĐỘI BÙ ĐĂNG :
1. NGUYỄN TRỌNG TOÀN
2.BÙI VĂN CƯƠNG
3. VÕ MINH LỘC
4.HOÀNG VĂN TUẤN
5.TRẦN XUÂN LỘC
ĐỘI ĐỒNG XOÀI:
1.LÊ ANH MINH
2.NGUYỄN HÔNG ÂN
3.NGUYỄN VIỆT KHÔI
4.LÊ MINH ĐẠT
5.MÔNG NHI
ĐỘILĐLAO ĐỘNG
1.LÂM THÀNH NHÂN
2.NGUYỄN TRỌNG KHANG
3.NGUYỄN ĐỨC HÙNG
4.DƯƠNG ĐỨC TRÍ
5...

ĐỘI LỘC NINH .
1.NGUYỄN HOÀI LINH ..
2.VI VĂN THƯƠNG
3.NGUYỄN HƯU HÙNG
4.Vũ Đình Phương
5.....
ĐỘI BINH LONG
1.Ô TUẤN KIỆT
2.VŨ XUÂN TRƯỜNG
3.NGUYỄN PHƯỚNG
4.CHẾ VĂN NGỌC
5....
ĐỘI CHƠN THÀNH
1.Nguyễn Minh Hoàng
2.Phạm Kim Nhẫn
3.Phạm Xuân Điệp
4.NGUYỄN TRÍ ĐỘ
5......
ĐỘI BÙ GIA MẬP
1.ĐOÀN NGHIỆP
2.NGUYỄN NGỌC QUỐC
3. Đặng Đình Hiệu
4....
5....