PDA

View Full Version : Kỳ đài Hoa Phượng kỳ 6, Chủ nhật 13/2hvqt
13-12-2015, 06:38 PM
Nguyễn Văn Dương 1 - 0 Nguyễn Thế Long

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089797276262512421927102266650010091910141707147419137666798963646564746413232241070370730605643425243437271566632321630315036254594837350311416221205446674642462022625411324041222141423213504169874252895973742434525121233545343341523343304143534542596974712321543553525152695946562126525126367175473775553757
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D517
www.dpxq.com

LongVT
14-12-2015, 11:49 AM
:suynghi1:tank