PDA

View Full Version : Tổng hợp video Trạng Cờ Đất VIệt khu vực miền Trung !!!dinhhoang_208
07-02-2016, 03:34 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng loại: Lê Ngọc Luân vs Võ Văn Hoàng Tùng

byWjmUVu1i4

Vòng loại: Vũ Văn Tuyến vs Lê Anh Vũ

Hofq7rY04M0

Vòng loại: Võ Thái Long vs Nguyễn Khoa Huy

oyFURkcOvGI

Vòng loại: Vũ Văn Tuyến vs Phan Thanh Giản

kxzIS5b6mMc

dinhhoang_208
07-02-2016, 03:37 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng loại: Phan Thanh Giản vs Tôn Thất Nhật Tân

Vi6nFEJAbnI

Vòng loại: Nguyễn Ngọc Huy vs Nguyễn Khánh Minh

E6sa6D-zzow

Vòng loại: Trần Văn Ninh vs Châu Trần Quang Đạt

E6sa6D-zzow

Vòng loại: Nguyễn Thiêm vs Trần Huỳnh Sila

YxcXitfSeUg

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:05 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 1: Ván 1 - Vũ Văn Tuyến vs Phan Minh Hiếu

tSfvdGMK_9g

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:06 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 1: Ván 2: Lê Anh Vũ vs Nguyễn Ngọc Huy

uQRTN6wICo8

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:07 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 1: Ván 3: Lê Đăng Vũ vs Trần Thanh Lợi

cxuk98VddXA

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:09 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 1: Ván 4: Đặng Thanh Hải vs Tôn Thất Nhật Tân

kM104AllKDE

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:10 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 1: Ván 5 - Nguyễn Khánh Minh vs Nguyễn Lê Minh Đức

Imn20KrfPqY

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:11 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 1: Ván 6 - Nguyễn Việt Nam vs Phạm Thành Tâm

ryfAe3G3u3I

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:15 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 1: Ván 7 - Phạm Viết Duy vs Nguyễn Anh Mẫn

7SpFMgy_quw

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:21 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 1: Ván 8 - Bùi Quốc Khánh vs Trần Huỳnh Sila

fQZA4T0ysd8

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:22 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 2: Ván 1 - Lê Đăng Vũ vs Phan Thanh Giản

ZndwSgqMCHY

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:23 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 2: Ván 2 - Châu Trần Quang Đạt vs Bùi Quốc Khánh

XQNtYDx4n9s

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:24 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 2: Ván 3 - Bùi Thanh Long vs Phạm Thành Tâm

Dgj8f9Hz6OQ

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:25 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 2: Ván 4 - Nguyễn Khánh Minh vs Nguyễn Khoa Huy

-JbkuEWLZOI

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:26 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 2: Ván 5 - Lê Anh Vũ vs Võ Văn Hoàng Tùng

JLDQQwd1VC4

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:28 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 2: Ván 6 - Trần Văn Ninh vs Nguyễn Anh Mẫn

2mPG0l9RmEU

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:31 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 2: Ván 7 - Vũ Văn Tuyến vs Trịnh Hồ Quang Vũ

0n6Ectt7YCY

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:32 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Vòng 2: Ván 8 - Võ Thái Long vs Tôn Thất Nhật Tân

D9NMV1wGLT0

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:33 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Tứ kết 1: Trần Văn Ninh vs Bùi Thanh Long

vWIyPyvpYTg

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:34 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Tứ kết 2: Tôn Thất Nhật Tân vs Phan Thanh Giản

OXHe8Iqlo_E

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:35 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Tứ kết 3: Nguyễn Khánh Minh vs Võ Văn Hoàng Tùng

rnmoPrGQCdc

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:36 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Tứ kết 4: Vũ Văn Tuyến vs Châu Trần Quang Đạt

GZsSFJ78uGo

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:38 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Bán kết 1: Võ Văn Hoàng Tùng vs Tôn Thất Nhật Tân

nAqjAutq2JU

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:41 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Bán kết 2: Trần Văn Ninh vs Vũ Văn Tuyến

ag33PQ308U4

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:47 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung

Tranh 3-4: Võ Văn Hoàng Tùng vs Vũ Văn Tuyến

MH8stT-e4QU