PDA

View Full Version : Kỳ đài Hoa Phượng kỳ 7. Trần Ngọc Hợp 1-0 Nguyễn Văn Dươnghvqt
21-12-2015, 10:08 AM
9h sáng Chủ Nhật, ngày 20/12/2015, tại Câu lạc bộ Hoa Phượng 102 Lê Lai, Ngô Quyền, HP
Trần Ngọc Hợp tiên thắng Nguyễn Văn Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774710227967808189798131171523241565608219273137090700105948373665553041555636354645354507174555563670511713826436314030666555563151565165646364674651522625242546255232253322341323724247371222273534152325101369473040355415232575131454421434426140307959222161534152757030405374215159795131746252416241404170503437483732337970
http%3A//cotuong.thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//cotuong.thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D517
www.dpxq.com

LongVT
22-12-2015, 05:44 PM
: xoatay:baiphuc1

Ngô Minh Quý
23-12-2015, 10:56 PM
có phầm mềm nào giao lưu trên diễn đàn ko ad