Mặt cười - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Generic Smilies
 • :zzz
  Khooò
  Khooò
 • :loaloa1
  Loa Loa
  Loa Loa
 • :lanh
  Gió lạnh
  Gió lạnh
 • :tlmn
  muc ngay
  muc ngay
 • :chaochao
  Chào
  Chào
 • :suphu
  Sư phụ
  Sư phụ
 • :saydm
  Say ĐM
  Say ĐM
 • :nemgach
  Ném gạch
  Ném gạch
 • :hoa2
  Hoa
  Hoa
 • :venhvao
  Vênh váo
  Vênh váo
 • :lose
  Lose
  Lose
 • :happyb
  Happy birthday
  Happy birthday
 • :tlbc
  shake him
  shake him
 • :angel
  Angel
  Angel
 • :botay
  Bótay.com
  Bótay.com
 • :khicuoi
  Khỉ cười
  Khỉ cười
 • :leuleu1
  Lêu lêu 1
  Lêu lêu 1
 • :yup
  Yup
  Yup
 • :tanghoa
  Tặng hoa
  Tặng hoa
 • :win
  Win
  Win
 • :cau3
  Bực mình 3
  Bực mình 3
 • :dancing
  dancing
  dancing
 • :iuiu
  Iu iu
  Iu iu
 • :nhaynao
  Nhảy nào
  Nhảy nào
 • :tlsmoke2
  Smoke
  Smoke
 • :kinhlup
  Kinh lup
  Kinh lup
 • :duoiga
  Đuổi gà
  Đuổi gà
 • :tlhoanho
  Hoan hô
  Hoan hô
 • :sayhavefun
  Havefun
  Havefun
 • :tldanh
  Đập
  Đập
 • :hurra:
  hurra
  hurra
 • :battay
  Bắt tay
  Bắt tay
 • :binglaklu
  Binglaklu
  Binglaklu
 • :tea
  Tea
  Tea
 • :huhu
  Hu hu
  Hu hu
 • :love
  Love
  Love
 • :banned
  Banned
  Banned
 • :sayclosed
  Closed
  Closed
 • :lolz
  lolz
  lolz
 • tlcdv
  cdv
  cdv
 • :cuoideu
  Cười đểu
  Cười đểu
 • :vnvodich
  Việt nam vô địch
  Việt nam vô địch
 • :tlbuon
  Buồn
  Buồn
 • :thantai
  Thần tài
  Thần tài
 • :tltat
  Tát
  Tát
 • :cuoihihi
  Cười
  Cười
 • :saynoproblem
  Noproblem
  Noproblem
 • :tlbuc
  Bực mình
  Bực mình
 • -q
  q
  q
 • :cainhau
  Cãi nhau
  Cãi nhau
 • :mopha
  Thắp hương
  Thắp hương
 • :tlhat
  Hát
  Hát
 • :leuleu7
  Lêu lêu
  Lêu lêu
 • :nono1
  No no
  No no
 • :dua2
  Đua xe
  Đua xe
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :cut
  Biến
  Biến
 • :tlkdphao
  Đốt pháo
  Đốt pháo
 • -bd
  bd
  bd
 • :lamdang
  Làm dáng
  Làm dáng
 • :goal
  Goal
  Goal
 • :suynghi1
  Suy nghĩ
  Suy nghĩ
 • :baiphuc1
  Bái phục
  Bái phục
 • : xoatay
  Xoa tay
  Xoa tay
 • :khivotay
  Khỉ vỗ tay
  Khỉ vỗ tay
 • :saysorry
  Say sorry
  Say sorry
 • :tlhohat
  Hò hát
  Hò hát
 • :tlkdhh
  Hi ha
  Hi ha
 • :tank
  mil_tank
  mil_tank
 • :pclove
  PC love
  PC love
 • :beer1
  Nâng cốc
  Nâng cốc
 • :dapchetmay
  Đập chết mày
  Đập chết mày
 • :ok
  Ok
  Ok
 • :choc
  Chọc
  Chọc
 • :khihonnhau
  Khỉ hôn nhau
  Khỉ hôn nhau
 • :tlxoadau
  Xoa dau
  Xoa dau
 • :tlnhaovo
  Nhào vô
  Nhào vô
 • :tlkddaigia
  Đại gia
  Đại gia
 • :bump
  Bum
  Bum
 • :birthday
  Birthday
  Birthday
 • :leuleu
  Lêu lêu
  Lêu lêu
 • :batden3
  Bắt đền
  Bắt đền
 • :suyt
  Suỵt
  Suỵt
 • :star
  Ngôi sao
  Ngôi sao
 • :tlhun1
  Hun 1
  Hun 1
 • :tlkhocloc
  Khóc lóc
  Khóc lóc
 • :khidemtien
  Khỉ đếm tiền
  Khỉ đếm tiền
 • :tlkdcuoi
  Cuời
  Cuời
 • :there
  There
  There
 • :lolz4
  lolz
  lolz
 • :lenlut
  Lén lút
  Lén lút
 • :hongio
  Hôn gió
  Hôn gió
 • :saythank2
  Thanks
  Thanks
 • :tltutu
  Tu tu
  Tu tu
 • :tlnghiengnga
  Cười nghiêng ngả
  Cười nghiêng ngả
 • :khicotrang
  Cờ trắng
  Cờ trắng
 • :tlkybb
  Bye Bye
  Bye Bye
 • :email
  Email ty
  Email ty
 • :buon
  Buồn
  Buồn
 • Yahoo Smilies
 • :^o
  liar
  liar
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :D
  big green
  big green
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • :|
  straight face
  straight face
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • @};-
  rose
  rose
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :))
  laughing
  laughing
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o-+
  april
  april
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-&
  sick
  sick
 • [-O<
  praying
  praying
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-t
  time out
  time out
 • :((
  crying
  crying
 • =D>
  applause
  applause
 • o=>
  billy
  billy
 • :">
  blushing
  blushing
 • L-)
  loser
  loser
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-h
  wave
  wave
 • >:)
  devil
  devil
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • o->
  hiro
  hiro
 • :x
  love struck
  love struck
 • >-)
  alien
  alien
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-/
  confused
  confused
 • =:)
  bug
  bug
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :@)
  pig
  pig
 • :-c
  call me
  call me
 • :-s
  worried
  worried
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • 8-x
  skull
  skull
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • b-)
  cool
  cool
 • (:|
  yawn
  yawn
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • :)
  happy
  happy
 • *-:)
  idea
  idea
 • :-B
  nerd
  nerd
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • (*)
  star
  star
 • :>
  smug
  smug
 • <:-P
  party
  party
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :(
  sad
  sad
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • o:-)
  angel
  angel
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • x-(
  angry
  angry
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • ;)
  winking
  winking
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :-w
  waiting
  waiting
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :o)
  clown
  clown
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68