PDA

View Full Version : Tổng hợp video Trạng Cờ Đất Việt khu vực miền Nam !!!dinhhoang_208
07-02-2016, 04:54 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng loại: Nguyễn Quốc Cường vs Võ Minh Nhất

IgRFLl1FL_Q

Vòng loại: Võ Minh Lộc vs Nguyễn Hoàng Tuấn

9jQKqSaJh0c

Vòng loại: Võ Minh Nhất vs Trần Thanh Tân

z4SEJ2GrN5k

Vòng loại: Trần Thanh Tân vs Nguyễn Văn Bon

SWS-7SjsUxk

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:01 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng loại: Trần Thanh Tân vs Võ Minh Lộc

ZTp3-2Y7tyk

Vòng loại: Nguyễn Hữu Hùng vs Trương A Minh

6s3Q2-_wNN0

Vòng loại: Nguyễn Hoàng Tuấn vs Trương A Minh

IjU5LejhmXk

Vòng loại: Trềnh A Sáng vs Dương Hồ Bảo Duy

hK5L1ORGWj0

Vòng loại: Nguyễn Thái Hoàng vs Trềnh A Sáng

IC9uGIF2O7g

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:04 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 1 - Trương A Minh vs Lê Minh Trí

C2Tn5gOHr7A

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:09 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 2 - Lê Thanh Phương vs Nguyễn Hoàng Lâm

SSzzNYsItQQ

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:12 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 3 - Nguyễn Hữu Hùng vs Phạm Thanh Vũ

736HwLb6WSE

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:16 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 4 - Võ Minh Nhất vs Lê Đức Thọ

bp33sl12rvI

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:18 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 5 - Nguyễn Thái Hoàng vs Võ Minh Lộc

GMJl09m52FE

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:22 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 6 - Huỳnh Thanh Vũ vs Dương Hồ Bảo Duy

y_ixNY6Jk3M

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:26 AM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 7 - Tạ Trung Dũng vs Phan Tri Châu

HaPIF4r3g8s

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:44 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 8 - Lâm Bảo Quốc Anh vs Phan Phúc Trường

kQa6BHVWIAk

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:45 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 9 - Lê Công Hân vs Phạm Thanh Hùng

i3Wj9ioE85g

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:46 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 10 - Nguyễn Quốc Cường vs Huỳnh Vinh

TQLX6WLu4DQ

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:47 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 11 - Diệp Khai Nguyên vs Lê Minh

UnI483c1LkA

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:47 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 12 - Đào Quốc Hưng vs Nguyễn Hồng Thuận

tzuED5v-Jtk

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:48 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 13 - Ngô Ngọc Minh vs Trịnh Văn Phương

duBp83E4rjE

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:50 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 14 - Nguyễn Hoàng Tuấn vs Trềnh A Sáng

2cMcb-QuU2E

dinhhoang_208
07-02-2016, 04:50 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 15 - Trần Thanh Tân vs Phạm Quốc Việt

kbzQNvXStLI

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:05 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-16: Ván 16 - Trần Bá Nghiêm vs Nguyễn Văn Bon

S6dBUoeBvXU

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:07 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-8: Ván 1 - Phạm Thanh Vũ vs Nguyễn Hoàng Lâm

l1W9pmEZHL4

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:08 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-8: Ván 2 - Nguyễn Quốc Cường vs Diệp Khai Nguyên

2kDOALa9AIg

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:11 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-8: Ván 3 - Nguyễn Văn Bon vs Võ Minh Nhất

SIHeGr31fJ8

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:12 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-8: Ván 4 - Phan Phúc Trường vs Võ Minh Lộc

WaFFBZSNgFw

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:13 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-8: Ván 5 - Đào Quốc Hưng vs Phan Thanh Hùng

qRzmAbHp_8g

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:15 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-8: Ván 6 - Trần Thanh Tân vs Trương A Minh

j-E81Hm8hiY

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:17 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-8: Ván 7 - Ngô Ngọc Minh vs Trềnh A Sáng

WVvBkPN3PVQ

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:20 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Vòng 1-8: Ván 8 - Phan Tri Châu vs Huỳnh Thanh Vũ

ENjXEPlYNVA

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:20 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Tứ kết 1: Võ Minh Nhất vs Phạm Thanh Vũ

9yDFwvE2uTU

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:21 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Tứ kết 2: Đào Quốc Hưng vs Trềnh A Sáng

WoVB7bvo_u8

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:23 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Tứ kết 3: Phan Tri Châu vs Trương A Minh

ZPvZ2g8GzKE

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:24 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Tứ kết 4: Phan Phúc Trường vs Diệp Khai Nguyên

cm90aprQ228

dinhhoang_208
07-02-2016, 05:25 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Bán kết 1: Diệp Khai Nguyên vs Trương A Minh

q8Dmy7NQJ_I

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:14 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Bán kết 2: Trềnh A Sáng vs Võ Minh Nhất

HLGH--Yvj6E

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:15 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Tranh 3-4: Võ Minh Nhất vs Diệp Khai Nguyên

kccT236EpE8

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:16 PM
Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Nam

Chung kết: Trương A Minh vs Trềnh A Sáng

y-02y24iLbU