PDA

View Full Version : Kỳ đài Hoa Phượng kỳ 8hvqt
24-12-2015, 11:20 AM
9h sáng thứ bảy, ngày 26/12/2015 Kỳ đài Cờ Úp: Nguyễn Văn Triều gặp Triệu Phương
9h sáng chủ nhật, ngày 27/12/2015 Kỳ đài Cờ tiêu chuẩn: Bùi Xuân Trọng gặp Trần Ngọc Hợp
Kính mời quý kỳ hữu tới thưởng thức và cổ vũ cho các kỳ thủ!