PDA

View Full Version : Biên bản và hình ảnh ván công đài lần 4 kỳ đài kỳ đạo quán - tp huếxephaomatot
15-03-2017, 10:49 AM
Phạm Sỹ Nguyên - Hà Ngọc Hoàn Vũ (Tiên bại)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
7747102279677082897980706665204286853041172700301907030409191202675523245563726279708270698702061916040563556282656442642625220347436442272403242524706243456254454482855948547355638515242330341626151444433464233340306351643426237354231306161303343303003031000554354345144445423527294727358769355648573339494856640715441405013130426264760100303151436042432239384849765749591454
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newthread.php%3Fdo%3Dpostthread%26f%3D621
www.dpxq.com
Chúc mừng anh Vũ bảo vệ thành công chức đài chủ lần 2.... !!!!!!!!


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/17238684_669572816561629_100340096_n.jpg?oh=53ff4038a7b3597125ead0f3d883a296&oe=58CBAB80

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17342939_798576510293574_1175788283798271585_n.jpg?oh=70edd72e48367516b434140e12a18cf5&oe=592FFE02


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17155894_798576513626907_2268553494245132400_n.jpg?oh=c6dc0bb1090bca64e63e505cf2ddab67&oe=592D3652


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17201169_798576506960241_2097738906522519077_n.jpg?oh=f6c2734d674ae8d75784145b7bbe97d9&oe=596FD6A3