PDA

View Full Version : kỳ đài Hoàng Anh: Nguyễn Kim Quý vs Nguyễn Cânhmtv
15-10-2011, 11:25 PM
Ngay sau khi giải A2 kết thúc, CLB Hoàng Anh tiếp tục tổ chức kỳ đài.
ngày mai 16/10/2011 sẽ là cuộc đối đầu giữa Đài chủ Nguyễn Cân là lão tướng đồng thời là danh thủ của làng cờ giang hồ Quảng Nam- Đà Nẵng biệt danh Ba Cân. Công Đài là Nguyễn kim Quý tân binh của làng cờ Đà nẵng vừa trở về từ giải vô địch đồng đội toàn quốc 2011.
Trận đấu giữa một bên có trường phái giang hồ, một bên là lối đánh nghiên cứu bài bản, một bên là đại diện cho thế hệ những tên tuổi một thời như Đức Ga, Bút, ..., một bên là những bạn trẻ cũng đang khao khát giấc mơ chiến thắng.
Hứa hen một trận đấu hay, mong mọi người theo dõi và ủng hộ.<:-P<:-P
Sau đây là diễn biến ván đấu.
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 R1+1 6. C8.7 H3+2 7. H3+4 E3+5 8. H4+5 H7+5 9. C5+4 A4+5 10. R2+5 R1.4 11. C7.2 R4+5 12. P5+1 R4-1 13. P5+1 R4.7 14. E7+5 R7.6 15. A6+5 H2-3 16. C5.1 R6-3 17. C1-2 C2+2 18. R9.6 P7+1 19. P5+1 H3+5 20. R2+1 H5-3 21. C1.2 C2-4 22. C++3 R6+3 23. R6+6 H3-4 24. R6.9 C2+6 25. P1+1 R6.9 26. R9.8 C2-1 27. P9+1 C2.5 28. R8-2 R8+1 29. R8.6 R8.6 30. C-.3 R6+4 31. C2+2 C5+1 32. R6-1 R9+1 33. R2+2 R9.7 34. C3.1 H4+3 35. C1+7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="69">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 35: 4kaeCC/4a2R1/2h1e4/9/2p3p2/P4r3/2PRc1r2/H3E4/4A4/4KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>đến đây Nguyễn cân hết giờ nên thua!

truongvoky
16-10-2011, 01:27 PM
Ngay sau khi giải A2 kết thúc, CLB Hoàng Anh tiếp tục tổ chức kỳ đài.
ngày mai 16/10/2011 sẽ là cuộc đối đầu giữa Đài chủ Nguyễn Cân là lão tướng đồng thời là danh thủ của làng cờ giang hồ Quảng Nam- Đà Nẵng biệt danh Ba Cân. Công Đài là Nguyễn kim Quý tân binh của làng cờ Đà nẵng vừa trở về từ giải vô địch đồng đội toàn quốc 2011.
Trận đấu giữa một bên có trường phái giang hồ, một bên là lối đánh nghiên cứu bài bản, một bên là đại diện cho thế hệ những tên tuổi một thời như Đức Ga, Bút, ..., một bên là những bạn trẻ cũng đang khao khát giấc mơ chiến thắng.
Hứa hen một trận đấu hay, mong mọi người theo dõi và ủng hộ.<:-P<:-P

Kết quả thế nào rồi Quý.Pháp đây.

hmtv
16-10-2011, 04:47 PM
Sau khi trận đấu kết thúc, QTĐS Trần Văn Ninh bình luận lại ván đấu, nguyên nhân thua của bên hậu la khai cuộc đã bị thất thế, theo ông thì nên đánh như sau.
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 R1+1 6. C8.7 H3+2 7. H3+4 R1.6 8. H4+5 H7+5 9. C5+4 C8+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="18">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 9: 2eakaer1/5r3/1c7/p3C1p1p/1hp6/6P2/P1P1P2cP/H1C6/9/R1EAKAER1 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>đến đây mặc dù tiên có không đầu pháo như 2 xe còn chưa ra, mã ở lộ 9 chậc hẹp, hậu hoàn toàn có khả năng đánh trả.

truongvoky
16-10-2011, 06:49 PM
Sau khi trận đấu kết thúc, QTĐS Trần Văn Ninh bình luận lại ván đấu, nguyên nhân thua của bên hậu la khai cuộc đã bị thất thế, theo ông thì nên đánh như sau.
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 R1+1 6. C8.7 H3+2 7. H3+4 R1.6 8. H4+5 H7+5 9. C5+4 C8+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="18">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 9: 2eakaer1/5r3/1c7/p3C1p1p/1hp6/6P2/P1P1P2cP/H1C6/9/R1EAKAER1 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>đến đây mặc dù tiên có không đầu pháo như 2 xe còn chưa ra, mã ở lộ 9 chậc hẹp, hậu hoàn toàn có khả năng đánh trả.
Nhưng 2 pháo bên hậu tiên vẫn rất mạnh.
Dù 2 xe bên tiên chưa ra nhưng vẫn rộng đường, xe pháo bên hậu bị kẹt.Hình cờ này mà đánh thì hậu chết mòn mà thôi!

lamrobo
16-10-2011, 07:59 PM
Nhưng 2 pháo bên hậu tiên vẫn rất mạnh.
Dù 2 xe bên tiên chưa ra nhưng vẫn rộng đường, xe pháo bên hậu bị kẹt.Hình cờ này mà đánh thì hậu chết mòn mà thôi!

đến đây hậu phục thủ đoạn x6.5, hai bên đối công.