PDA

View Full Version : Kỳ đài PTSC Marine: Hoàng Trọng Thắng - Nguyễn Minh Nhật Quang(ván công đài lần 130: 09h cn,15/3/15)TranTrang
15-03-2015, 09:35 AM
http://i1146.photobucket.com/albums/o535/trungdungkyhuu/14945_423017717866953_4024646858465530197_n_zpsqcsxcsxf.jpg (http://s1146.photobucket.com/user/trungdungkyhuu/media/14945_423017717866953_4024646858465530197_n_zpsqcsxcsxf.jpg.html)

HOÀNG TRỌNG THẮNG (CÔNG ĐÀI) Tiên hòa NGUYỄN MINH NHẬT QUANG(ĐÀI CHỦ)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796723248979807019071022173772742625242579752214752520426665747647577666294770743948304106057454252363642313123209191406656454641929030405046404464504141314061407150020292042201534324234131433575362545333
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91382-Ky-dai-PTSC-Marine-Hoang-Trong-Thang-Nguyen-Minh-Nhat-Quangvan-cong-dai-lan-129-09h-cn15315%3Fp%3D501645
www.dpxq.com


http://i1146.photobucket.com/albums/o535/trungdungkyhuu/11071673_423044151197643_1451223965078830562_n_zpscviokahf.jpg (http://s1146.photobucket.com/user/trungdungkyhuu/media/11071673_423044151197643_1451223965078830562_n_zpscviokahf.jpg.html)

http://i1146.photobucket.com/albums/o535/trungdungkyhuu/1911891_423035354531856_7575479427645870835_n_zpsws0feby9.jpg (http://s1146.photobucket.com/user/trungdungkyhuu/media/1911891_423035354531856_7575479427645870835_n_zpsws0feby9.jpg.html)

http://i1146.photobucket.com/albums/o535/trungdungkyhuu/11051849_423035454531846_1863686509862739011_n_zpsyekym4z3.jpg (http://s1146.photobucket.com/user/trungdungkyhuu/media/11051849_423035454531846_1863686509862739011_n_zpsyekym4z3.jpg.html)

MS BÌNH ( PHÓNG VIÊN ) VÀ THẤY HỒNG ( HLV TRƯỞNG ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA ) XEM VÁN CÔNG ĐÀI


HÒA VÁN CÔNG ĐÀI 02 KỲ THỦ BƯỚC VÀO ĐẤU VÁN CỜ NHANH :

http://i1146.photobucket.com/albums/o535/trungdungkyhuu/11067671_423052581196800_2318914604624519657_n_zps6tnkq2n8.jpg (http://s1146.photobucket.com/user/trungdungkyhuu/media/11067671_423052581196800_2318914604624519657_n_zps6tnkq2n8.jpg.html)

KẾT QUẢ : NGUYỄN MINH NHẬT QUANG ĐÃ XUẤT SẮC THẮNG VÁN CỜ NHANH...GIỮ VỮNG NGÔI ĐÀI CHỦ

http://i1146.photobucket.com/albums/o535/trungdungkyhuu/10433942_423052451196813_6387670754676869725_n_zpskwxdvuxn.jpg (http://s1146.photobucket.com/user/trungdungkyhuu/media/10433942_423052451196813_6387670754676869725_n_zpskwxdvuxn.jpg.html)