PDA

View Full Version : Tổng hợp các ván đấu Trạng Cờ Đất Việt 2015 !!!dinhhoang_208
14-07-2015, 05:16 PM
Các ván đấu vòng loại khu vực miền BắcVòng 1: Quản Thanh Tùng (Trẻ HN) 1 - 0 Nguyễn Thế Trí (VSO)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2625122277476042190710020919000179670151897923247975515406057051071580701503222517277262757051704743304129472526191570514383548415858485868551728373636485842666698766768474626773766727767227877464
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page17
www.dpxq.com


Phí Mạnh Cường (Trẻ HN) 0 - 1 Lưu Khánh Thịnh (VSO)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page17
www.dpxq.com


Vòng 2: Phạm Văn Huy (HPH) 0 - 1 Đào Cao Khoa (TSO)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262512227747204239486364796770628979807079757282757062704743304146451031433331122947003033032324190724250939303948391224036325150605150517102445394870620719624366656465476543241938051565472223384623431013243648374564594864564857564446543657493957453748456463738252131464567370426454465668
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page18
www.dpxq.com


Vòng 3: Trần Trung Kiên (TSO) 1 - 0 Lê Quốc Thắng (AEM)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26256364776772421927706229471002394880706764504179676082646570761716030409391222897976796779232427352425652542323919204225158260666532347967022335142232152534741422230222343212193943443422021422141216143300202515202315104220656474711015161939192333156562436454333519296042544443242925353665663638667641526755712125152432443421517678
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page18
www.dpxq.com


Vòng 4: Trần Hữu Bình (THO) 1 - 0 Vũ Hữu Cường (QTR)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
192723247747724279677062897963647975807075151217471710222625242515252234253500100919101417071424271534222947625435367076150322030703420219135462464550410343624313432454394876774544545867467747493940504654023236324132546250514340324140604744627058786061515061605051606478706444707644647686
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page18
www.dpxq.com

dinhhoang_208
14-07-2015, 05:22 PM
Vòng 6: Đào Cao Khoa 1 - 0 Dương Đình Chung


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page20
www.dpxq.com


Vòng 7 : Nguyễn Ngọc Tùng 1/2 - 1/2 Lê Hải Ninh


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
6947123209081022083870621907001006051014383514547967232407156364594850418959325259696042666572716775717717776465696554646564426477676250755480703565707967692042152341326959525948597973651573535435304126252425152550622515625435142230155553523948422414266442233154735575735475765435464543444544352331122344264552551233240276734452738352648353555345530220536140503354302254625051618241526254
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page21
www.dpxq.com


Vòng 7: Trần Quyết Thắng (KHU) 1/2 - 1/2 Trần Hữu Bình (HPU)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279677252897970626665808117135242192781312625313467553454131523244757544425244424294722347974121455341434151262417454412212182414182800023948304106053444545344242735141535231513234220422822022253632232
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page21
www.dpxq.com


Vòng 8 : Đỗ Như Khánh 1/2 - 1/2 Trần Quang Chiến


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979102226256364797372827363828146453041454481616353646567467078192720424634002027466575
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page21
www.dpxq.com


Vòng 8 : Lại Việt Trường 1/2 - 1/2 Vũ Hữu Cường


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706279678070897910222625636479737282736382811927304117078161635362745363746263536274536374626353
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page22
www.dpxq.com


Vòng 8 : Nguyễn Khánh Ngọc 1/2 - 1/2 Trương Văn Thi


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
6665232417271022190712167967204269477082594872528979807077722234091900101917838427281012173734466746164637334344282412323332523224227072797232722272
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page22
www.dpxq.com


Vòng 9 : Đào Cao Khoa 1/2 - 1/2 Nguyễn Văn Tuấn ( Hai bên cạn giờ nên hòa )


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77377062192772822625636479678070294710028988504106056042885800013948013109063134585570505535343527351215352715121707123227155054150354140504141937396254
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page23
www.dpxq.com


Vòng 9: Nguyễn Văn Phụ (HUY) 0 - 1 Nguyễn Thế Trí (VSO)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
6665726217471242192763640919646579876261777180828979102219158262718165757975708281800010151022104743614143454145754562692748696348568261567563652947654546456180758342478766471766548072543330414544100244541719494819133352403052647264836403045444021464451406443413194858062759482746585746655747658634331929453729273725040533238674254474554757051523335534445634265635264557472724
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page23
www.dpxq.com


Vòng 10 : Nguyễn Thế Trí 1/2 - 1/2 Phạm Quốc Hương


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
Nguyen The Tri 1-1 Pham Quoc Huong
和局
D27 顺炮直车对横车
77477242796770628979808119271022262500012735815117275155352355252342124227222522797301515948515847376364736342412947416163736121666564654765216165474344091922527371614119156254717654421525585676565256372720022717411125651141171656536560422360655333652533636755633355670304161323311317314325553313172713235553433153233123
实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page23
www.dpxq.com


Vòng 11 : Vũ Tuấn Nghĩa 1/2 - 1/2 Phí Trọng Hiếu


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477242796770628979808119078131172710020919001079730304736331346665423259482042474362436343121343453041060504054505021427171317191732121737
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Lich-thi-dau-vong-playoff-trang-33-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page24
www.dpxq.com

dinhhoang_208
02-08-2015, 06:04 AM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 1: Nguyễn Hồng Thanh (VSO) 1 - 1 Lưu Khánh Thịnh (VSO)

moc9jiNx7Mw&index=4&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279671202897900101927725239487062091910164757636426256254575202521707161927198081797381111927304173535466535666745676746269476254767311147353204267558384060552725576727548391434070875057664232464722425472554352735343525473536728436468465463653550535594803045554353486850405545505065505403008280616051530401512223065733656121656537365346485845355161364242808550508182421132305151808210123433022432315126573120208280203232203732825010448597343220204242515434402002420
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Nguyen-Hong-Thanh-vs-Luu-Khanh-Thinh-trang-81-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page81
www.dpxq.com


Cờ chớp: Lưu Khánh Thịnh (VSO) (6p+3s) 1 - 0 Nguyễn Hồng Thanh (VSO) (4p+3s)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
2947636426257062192710027987604289885041885800013948013106053134093934394839838417077282585580707757828639487074070312325553848503436243534385754383757605040210273564653523656623314150311074048333304110227677575504064645064633357787555386854544464435858777857577677565444653734152737042606560
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Nguyen-Hong-Thanh-vs-Luu-Khanh-Thinh-trang-81-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page81
www.dpxq.com

dinhhoang_208
02-08-2015, 09:21 AM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 2: Lại Tuấn Anh (Nhím CAFE) 0 - 1 Vũ Hữu Cường (Quang Trung)

0LAxz91vCjA&index=5&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
17471242192710220919232479677062666572766775000189880151394876268868424146455156656456767554767768662425546263646656416156518082516126664544826244435041615177674857666959486766435362422739696751616747294760821913223413434243534325266181345581804150808266868272868948595536727836577858574539188987584887864729455748588646594857761839646529476566433366673332463632225041222120024765364639477684585584654726655749594648
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co
www.dpxq.com
[/I]

dinhhoang_208
12-08-2015, 03:43 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 3: Dương Đình Chung ( Việt Sơn ) 1 - 0 Trần Quyết Thắng ( Kỳ Hữu )

IRc6G3OYb3A&index=7&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
394812421927102209190010262572527967706289798070777510162735636429477074252416363523361624346254344443442335161335541353752574792520304120004030677952541737221419294246292030317967545720244445373931302434
实战全局/开局0

www.ccbridge.net
[/I]

dinhhoang_208
12-08-2015, 03:43 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 4: Lê Hải Ninh (5 Cửa Ô) 1 - 0 Chu Tuấn Hải (Quang Trung)

pCFHbNAY5BM&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=6


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747706266658070796772821927232417131022132300100919204219151202151022108988022288181031236324251811252627483152112122024743504143130212630352446987707603001210212044654869654620104050132342202321604221314132102026362030505130604654000151526061
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co%3Fp%3D512253
www.dpxq.com
[/I]

dinhhoang_208
12-08-2015, 03:49 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 5: Phạm Đức Hùng (Thái Nguyên) 1 - 0 Nguyễn Hữu Lân (Hà Thành)

vWdIpt4fj3k&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=11


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77471022796772528979706266652324190720426755304117271216464580707970627009190010554316861910221006051022454486463948224344435262493962654342604247424132294765354245705127244030071551431503303124343241394941520311353805043828344443644446644526258384041428181123313023425041252445642434181646363040422140504765413234441615445464855453324153638577694715454939
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co
www.dpxq.com

dinhhoang_208
14-08-2015, 03:06 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 6: Hà Văn Tiến (Tây Sơn) 1 - 0 Đỗ Đức Hiếu (Hưng Yên)

heiWl3ImROQ&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=10


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774710227967232489798082173700101927120279756042262524257525020127350121474322433543214143551014294772522535636439487062553641613530404146456160303141403644625409295041292141324432
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co
www.dpxq.com

dinhhoang_208
14-08-2015, 03:09 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 7: Vũ Tuấn Nghĩa (Kỳ Hữu) 1/2 - 1/2 Đỗ Như Khánh (Kinh Kỳ)

ugr_souD0Lk&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=9


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796763648979807079731022262572827363828117370010192712022735504109078161635360423523020137277050535040500708101223355040473722140818143318283314281814331828331428181433182833142818
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co
www.dpxq.com


Cờ chớp: Đỗ Như Khánh (Kinh Kỳ - 6p+3s) 0 - 1 Vũ Tuấn Nghĩa (Kỳ Hữu - 4p+3s)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967636489798070797310222625604219270001170712164645013109193136271536261503220307031666474350416746260645442324191372827370627025248286462506560300706213104050394866764333767110178685175756574857646525047174243465550412555657487471336383840003854529478485030585860506717606768676343362831224451524361511365576665574836433231131232231352221504074826476826140506365564665556656483776555948556361535666476563845374666744548476545350402131413231213041536342646353766849593555
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co
www.dpxq.com

trung_cadan
15-08-2015, 10:02 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 8: Phạm Quang Minh ( AEM ) 1 - 1 Trương Văn Thi ( Phúc Yên )

ahG-wi9V1Ws&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=8


www_dpxq_com
500,350
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
666523247967102219272234898872328858604267553455585570622625122227158070294770743948030477675041252474246763000109392202393401213436242815232824230220021737242636333237333726463734212434240224555143445153460665644445637306766463628153038173637383840304768604058646736384856353857553437576433376663323405023336667472967576947
实战全局/开局0

www.ccbridge.net


Cờ chớp: Trương Văn Thi 2 - 0 Phạm Quang Minh

[DhtmlXQ]
www_dpxq_com
500,350
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[/DhtmlXQ_time]
未知


0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
7747724279677062897963642625102219271216464500013948013127158070797062702907424509296042152331362939166669873639493970621711662623355041252442244727244227224260112160422262434421252676
实战全局/开局0

www.ccbridge.net

trung_cadan
16-08-2015, 09:54 AM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 9: Trần Trung Kiên (Tây Sơn) 1/2 - 1/2 Trần Quang Chiến (Năm Cửa Ô)

2GfK5Q411gI&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=15


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
未知
69476042262563641927706209081002086800016665646568657271060501316535313527357161776761011713504179580304050401045877021435430403436212626769143577658060696260628969626413153527150503136968274668184665056513141816
实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92326-Tong-hop-cac-van-dau-Trang-Co-Dat-Viet-2015/page2
www.dpxq.com


Cờ chớp: Trần Quang Chiến (Năm Cửa Ô) 1/2 - 1/2 Trần Trung Kiên (Tây Sơn)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知

实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92326-Tong-hop-cac-van-dau-Trang-Co-Dat-Viet-2015/page2
www.dpxq.com

dinhhoang_208
27-08-2015, 08:02 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 10: Nguyễn Văn Tuấn (Hà Tây) 1/2 - 1/2 Nguyễn Khánh Ngọc (Việt Sơn)

b2UsoW6cFCU&index=18&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
未知
7747706279678070192710220908728208382042464563642746625445445466443423243433664769472214171282123343304126250020383314263313123243426042594824254625202467554220554324211333264533357075253321233545754533452343456443636445328206058384896963694769828645248606694784852412204205040304120485750425
实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Nguyen-Dinh-Manh-0-2-Tran-Huu-Binh-trang-87-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page85
www.dpxq.com


Cờ chớp: Nguyễn Khánh Ngọc (Việt Sơn) 1 - 0 Nguyễn Văn Tuấn (Hà Tây)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
未知
796763642625100277877062897980701927000117070121091912321914604279735041143472827370627087837062835323242524212434244224273524420703323469476274536382628685746663666266060543443514022314332335332140500353355659486465213350400504667604146566677976717987666787667151485767573948576714243436665456684939515433543631242341324837
实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Nguyen-Dinh-Manh-0-2-Tran-Huu-Binh-trang-87-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page85
www.dpxq.com

dinhhoang_208
27-08-2015, 08:07 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 11: Nguyễn Quang Nhật (Kỳ Siêu) 1/2 - 1/2 Lưu Quang Tuyên (Vĩnh Phúc)

zVg5qTc9M4A&index=18&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知

实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Nguyen-Dinh-Manh-0-2-Tran-Huu-Binh-trang-87-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page86
www.dpxq.com


Cờ chớp: Lưu Quang Tuyên (Vĩnh Phúc) 0 - 1 Nguyễn Quang Nhật (Kỳ Siêu)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
7747706279671022897980706665232419070304172722140908000308382042797314062728061438360405286850416755728273706270474305066863030555340607694770624323624334534335464582522321123236763516637316284948140626250627483827353848283648493657494835274838577673704150
实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92040-Nguyen-Dinh-Manh-0-2-Tran-Huu-Binh-trang-87-Trang-co-dat-Viet-2015-khu-vuc-phia-Bac/page86
www.dpxq.com

dinhhoang_208
27-08-2015, 08:09 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 12: Nguyễn Ngọc Tùng (Anh Em) 1 - 0 Nguyễn Đức Công (Bắc Giang)

XFMkeiz3Rxg&index=27&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
无标题
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383

实战全局/开局0

www.ccbridge.net

dinhhoang_208
27-08-2015, 08:10 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 13: Nguyễn Đình Mạnh ( Bắc Giang ) 0-2 Trần Hữu Bình ( Thanh Hóa )

Onzp-Zua8Q8


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
7747102279677252898870628858807019272324585430414645204217076364545312135356707609191314565300104743766643236274537364656746745529476656394865661915557607081030233352533335535535555655736342642625303848396656
实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page2
www.dpxq.com

dinhhoang_208
30-08-2015, 02:22 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 14: Nguyễn Nhật Quang (TLKĐ) 0 - 2 Nguyễn Thế Trí (Việt Sơn) (Nhật Quang hết giờ thua)

aSfwmC1iv1c&index=20&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770626665728279678070192712422625102209190001171670748979747967790171796771741626636426232002675564655563656619116667116122416151746439480220273543446344424351566042233367774645412225243041242343454939
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page2
www.dpxq.com

dinhhoang_208
30-08-2015, 03:04 PM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 15: Đào Cao Khoa 0 - 1 Phạm Quốc Hương

2Mko8kFe6Kg&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=21


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)

http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page2
www.dpxq.com

dinhhoang_208
01-09-2015, 04:27 AM
Vòng 1-16 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 16: Bùi Xuân Trọng (Hoa Phượng) vs Đặng Hữu Trang (Kỳ Hữu)

1ExiawtbNik&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=22

Bùi Xuân Trọng 1/2 - 1/2 Đặng Hữu Trang


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知

实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page2
www.dpxq.com


Cờ chớp: Đặng Hữu Trang (Kỳ Hữu) 1 - 0 Bùi Xuân Trọng (Hoa Phượng)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
774770627967807089796364262510221927204217153041666512147973625473535433537333255948232447570030694725170907646547651729654729171575141373742214751524251513
实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page2
www.dpxq.com

dinhhoang_208
06-09-2015, 10:47 AM
Vòng 1-8 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 1: Đặng Hữu Trang (Kỳ Hữu) vs Lưu Khánh Thịnh (Việt Sơn)

o_P1YOLwhWM&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=23


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774710227967725289797062173780811927813159480010262563647973625409193134735330411913204247432243534310202947123237325232464554661316667445443438437323247374242547253833694720241646646544432474433332223323222046436566675983844346667659677677675574544645200045357778553442242746545635555686345300014665863665840106536140302507062623133633555626285626281826247868846568586546181947291915072558484948
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page2
www.dpxq.com

dinhhoang_208
20-09-2015, 07:10 PM
Vòng 1-8 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 2: Lê Hải Ninh (NCO) vs Hà Văn Tiến (TSO)

vphViKJpnLI&index=23&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
77471022796770628979807066652324190700011727221467556042554372827970627009080131087831372724705124748272785851434743304158541406394837334383636483846465545133838685657574447585846472626474837374846282846482626484628246457375515375455343453543030627032340304474200269474260747782428444274623638575634342444344466726251216071975767787768687893538192738284434304089691619483960422748675547655534
实战全局/开局
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page2
www.dpxq.com

dinhhoang_208
20-09-2015, 07:28 PM
Vòng 1-8 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 3: Nguyễn Ngọc Tùng (HPH) vs Vũ Tuấn Nghĩa (KHU)

HKfgPkldkic&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=35

Cờ chậm: Nguyễn Ngọc Tùng (HPH) 1/2 - 1/2 Vũ Tuấn Nghĩa (KHU)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
Đời Mây Trắng
77378081796781313948726289796266694770821907126217271022091931342625204279758384272600101910221006053041266662660715341415272324756582743734242534847486678614846566252627191022464522348665847419076364658674754765262766362717363417073436646529076555
实战全局/开局
Đời Mây Trắng
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page3
www.dpxq.com


Cờ chớp: Vũ Tuấn Nghĩa (KHU) 1 - 0 Nguyễn Ngọc Tùng (HPH)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
Đời Mây Trắng

实战全局/开局
Đời Mây Trắng
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page3
www.dpxq.com

dinhhoang_208
27-09-2015, 05:29 PM
Vòng 1-8 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 4: Nguyễn Khánh Ngọc (Việt Sơn) vs Trương Văn Thi (Vĩnh Phúc)

RGPM-o_Zgq0&index=36&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY

Nguyễn Khánh Ngọc (Việt Sơn) 0 - 1 Trương Văn Thi (Vĩnh Phúc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062796780708979636426251022797372827363828146453041454481616353646567466566698743444744204217470030443462745323121747373020373574550907177707575567575177795948798948577079494879784658677935656082654566563444785848476167
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page2
www.dpxq.com

dinhhoang_208
27-09-2015, 05:33 PM
Vòng 1-8 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 5: Nguyễn Quang Nhật (Kỳ Siêu) 0 - 1 Phạm Quốc Hương (Kinh Kỳ)

n0lbmgu5EFs&index=37&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY

Nguyễn Quang Nhật (Kỳ Siêu) 0 - 1 Phạm Quốc Hương (Kinh Kỳ)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279677252897970626665808126258131475712021927001009191014797331385948232425241424694752321718221418080212190932225758383208032227036360820605245458682721656454586775210129071426472526380929121975540121254732224725221225471222472543447377221225478264546212627775622247252212254764826867
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page2
www.dpxq.com

dinhhoang_208
27-09-2015, 06:59 PM
Vòng 1-8 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 6: Trần Hữu Bình (Hoa Phượng) 1 - 0 Phạm Đức Hùng (Thái Nguyên)

VD240TArYlI&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=42

Trần Hữu Bình (Hoa Phượng) 1 - 0 Phạm Đức Hùng (Thái Nguyên)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
Đời Mây Trắng
1927232477477062796780708979102279757282757062706665204209087062171322340838342638320002132330413236242523261216363425262708161034141020675502224767828667638684294743441413222406052414132314152320413020251518656418085534083834136243647484861321383163034324030030412113311125152636050411120414244315254224000343622524627424204130030040412021414221717462000212021321
实战全局/开局
Đời Mây Trắng
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page3
www.dpxq.com

dinhhoang_208
28-09-2015, 03:17 PM
Vòng 1-8 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 7: Vũ Hữu Cường(Quang Trung) vs Nguyễn Thế Trí (Việt Sơn)

cKTH49BvnSQ&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=44

Cờ nhanh: Nguyễn Thế Trí (Việt Sơn) 1/2 - 1/2 Vũ Hữu Cường (Quang Trung)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
Đời Mây Trắng
262512227747604219070304091904050605000547435041694770624345050679676364897962544555725279751002171280505552225212525052755506361918543555524152185836065852354752574726072606262947264657504050674602144654142654352645666564654765455749485765352365864838866739486746383946252335838435568485563725463745857545534627394950405332404132444224445675655637655537255556254456464465463665534140534520024857
实战全局/开局
Đời Mây Trắng
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92326-Tong-hop-cac-van-dau-Trang-Co-Dat-Viet-2015%3Fp%3D518267
www.dpxq.com


Cờ chớp: Vũ Hữu Cường (Quang Trung) 1/2 - 1/2 Nguyễn Thế Trí (Việt Sơn) (Vũ Hữu Cường chấp hòa - thua)


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
Đời Mây Trắng
77477062796763648979807079731022262572827363828146458161635362746746746653636647294712190919614163644145394800101713707646657606643406563435454435321012323350413323565523335565134322431912652549392526334326861262204243448684444384544383030483030405030554530535535447655453485753543949544469474464627264545948545365875354476954534837534357484353483953433948435335855354858054504857422072626042808350548333544457484424333124446272444372754323754523224959223231213233455533342123346423736462
实战全局/开局
Đời Mây Trắng
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92326-Tong-hop-cac-van-dau-Trang-Co-Dat-Viet-2015%3Fp%3D518267
www.dpxq.com

dinhhoang_208
28-09-2015, 04:03 PM
Vòng 1-8 - Chung Kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Viêt 2015

Ván 8: Dương Đình Chung (Bắc Ninh) 1 - 0 Trần Trung Kiên (Tây Sơn)

nWjf3O-sgiU&index=43&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477062666523247967807017131022132300101927121409197282898860422363030419158281675570741535141727488101486750418828171947371909594810176947171235310102262512143121141225244224213124422823742423244224372741323132204232363041635362746564746653636647554722106755121947281918554742642725020147261815280915250917251517381516363464426366012129071606343310023343061626341618382618174383176766632120634367648353202353516444434142204101232634264446010020422634463634223632220132120120
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page3
www.dpxq.com

dinhhoang_208
28-09-2015, 04:06 PM
Vòng Tứ kết Trạng Cờ Đất Viêt 2015 khu vực phía Bắc

Ván 1: Phạm Quốc Hương (Đông Anh) 1 - 0 Nguyễn Khánh Ngọc (Việt Sơn)

AidaTM0xbIA&index=40&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
Đời Mây Trắng
7757124219271022091900107967708226251014694780705948726257555041271514545535425215235414231514343537604217273414373514341523525335376364895970731911625259693436231536342728405037273414111422142524422427205051281814222021515015342214345373536979523221205051797151522021524271752402751514221525221421114252111252511282
实战全局/开局
Đời Mây Trắng
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page3
www.dpxq.com

dinhhoang_208
28-09-2015, 04:07 PM
Vòng Tứ kết Trạng Cờ Đất Viêt 2015 khu vực phía Bắc

Ván 2: Dương Đình Chung 1 - 0 Hà Văn Tiến

npN6juGuSis&index=41&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
Đời Mây Trắng
77471022796772528979706217370010192780810919813159483136262536267975636466651215757364657363628119175256698756666353816287652042535662745654745547576656547456665756664667462646171546561510221027355636352336332524333674545567294767862434304106058678370736060717061617071022545142205155162634332636553536866587864687654344333244453533468648598606073722103231454623110616332341302343504131304050
实战全局/开局
Đời Mây Trắng
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page3
www.dpxq.com

dinhhoang_208
28-09-2015, 04:09 PM
Vòng Tứ kết Trạng Cờ Đất Viêt 2015 khu vực phía Bắc

Ván 3: Trần Hữu Bình (Hoa Phượng) 1 - 0 Vũ Tuấn Nghĩa (Kỳ Hữu)

wPtg1lMepV0&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=28


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
Đời Mây Trắng
192723247747102279677062897980707975728275706270666520420908304108787062171300301363303546452425262535256746252647572234575626245651628169473446274682867871245451811211717386816383434445445444462544247303112183438189594821202907898748378785656485454765453503042423434520250725353625072326645436304547264654534645072945655352654552514555516155450400608206058264050445440403444303024303000130206151403047414224012124024148034321225041514120292229434129223031220241470201313001076442495947574858
实战全局/开局
Đời Mây Trắng
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page3
www.dpxq.com

dinhhoang_208
29-09-2015, 05:56 AM
Vòng Tứ kết Trạng Cờ Đất Viêt 2015 khu vực phía Bắc

Ván 4: Đặng Hữu Trang (Kỳ Hữu) 0 - 1 Nguyễn Thế Trí (Việt Sơn)

r30l5bsF-ZY&list=PLCwoXfVFYARaFfVTeUxeY-ptu5IDhOkqY&index=45


www_dpxq_com
500,350
0919293949596979891777062646668600102030405060708012720323436383
无标题
未知
Đời Mây Trắng
2625636417477062192712320919102277676042798780708979727666656465464500101910221067623262474350416947102245447074433365757969625269637444338344848766767947697576868584856654525939485958485985558373585473795525636722437978435567375444493925267828265659482324294756363736553628082425485925262746362808034445393826364665451503431518383936376573405073541816
实战全局/开局
Đời Mây Trắng
0
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/threads/92333-Trang-co/page3
www.dpxq.com