PDA

View Full Version : Kỳ đài CLB Sông Hàn Kỳ Đạoleanhvu_dn
12-02-2017, 10:50 AM
Đầu xuân Đinh Dậu CLB Sông Hàn Kỳ Đạo tái khởi động kỳ đài
Đài chủ vẫn là kỳ thủ Nguyễn Thế Anh thuộc hàng TÁ nghiệp dư TP ĐÀ NẴNG
Công đài lần này là kỳ thủ Trương Đình Vũ thuộc hàng TƯỚNG chuyên nghiệp TP ĐÀ NẴNG.
Mời quý kỳ hữu cùng xem....

TTTT trận công đài lần 8 ngày 12/2/2017

( Công đài ) Trương Đình Vũ TIÊN THẮNG ( Thủ đài ) Nguyễn Thế Anh


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
6947724279676364897970627787232417271002272403041927021426252002240400200464422209072223274814260737263864240224373862543834546225242321666560422423121979728060675521514827191272715121232221272221202171212787212212162242504134646281646081604243168655348384060584853413605213214050435385752133757633524152535250404645
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/99459-Ky-dai-CLB-Song-Han-Ky-Dao%3Fp%3D560141
www.dpxq.com

leanhvu_dn
12-02-2017, 10:53 AM
Vài hình ảnh trận công đài :
https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16711721_738463569650625_6316183704034147814_n.jpg?oh=9077326e138ffcab9a9d9904bf99ecad&oe=5940DB32
https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16729353_738463689650613_597230130737367780_n.jpg?oh=b77ad2e5f8222533263148e312e2a579&oe=59410939
https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16711719_738463709650611_7757909967939416257_n.jpg?oh=aad4ccecaedc0aab0b3403957cf4b600&oe=5942FECD

leanhvu_dn
12-02-2017, 11:08 AM
Diễn biến hình cờ hiện tại :
https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16729035_162925970876253_4232282087306457344_n.jpg?oh=8e7ac65b2d030b100ecb79199408aa4c&oe=5938EAB1
https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16682032_162926037542913_5961583326946049018_n.jpg?oh=0a0ec2c1a99cb993375e457248a777fc&oe=59022EEC

leanhvu_dn
12-02-2017, 11:38 AM
thêm vài hình ảnh trận công đài :
https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16640620_738477379649244_8668695342843068682_n.jpg?oh=d4f441f278b7f023613ea795a0e0bc31&oe=59482C69
https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16602816_738477456315903_9038270623491078092_n.jpg?oh=65a8dd61b6611803adca8c5b6b21d630&oe=59069B14
Chúc mừng kỳ thủ Trương Đình Vũ đã công đài thành công
https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16729191_162939794208204_1561720030902333211_n.jpg?oh=25265f95839ba51fcf0723d0f8a3f8ad&oe=59011E82