PDA

View Full Version : Biên bản ván công đài lần thứ 3 kỳ đài kỳ đạo quán - tp huếxephaomatot
11-03-2017, 03:41 PM
Nguyễn Đắc Quang - Hà Ngọc Hoàn Vũ (Tiên bại)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
666510227967204217477082192772520919001089888070885830417775707419132324585583841323103047575262594812105750102050302023300063646564746467886468551523331513333475156888132340501510505110115150233341323343885846453464274658564544626944546989485764694948827454647466465466784353504053518988484978574948577848495659
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D621
www.dpxq.com


Xin chúc mừng tân đài chủ của kỳ đài KỲ ĐẠO QUÁN lần 3 Hà Ngọc Hoàn Vũ !!!!

Hình ảnh buổi công đài lần 3 - Trao giải cho tân đài chủ

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17191283_795923837225508_6741079193706011716_n.jpg?oh=8bd1ebcb2f9773029db6ba6238be1105&oe=596AF7D1

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17191484_795923820558843_2444044177532794598_n.jpg?oh=648d4c1ca41fb6d8b409579f6e021fd4&oe=5925AB9E

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17201165_795923827225509_6916044302930363099_n.jpg?oh=e4aaf6c2c0508600d496e46ec1a763f8&oe=596C7DA5

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17202978_795923897225502_8186783953911190677_n.jpg?oh=d05296f62f397cb12dc205cd81366cd3&oe=59703BDA