Mặt cười - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Generic Smilies
 • :loaloa1
  Loa Loa
  Loa Loa
 • :lanh
  Gió lạnh
  Gió lạnh
 • :zzz
  Khooò
  Khooò
 • :tlmn
  muc ngay
  muc ngay
 • :chaochao
  Chào
  Chào
 • :suphu
  Sư phụ
  Sư phụ
 • :nemgach
  Ném gạch
  Ném gạch
 • :hoa2
  Hoa
  Hoa
 • :saydm
  Say ĐM
  Say ĐM
 • :lose
  Lose
  Lose
 • :happyb
  Happy birthday
  Happy birthday
 • :venhvao
  Vênh váo
  Vênh váo
 • :tlbc
  shake him
  shake him
 • :angel
  Angel
  Angel
 • :botay
  Bótay.com
  Bótay.com
 • :leuleu1
  Lêu lêu 1
  Lêu lêu 1
 • :yup
  Yup
  Yup
 • :khicuoi
  Khỉ cười
  Khỉ cười
 • :win
  Win
  Win
 • :cau3
  Bực mình 3
  Bực mình 3
 • :tanghoa
  Tặng hoa
  Tặng hoa
 • :dancing
  dancing
  dancing
 • :iuiu
  Iu iu
  Iu iu
 • :nhaynao
  Nhảy nào
  Nhảy nào
 • :kinhlup
  Kinh lup
  Kinh lup
 • :duoiga
  Đuổi gà
  Đuổi gà
 • :tlsmoke2
  Smoke
  Smoke
 • :sayhavefun
  Havefun
  Havefun
 • :tldanh
  Đập
  Đập
 • :tlhoanho
  Hoan hô
  Hoan hô
 • :battay
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :binglaklu
  Binglaklu
  Binglaklu
 • :hurra:
  hurra
  hurra
 • :huhu
  Hu hu
  Hu hu
 • :love
  Love
  Love
 • :tea
  Tea
  Tea
 • :sayclosed
  Closed
  Closed
 • :lolz
  lolz
  lolz
 • :banned
  Banned
  Banned
 • :cuoideu
  Cười đểu
  Cười đểu
 • :vnvodich
  Việt nam vô địch
  Việt nam vô địch
 • tlcdv
  cdv
  cdv
 • :thantai
  Thần tài
  Thần tài
 • :tltat
  Tát
  Tát
 • :tlbuon
  Buồn
  Buồn
 • :saynoproblem
  Noproblem
  Noproblem
 • :tlbuc
  Bực mình
  Bực mình
 • :cuoihihi
  Cười
  Cười
 • :cainhau
  Cãi nhau
  Cãi nhau
 • :mopha
  Thắp hương
  Thắp hương
 • -q
  q
  q
 • :leuleu7
  Lêu lêu
  Lêu lêu
 • :nono1
  No no
  No no
 • :tlhat
  Hát
  Hát
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :cut
  Biến
  Biến
 • :dua2
  Đua xe
  Đua xe
 • :lamdang
  Làm dáng
  Làm dáng
 • :goal
  Goal
  Goal
 • :tlkdphao
  Đốt pháo
  Đốt pháo
 • -bd
  bd
  bd
 • :baiphuc1
  Bái phục
  Bái phục
 • : xoatay
  Xoa tay
  Xoa tay
 • :suynghi1
  Suy nghĩ
  Suy nghĩ
 • :saysorry
  Say sorry
  Say sorry
 • :tlhohat
  Hò hát
  Hò hát
 • :khivotay
  Khỉ vỗ tay
  Khỉ vỗ tay
 • :pclove
  PC love
  PC love
 • :beer1
  Nâng cốc
  Nâng cốc
 • :tlkdhh
  Hi ha
  Hi ha
 • :tank
  mil_tank
  mil_tank
 • :ok
  Ok
  Ok
 • :choc
  Chọc
  Chọc
 • :dapchetmay
  Đập chết mày
  Đập chết mày
 • :tlxoadau
  Xoa dau
  Xoa dau
 • :tlnhaovo
  Nhào vô
  Nhào vô
 • :khihonnhau
  Khỉ hôn nhau
  Khỉ hôn nhau
 • :birthday
  Birthday
  Birthday
 • :leuleu
  Lêu lêu
  Lêu lêu
 • :tlkddaigia
  Đại gia
  Đại gia
 • :bump
  Bum
  Bum
 • :suyt
  Suỵt
  Suỵt
 • :star
  Ngôi sao
  Ngôi sao
 • :batden3
  Bắt đền
  Bắt đền
 • :tlhun1
  Hun 1
  Hun 1
 • :tlkhocloc
  Khóc lóc
  Khóc lóc
 • :khidemtien
  Khỉ đếm tiền
  Khỉ đếm tiền
 • :there
  There
  There
 • :lolz4
  lolz
  lolz
 • :tlkdcuoi
  Cuời
  Cuời
 • :hongio
  Hôn gió
  Hôn gió
 • :saythank2
  Thanks
  Thanks
 • :lenlut
  Lén lút
  Lén lút
 • :tltutu
  Tu tu
  Tu tu
 • :tlnghiengnga
  Cười nghiêng ngả
  Cười nghiêng ngả
 • :khicotrang
  Cờ trắng
  Cờ trắng
 • :email
  Email ty
  Email ty
 • :buon
  Buồn
  Buồn
 • :tlkybb
  Bye Bye
  Bye Bye
 • Yahoo Smilies
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :^o
  liar
  liar
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :D
  big green
  big green
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :|
  straight face
  straight face
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • :-*
  kiss
  kiss
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :))
  laughing
  laughing
 • @};-
  rose
  rose
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o-+
  april
  april
 • :-&
  sick
  sick
 • [-O<
  praying
  praying
 • :((
  crying
  crying
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-t
  time out
  time out
 • :">
  blushing
  blushing
 • =D>
  applause
  applause
 • o=>
  billy
  billy
 • L-)
  loser
  loser
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • >:)
  devil
  devil
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-h
  wave
  wave
 • :x
  love struck
  love struck
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • o->
  hiro
  hiro
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • >-)
  alien
  alien
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-/
  confused
  confused
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • =:)
  bug
  bug
 • :-s
  worried
  worried
 • :@)
  pig
  pig
 • :-c
  call me
  call me
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • 8-x
  skull
  skull
 • b-)
  cool
  cool
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :)
  happy
  happy
 • (:|
  yawn
  yawn
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • :-B
  nerd
  nerd
 • *-:)
  idea
  idea
 • :>
  smug
  smug
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • (*)
  star
  star
 • :(
  sad
  sad
 • <:-P
  party
  party
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • o:-)
  angel
  angel
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • x-(
  angry
  angry
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • ;)
  winking
  winking
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-w
  waiting
  waiting
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :o)
  clown
  clown
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68