PDA

View Full Version : Kỳ đài PTSC Marine: DIỆP KHAI HẰNG - NGUYỄN MINH NHẬT QUANG (ván công đài lần 129: 09h cn,08/3/15)TranTrang
15-03-2015, 01:08 PM
DIỆP KHAI HẰNG (CÔNG ĐÀI) Tiên hòa NGUYỄN MINH NHẬT QUANG(ĐÀI CHỦ)

http://i46.photobucket.com/albums/f149/vantrungkyhuu/20150308_091335_zpsahdoqw7e.jpg (http://s46.photobucket.com/user/vantrungkyhuu/media/20150308_091335_zpsahdoqw7e.jpg.html)www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
1927232466651022796770820908727629471202171200100818766689798070778722348783345579708270677970628385553626256364252464652423657585846254121310112715118115366636868575858464024218383626383442463948812134246042242642641343211149395435263611314333464233435041232231337967334336354323
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/91383-Ky-dai-PTSC-Marine-DIEP-KHAI-HANG-NGUYEN-MINH-NHAT-QUANG-van-cong-dai-lan-129-09h-cn08315%3Fp%3D501649
www.dpxq.com


KẾT QUẢ : NGUYỄN MINH NHẬT QUANG ĐÃ XUẤT SẮC THẮNG VÁN CỜ NHANH...GIỮ VỮNG NGÔI ĐÀI CHỦ