PDA

View Full Version : Chào sân: Dụ địch thâm nhậpChotgia
24-06-2017, 12:55 PM
TƯỢNG KÌ BÀI CỤC


DỤ ĐỊCH THÂM NHẬP (诱敌深入)

Dạo trang Quảng Đông tượng kỳ thấy bài này Đem về cho các bạn. Kính mời thưởng thức CỜ (Còn cô gái bên cạnh thì .... )


http://wx2.sinaimg.cn/mw690/ee156e93ly1fgcdb332mfj20q40ibdjz.jpg


www_dpxq_com
500,350
8999654849392935159977999999994338014230405060996141999999999999
2017-6-7 9:01:38
2017-6-7 9:01:38
诱敌深入.
89596171778771724342724235474222154541428767504167603836606336866343222959520122524222434543292543638680658725858769858363628050472650536260535060504050426250402645415045648353645240416272536369476353485941513948504152715363727463617473515071636160634250514729413273715152425460637172525172323041326263535435533335543343544241506261515242504345616652516656514150624142625442415433414033454041565041314553
0
101
unknown
红胜
22
12326570
棋中英雄
棋中英雄
http%3A//www.gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//www.gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D56%26ID%3D128088%26page%3D1
www.dpxq.com