PDA

View Full Version : Tổng hợp video Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (Bản demo) !!!dinhhoang_208
07-02-2016, 06:20 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bảng A: Nguyễn Thế Trí vs Trần Văn Ninh

TvzTogYCpfU

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:21 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bảng A: Vũ Văn Tuyến vs Trềnh A Sáng

FeYrVrgWdPc

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:22 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bảng A: Trần Văn Ninh vs Vũ Văn Tuyến

0etU15got8Y

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:23 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bảng A: Nguyễn Thế Trí vs Trềnh A Sáng

tGrwt6yuZGI

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:39 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bảng B: Phạm Quốc Hương vs Tôn Thất Nhật Tân

X0AgPJ44TNs

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:45 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bảng B: Phạm Quốc Hương vs Trương A Minh

2fr-5jIeYjA

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:46 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bảng B: Tôn Thất Nhật Tân vs Võ Minh Nhất

BSI0GefYdBc

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:47 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bảng B: Trương A Minh vs Tôn Thất Nhật Tân

HE6xB32WJkA

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:47 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bảng B: Võ Minh Nhất vs Phạm Quốc Hương

eBfNlif3OA8

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:49 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bán kết 1: Tôn Thất Nhật Tân vs Trần Văn Ninh

vuVpgxniqqM

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:50 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Bán kết 2: Võ Minh Nhất vs Trềnh A Sáng

P3zyV_3lMs0

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:52 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Tranh 3-4: Trần Văn Ninh vs Võ Minh Nhất

Camera 1

Dvw_UUj-NLA

Camera 2

S9uCyylofXg

dinhhoang_208
07-02-2016, 06:53 PM
Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (bản demo)

Chung kết: Trềnh A Sáng vs Tôn Thất Nhật Tân

Camera 1

SDREcJg2UqA

Camera 2

xFnrCIjCbRQ