PDA

View Full Version : Giải nội bộ CLB cờ tướng Việt Hưng lần thứ 2chocon1981
11-10-2016, 11:58 AM
Điều lệ giải cờ tướng nội bộ CLB Việt Hưng lần thứ 2 năm 2016
I. Mục đích
- Tăng cường giao lưu giữa các thành viên sinh hoạt tại CLB, xếp hạng thành tích định kỳ của các thành viên câu lạc bộ.
II. Đối tượng tham gia :
- Là thành viên CLB cờ tướng Việt Hưng
III. Thể thức và luật thi đấu :
- Lệ phí 100k/1 kỳ thủ .
- Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván. Nếu bằng điểm tính đối đầu rồi đến hệ số Búc Gôn.
- Thi đấu theo luật Cờ Tướng của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Thi đấu đồng hồ: 30p mỗi kỳ thủ/ván
IV. Thời gian và địa điểm thi đấu :
- Thời gian thi đấu: Trong tháng 10 + 11 năm 2016.
- Dự kiến vào chiều thứ 3 và chiều thứ 7 hàng tuần (thi đấu tối đa trong 4 tuần)
- Địa điểm: Quán a Trung
V. Khen thưởng:
- Quán quân: 500.000 đồng
- Á quân: 300.000 đồng
- Quý quân: 200.000 đồng
- Điện quân: 100.000 đồng
- Giá trị giải thưởng ở đây là tối thiểu , có thể được điều chỉnh theo hướng tăng cao nếu BTC huy động được nguồn tài trợ .
- BTC có quyền quyết định các vấn đề quan trọng về giá trị giải thưởng và thể thức thi đấu, quyết định vận động viên đạt tiêu chuẩn tham dự, hội viên chỉ có quyền khiếu nại về các vấn đề chuyên môn.
VI. Tài trợ :
- Ban tổ chức rất mong mỏi các cá nhân và đoàn thể yêu thích bộ môn cờ tướng tài trợ về kinh tế hoặc hiện vật nhằm nâng cao uy tín và chất lượng của giải đấu.
VII. Các quy định khác
- Nếu không thi đấu được theo lịch của BTC, 2 kỳ thủ sẽ tự thỏa thuận thi đấu và báo kết quả về BTC trước ngày thi đấu tiếp theo.
- Nếu hai kỳ thủ đều không thu xếp thi đấu sẽ xử hòa.
- Nếu kỳ thủ bỏ cuộc sẽ xử thua và vẫn được thi đấu vòng kế tiếp.

Danh sách các kỳ thủ tham gia giải nội CLB cờ tướng Việt Hưng lần thứ 2
01- Nguyễn Phấn Công
02- Nguyễn Thế Bảo Cường
03- Trần Bắc Chiến
04 - Nguyễn Tất Dũng
05- Nguyễn Văn Đức
06- Lê Thanh Hải
07- Nguyễn Văn Hiền
08- Nguyễn Trọng Hòa
09- Đỗ Hải Hoàng
10- Trần Quốc Huy
11- Nguyễn Công Hưng
12- Nguyễn Hồng Kỳ
13- Lê Quang Minh
14- Đinh Thanh Nghị
15- Hoàng Đình Nghị
16- Nguyễn Thống Nhất
17- Nguyễn Đăng Quân
18- Phạm Hồng Quân
19- Bùi Văn Sơn
20- Trần Văn Hoàn
21- Nguyễn Đức Thành
22- Phùng Đình Thành
23- Trương Văn Thực
24- Lê Đăng Trung
25- Vũ Xuân Trung
26- Uông Thế Vinh

chocon1981
07-11-2016, 09:36 AM
KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG 1 GIẢI NỘI BỘ LẦN 2 CLB CỜ TƯỚNG VIỆT HƯNG 2016
01 - Bùi Văn Sơn 0 (0 - 1) 0 Nguyễn Văn Đức
02 - Nguyễn Đăng Quân 0 (1 - 0) 0 Hoàng Đình Nghị
03 - Lê quang Minh 0 (1 - 0) 0 Nguyễn Đức Thành
04 - Phùng Đình Thành 0 (1 - 0) 0 Lê Thanh Hải
05 - Lê Đăng Trung 0 (0 - 1) 0 Phạm Hồng Quân
06 - Trương Văn Thực 0 (1 - 0) 0 Nguyễn Công Hưng
07 - Nguyễn Hồng Kỳ 0 (0 - 1) 0 Trần Bắc Chiến
08 - Trần Quốc Huy 0 (1 - 0) 0 Nguyễn Phấn Công
09 - Nguyễn Thế Bảo Cường 0 (1 - 0) 0 Trần Văn Hoàn
10 - Uông Thế Vinh 0 (1/2-1/2)0 Nguyễn Thống Nhất
11 - Nguyễn Trọng Hòa 0 (1 - 0) 0 Vũ Xuân Trung
12 - Đinh Thanh Nghị 0 (1/2-1/2)0 Nguyễn Tất Dũng
13 - Nguyễn Văn Hiền 0 (1 - 0) 0 Đỗ Hải Hoàng

chocon1981
07-11-2016, 09:46 AM
KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG 2 GIẢI NỘI BỘ LẦN 2 CLB CỜ TƯỚNG VIỆT HƯNG 2016
01 - Nguyễn Đăng Quân 1 (0 - 1) 1 Lê Quang Minh
02 - Phùng Đình Thành 1 (1 - 0) 1 Nguyễn Thế Bảo Cường
03 - Phạm Hồng Quân 1 (1 - 0) 1 Nguyễn Trọng Hòa
04 - Trần Bắc Chiến 1 (1/2-1/2) 1 Nguyễn Văn Hiền
05 - Nguyễn Văn Đức 1 (0 - 1) 1 Trương Văn Thực
06 - Nguyễn Thống Nhất 0,5(0 - 1) 1 Trần Quốc Huy
07 - Nguyễn Tất Dũng 0,5 (1 - 0) 0,5 Uông Thế Vinh
08 - Hoàng Đình Nghị 0 (0 - 1) 0,5 Đinh Thanh Nghị
09 - Nguyễn Phấn Công 0 (1 - 0) 0 Bùi Văn Sơn
10 - Lê Thanh Hải 0 (1 -0)0 Nguyễn Đức Thành
11 - Trần Văn Hòan 0 (0 - 1) 0 Lê Đăng Trung
12 - Nguyễn Công Hưng 0 (1 - 0)0 Vũ Xuân Trung
13 - Đỗ Hải Hoàng 0 (1/2 - 1/2) 0 Nguyễn Hồng Kỳ

chocon1981
07-11-2016, 09:56 AM
KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG 3 GIẢI NỘI BỘ LẦN 2 CLB CỜ TƯỚNG VIỆT HƯNG 2016
01 - Lê Quang Minh 2 (1 - 0) 2 Phạm Hồng Quân
02 - Trần Quốc Huy 2 (0 - 1) 2 Phùng Đình Thành
03 - Trương Văn Thực 2 (0 - 1) 1,5 Nguyễn Văn Hiền
04 - Đinh Thanh Nghị 1,5 (1/2-1/2) 1,5 Trần Bắc Chiến
05 - Lê Đăng Trung 1 (0 - 1) 1 Nguyễn Tất Dũng
06 - Nguyễn Thống Nhất 0,5(0 - 1) 1 Trần Quốc Huy
07 - Nguyễn Văn Đức 1 (1 - 0) 1 Nguyễn Công Hưng
08 - Uông Thế Vinh 1 (1/2 - 1/2) 1 Nguyễn Phấn Công
09 - Nguyễn Thế Bảo Cường 1 (1 - 0) 1 Nguyễn Đăng Quân
10 - Nguyễn Hồng Kỳ 0,5 (1 - 0)0,5 Nguyễn Thống Nhất
11 - Bùi Văn Sơn 0 (1 - 0) 0,5 Đỗ Hải Hoàng
12 - Vũ Xuân Trung 0 (1 - 0)0 Hoàng Đình Nghị
13 - Nguyễn Đức Thành 0 (1 - 0) 0 Trần Văn Hoàn