PDA

View Full Version : Kỳ đài Nhím lần thứ 23 ( 2/13 Quách Văn Tuấn , F12 , Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh )trung_cadan
03-06-2015, 09:59 AM
Nguyễn Văn Thuận 2-0 Lại Việt Trường :

( Tiên nhân chỉ lộ đối khởi mã )

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/03/15/55/3161201014_207666846_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3161201014)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26257062192763641707125209081022666564650868625468650010656454462746524279674246674672426466101677764344074780708979444547453041594840304658166658667075797722434542204266547574543574443523446476466469485969664644662629472616
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D573
www.dpxq.com


http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/03/15/55/3161201010_577381577_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3161201010)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/06/03/15/55/3161201018_1904505456_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/bachdienthusinh6789/3161201018)