Nếu chọn mua bàn cờ tướng, các bạn thích bàn cờ dùng tiếng Hoa hay tiếng Việt ^__^ ?Các bạn cho ý kiến vào đây nhé! https://goo.gl/forms/2lAUiYUnSXLlG5vY2

Cảm ơn ^__^