PDA

View Full Version : Hình ảnh trận công đài lần 2 kỳ đài KỲ ĐẠO QUÁNxephaomatot
28-02-2017, 07:04 PM
Hai kỳ thủ bắt tay trước trận đấu ....

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16864196_789966641154561_2700275663394501780_n.jpg?oh=149807312e27ed727a091af375a6ff49&oe=593FC1B5

Sát thủ Huỳnh Tâm Quang Châu chuẩn bị bình luận bàn cờ treo , hehe ... !!!
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17022169_789966647821227_3765511535913483281_n.jpg?oh=2fb849266abb376ebc8f0f49b013ba63&oe=592F22BD

Truyền hình trực tiếp ra màn hình cho khu vực khán giả ....
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/17078459_1282525015189027_645275358_n.jpg?oh=5609c640fe157ee2cf84ec58d3b5f0b5&oe=58B7BCD6

Mod xephaomatot trao giải cho tân đài chủ NGUYỄN CHÍ THUẬN. Xin nhiệt liệt chúc mừng anh !!
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16997855_789966644487894_5736072799822244485_n.jpg?oh=0b222c54281fd5cd0124907cabdf2abf&oe=5925EABF