PDA

View Full Version : Giáo Chủ trong Kỷ Juralọnướcthần
26-01-2016, 06:03 PM
BK2 KV miền Trung
Trần Văn Ninh- Vũ văn Tuyến
ĐCĐS Đông Phương bất bại Đà Nẵng CLB Tràng An,Ninh Bình
1,P2-5 M8.7 2,M2.3 C7.1 3,X1-2 X9-8 4,X2.6!!M7.6!?5,M8.7 M2.3 6,C7.1 T3.5 7,P8.2 C7.1!!8,X2-4 C7.1 9,M3/5??M6/4? 10,X6/2 P2.2! 11,P8/1! P8.7?! 12,P8-3 P2-7 13,X9-8 X8.8 14,P5-3?! X8/2 15,Ps3.3 X8-7 16,P3-6!X1-2?? 17,X8.9 M3/2 18,P6/2 X7/2 19,T7.5?? C3.1 20,C7.1 X7-3 21,X4-6 M4.2 22,X6-2 P8-9 23,M7.8 M2.3 24,M5.3 M3.4 25,S6.5?? M4.3 26,M3.4 X3.1 27,M4.3 X3-8 28,M3/2 M2.4 29,C5.1 M3/2 30,M2.4 T5.7 31,M8.6 C1.1 32,M6.8 P9-8 33,M8.7 Tg5.1 34,M4.3 Tg5-6 35,M7/8 P8/6 36,M8/6 P8-7 37,M3/5 T7/5 38,M6.5 M4/5 39,M5/3 Tg6.1 40,P6-4 M5.7 41,P4/2 M2.4 42,S5.4 M7.6 43,C5.1 M4.5 44,P4.2,1-0 đen chịu thua( vì ..M5/4 45,C5-4 M4.6 46,C4.1 1-0,Tuyệt sát)
Bình phẩm:a,8,Tiên nghĩ khá lâu 8 phút không giống phong độ ĐS tìm cơ hội trong nguy biến trong khi Hậu chỉ cười để rồi
khi tàn tiên chơi nhanh thì hậu cuốn theo và thực ra cơ hội của hậu chỉ trong 12 nước về sau tiên ưu dần nhờ cẩn thận
b,18,..X1.1 nước sau X1-7 và X7.3 đấu Xe hậu ưu nước này hậu chơi vội X1-2 bất lợi thủ tục.
c,26 Tiên nên kết thúc X2/4 buộc hậu 27,P9-7 hy sinh Pháo chịu thua sớm.:binglaklu:hurra: