PDA

View Full Version : Pháo trấn trung lộ lực bính lặc đạoChotgia
24-06-2017, 07:11 PM
PHÁO TRẤN TRUNG LỘ LỰC BÍNH LẶC ĐẠO
(炮镇中路 力拼肋道)

Đây là hình cờ ở nước 24 trong trận Lí Lai Quần VS Hồ Vinh Hoa Tại Á Châu thành thị danh thủ thi đấu theo lời mời Lần 1 Năm 1981


http://wx2.sinaimg.cn/mw690/ee156e93ly1fg23gi2a26j20q40iaq6l.jpg


www_dpxq_com
500,350
4453875949482927197707999986250610224241405060827616260323558399

2017-5-29 11:37:00
2017-5-29 11:37:00
力拼肋道.
77477636443436345334554534221012070383840305827405457466454626292735161587696658355412221929232454332425335240302939223239324132463625353632504147415846414635454636
0
41
B00 中炮局
1981年亚洲城市名手邀请赛
1981年
李来群
李来群
胡荣华
胡荣华
红胜
37
12302370
棋中英雄
棋中英雄
红方却突然发力,弈出强手,勇夺一子而胜
还架中炮,在中路与前方车马组成强大火力,是步关键之棋。
平车占肋,此棋看似必然,实则却是一步败着,被红方妙手夺子,造成了速败。如改走炮2退3,就显得较为顽强。
平车,此棋硬占肋道,击中了要害,立即使黑方阵势陷人困境。
回马踩双,红方得子而已胜券在握。
至此,红方多子、又有攻势,黑方实已无力回天,遂只能主动推枰认负。
||\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D\u003D|| 欢迎访问《象棋百科全书网》 || 推荐用《象棋巫师》观赏棋谱 ||http://www.elephantbase.net/
http%3A//www.gdchess.com/%0D%0Ahttp%3A//www.gdchess.com/bbs/dispbbs.asp%3Fboardid%3D56%26ID%3D128096%26page%3D1
www.dpxq.com


ĐÂY LÀ NGUYÊN VÁN

Lí Lai Quần 2 - 0 Hồ Vinh Hoa


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-7-12 10:40:00
2006-7-12 10:40:00
河北 李来群 胜 上海 胡荣华
7747706279676364897980707973102226257282736382811927304117078161635362740919001053516166698712164645662667551611515464655567204267466555454411163948554546654344544445554777748265537076774776364434363453345545342210120703838403058274054574664546262927352928876966583554
0
67
全局
慢棋
C45 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士
亚洲象棋锦标赛
1981年第01届亚洲城市名手邀请赛
1981-12-22
河北 李来群
河北
李来群
上海 胡荣华
上海
胡荣华
红胜
4780
176100
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/index.asp
www.dpxq.com