PDA

View Full Version : Trạng Cờ nào mắc sai lầm-3 nước cờ tệ của Nguyễn Văn BonCamel
17-11-2015, 12:13 PM
Ván Cờ miền Nam đồng đội
Ng.Văn Bon-Võ Minh Nhứt (Tuyển Bình Phước)
Sau khai cuộc Tiến Tốt-Pháo để tốt ưu thế nghiêng về Bon sau khi Nhứt... M3.4 đổi xe thì cánh phải Nhứt không còn quân gì?cánh trái Mã,Xe chưa nhập cuộc trong khi Bon thì đã sẵn sàng nhưng thay vì Bon chơi đúng liên hoàn là S6.5 rồi P8.7 và X8-6 đe bắt M4 đầu hà của thủ quân đồng đội Bình Phước(chạy Mã bắt S4)thì Bon đi 3 nước giống tài xế xe khách là X8.1 rồi X8-2 X2.4 chậm để Nhựt kịp triển khai M8.6,...cân bằng-Ý đồ khống chế cánh trái của Nhựt tan vỡ nếu đi đúng thì Nhựt buộc S6.5 sẽ cản trỡ không liên cánh cho dù X9.1 hay X9-8 sẽ giúp Bon uy hiếp Nhựt đến trung cuộc tiếc rằng Bon không thấy cánh phải của địch thủ-Bài học cho kỳ thủ về đi liên tục một loại quân trong khai cuộc thế mà cứ mắc miết