Thanks / Like Statistics - .::Thăng Long Kỳ Đạo::. Diễn đàn người yêu cờ
Close
Login to Your Account

Thanks / Like Statistics

Top 5 Thích (Given)
 1. trung_cadan (83935)
 2. TuyenNinhBinh (32853)
 3. hongdoan (30768)
 4. 6789 (27142)
 5. chienxahanoi (20133)
Top 5 Thích (Received)
 1. trung_cadan (255526)
 2. dinhhoang_208 (56963)
 3. 6789 (33023)
 4. Tây Phương Thất Bại (21676)
 5. Hankyba8x (21296)
Top 5 Không thích (Given)
 1. trung_cadan (427)
 2. onlylovenh (346)
 3. hongdoan (316)
 4. Trùm Buôn Lậu (294)
 5. phamtuanhn (260)
Top 5 Không thích (Received)
 1. trung_cadan (374)
 2. Ugly Fish (224)
 3. Alent_Tab (221)
 4. Trần Văn (201)
 5. Cogavitnganngong (181)

DBTech - Post Thanks

.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68