Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005 - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 50 của 50
 1. #41
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  “KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
  Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005

  KẾT QUẢ VÒNG 5

  ( Để biết quá trình của từng đội,
  Hãy bấm vào tên đội )
  TT ĐIỀM ĐỘI ĐIỀM ĐK KẾT QUÀ ĐIỀM ĐK ĐỘI ĐIỀM
  1 2 Thượng Hải 0 3 - 5 2 Bắc Kinh 4
  2 4 Tứ Xuyên 2 5 - 3 0 Giang Tô 1
  3 4 Khai Loan 0 3 - 5 2 Quảng Đông 6
  4 8 Thẩm Dương 2 5 - 3 0 Hồ Bắc 6
  5 5 Hắc Long Giang 0 3 - 5 2 Chiết Giang 3
  6 3 Hà Bắc 1 4 - 4 1 Hồ Nam 2


  “KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
  Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005

  TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 5

  ( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên ,
  Xem ván cờ bấm vào BB)
  BÀN Đ ĐỘI KỲ THỦ KQ KỲ THỦ ĐỘI Đ GC BB
  1 3 Thượng Hải Tạ Tĩnh 1 - 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 5 0 XEM CỜ
  2 3 Bắc Kinh Trương Cường 2 - 0 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải 0 0 XEM CỜ
  3 5 Thượng Hải Hồ Vinh Hoa 1 - 1 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 3 0 XEM CỜ
  4 5 Bắc Kinh Trương Thân Hoằng 1 - 1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 4 快棋 XEM CỜ
  1 3 Tứ Xuyên Tạ Trác Miểu 1 - 1 Lý Quần Giang Tô 4 快棋 XEM CỜ
  2 4 Giang Tô Vương Bân 1 - 1 Vương Dược Phi Tứ Xuyên 4 0 XEM CỜ
  3 3 Tứ Xuyên Tưởng Toàn Thắng 1 - 1 Từ Thiên Hồng Giang Tô 2 0 XEM CỜ
  4 3 Giang Tô Từ Siêu 0 - 2 Ngô Quý Lâm Tứ Xuyên 4 0 XEM CỜ
  1 5 Khai Loan Cảnh Học Nghĩa 1 - 1 Trần Phú Kiệt Quảng Đông 4 0 XEM CỜ
  2 5 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 2 - 0 Thang Trác Quang Khai Loan 4 0 XEM CỜ
  3 4 Khai Loan Tống Quốc Cường 1 - 1 Lữ Khâm Quảng Đông 5 0 XEM CỜ
  4 4 Quảng Đông Lý Hồng Gia 1 - 1 Tưởng Phượng Sơn Khai Loan 1 快棋 XEM CỜ
  1 4 Thẩm Dương Kim Ba 1 - 1 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 4 0 XEM CỜ
  2 3 Hồ Bắc Lý Vọng Tường 0 - 2 Kim Tùng Thẩm Dương 7 0 XEM CỜ
  3 5 Thẩm Dương Bặc Phượng Ba 1 - 1 Uông Dương Hồ Bắc 6 0 XEM CỜ
  4 4 Hồ Bắc Lý Trí Bình 1 - 1 Thượng Uy Thẩm Dương 6 快棋 XEM CỜ
  1 5 Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh 0 - 2 Khâu Đông Chiết Giang 3 0 XEM CỜ
  2 3 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 6 0 XEM CỜ
  3 2 Hắc Long Giang Miêu Vĩnh Bằng 2 - 0 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 3 0 XEM CỜ
  4 5 Chiết Giang Trần Hàn Phong 2 - 0 Trương Hiểu Bình Hắc Long Giang 4 快棋 XEM CỜ
  1 2 Hà Bắc Thân Bằng 2 - 0 Phạm Tư Viễn Hồ Nam 1 0 XEM CỜ
  2 3 Hồ Nam Trình Tấn Siêu 1 - 1 Trần Xung Hà Bắc 0 0 XEM CỜ
  3 3 Hà Bắc Lưu Điện Trung 0 - 2 Tạ Vị Hồ Nam 4 0 XEM CỜ
  4 1 Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển 1 - 1 Trương Giang Hà Bắc 4 快棋 XEM CỜ

 2. #42
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  “KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
  Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
  XẾP HẠNG SAU VÒNG 5 ĐỒNG ĐỘI NAM

  ( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )
  1 Thẩm Dương 10 27 5 8 4 0 5 5 0 0
  2 Quảng Đông 8 23 3 4 0 0 5 3 2 0
  3 Hồ Bắc 6 22 3 4 0 0 5 3 0 2
  4 Tứ Xuyên 6 21 2 2 2 0 5 2 2 1
  5 Bắc Kinh 6 21 1 3 1 0 5 1 4 0
  6 Hắc Long Giang 5 20 2 6 2 0 5 2 1 2
  7 Chiết Giang 5 19 2 3 2 0 5 2 1 2
  8 Khai Loan 4 21 2 4 2 0 5 2 0 3
  9 Hà Bắc 4 19 1 2 0 0 5 1 2 2
  10 Hồ Nam 3 15 1 3 2 0 5 1 1 3
  11 Thượng Hải 2 16 1 1 1 0 5 1 0 4
  12 Giang Tô 1 16 0 0 0 0 5 0 1 4


  “KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
  Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
  XẾP HẠNG SAU VÒNG 5 CÁ NHÂN NAM
  Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2

  1 Kim Tùng Thẩm Dương 90.00 9 4 2 5 4 1 0 9
  2 Thượng Uy Thẩm Dương 70.00 7 2 2 5 2 3 0 4
  3 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 70.00 7 2 1 5 2 3 0 5
  3 Trần Hàn Phong Chiết Giang 70.00 7 2 1 5 2 3 0 4
  5 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 70.00 7 2 0 5 2 3 0 8
  5 Uông Dương Hồ Bắc 70.00 7 2 0 5 2 3 0 7
  7 Trần Phú Kiệt Quảng Đông 62.50 5 1 0 4 1 3 0 2
  8 Tạ Vị Hồ Nam 60.00 6 2 1 5 2 2 1 5
  9 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 60.00 6 1 1 5 1 4 0 6
  9 Cảnh Học Nghĩa Khai Loan 60.00 6 1 1 5 1 4 0 5
  9 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải 60.00 6 1 1 5 1 4 0 7
  9 Ngô Quý Lâm Tứ Xuyên 60.00 6 1 1 5 1 4 0 2
  13 Trương Thân Hoằng Bắc Kinh 60.00 6 1 0 5 1 4 0 6
  13 Lữ Khâm Quảng Đông 60.00 6 1 0 5 1 4 0 9
  13 Bặc Phượng Ba Thẩm Dương 60.00 6 1 0 5 1 4 0 3
  16 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 50.00 5 2 0 5 2 1 2 7
  17 Vương Dược Phi Tứ Xuyên 50.00 5 1 1 5 1 3 1 6
  17 Khâu Đông Chiết Giang 50.00 5 1 1 5 1 3 1 4
  19 Trương Cường Bắc Kinh 50.00 5 1 0 5 1 3 1 5
  19 Trương Giang Hà Bắc 50.00 5 1 0 5 1 3 1 5
  19 Lý Trí Bình Hồ Bắc 50.00 5 1 0 5 1 3 1 6
  19 Tống Quốc Cường Khai Loan 50.00 5 1 0 5 1 3 1 5
  19 Kim Ba Thẩm Dương 50.00 5 1 0 5 1 3 1 2
  24 Lý Hồng Gia Quảng Đông 50.00 5 0 0 5 0 5 0 1
  24 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 50.00 5 0 0 5 0 5 0 5
  24 Lý Quần Giang Tô 50.00 5 0 0 5 0 5 0 2
  24 Vương Bân Giang Tô 50.00 5 0 0 5 0 5 0 3
  24 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 50.00 5 0 0 5 0 5 0 3
  29 Thang Trác Quang Khai Loan 50.00 4 1 1 4 1 2 1 3
  30 Trang Ngọc Đình Khai Loan 50.00 4 1 0 4 1 2 1 7
  31 Miêu Lợi Minh Hà Bắc 50.00 4 0 0 4 0 4 0 2
  31 Tưởng Toàn Thắng Tứ Xuyên 50.00 4 0 0 4 0 4 0 1
  31 Tạ Trác Miểu Tứ Xuyên 50.00 4 0 0 4 0 4 0 2
  34 Trương Hiểu Bình Hắc Long Giang 40.00 4 1 1 5 1 2 2 4
  34 Trình Tấn Siêu Hồ Nam 40.00 4 1 1 5 1 2 2 3
  36 Miêu Vĩnh Bằng Hắc Long Giang 40.00 4 1 0 5 1 2 2 4
  37 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 40.00 4 0 0 5 0 4 1 0
  37 Tạ Tĩnh Thượng Hải 40.00 4 0 0 5 0 4 1 4
  37 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 40.00 4 0 0 5 0 4 1 2
  40 Từ Thiên Hồng Giang Tô 37.50 3 0 0 4 0 3 1 1
  41 Lưu Điện Trung Hà Bắc 30.00 3 0 0 5 0 3 2 2
  41 Từ Siêu Giang Tô 30.00 3 0 0 5 0 3 2 4
  41 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 30.00 3 0 0 5 0 3 2 3
  44 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 20.00 2 0 0 5 0 2 3 0

 3. Thích luongdangxuan đã thích bài viết này
 4. #43
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 6
  GIÁP CẤP 2005
  Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

  Bắc Kinh 4 - 4 Hồ Nam

  Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn 1 - 1 Tạ Vị Hồ Nam


  Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển 1 - 1 Trương Thân Hoằng Bắc Kinh


  Bắc Kinh Trương Cường 1 - 1 Phạm Tư Viễn Hồ Nam


  CN: Hồ Nam Trình Tấn Siêu 1 - 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh


 5. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
 6. #44
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 6
  GIÁP CẤP 2005
  Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

  Chiết Giang 5 - 3 Hà Bắc

  Chiết Giang Vu Ấu Hoa 1 - 1 Diêm Văn Thanh Hà Bắc


  Hà Bắc Thân Bằng 1 - 1 Trần Hàn Phong Chiết Giang


  CN: Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Lưu Điện Trung Hà Bắc


  Hà Bắc Trương Giang 1 - 1 Khâu Đông Chiết Giang


  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 02-02-2023 lúc 07:05 AM.

 7. Thích luongdangxuan đã thích bài viết này
 8. #45
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 6
  GIÁP CẤP 2005
  Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

  Hồ Bắc 5 - 3 Hắc Long Giang

  Hồ Bắc Uông Dương 2 - 0 Miêu Vĩnh Bằng Hắc Long Giang


  Hắc Long Giang Trương Hiểu Bình 1 - 1 Lý Tuyết Tùng Hồ Bắc


  Hồ Bắc Liễu Đại Hoa 0 - 2 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang


  CN: Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 0 - 2 Lý Trí Bình Hồ Bắc


 9. #46
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 6
  GIÁP CẤP 2005
  Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

  Quảng Đông 3 - 5 Thẩm Dương

  Quảng Đông Trần Phú Kiệt 1 - 1 Kim Ba Thẩm Dương


  Thẩm Dương Kim Tùng 2 - 0 Lý Hồng Gia Quảng Đông


  Quảng Đông Lữ Khâm 1 - 1 Bặc Phượng Ba Thẩm Dương


  CN: Thẩm Dương Thượng Uy 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông


 10. #47
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 6
  GIÁP CẤP 2005
  Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

  Giang Tô 6 - 2 Khai Loan

  CN: Giang Tô Từ Thiên Hồng 2 - 0 Tống Quốc Cường Khai Loan


  Khai Loan Cảnh Học Nghĩa 0 - 2 Vương Bân Giang Tô


  Giang Tô Lý Quần 1 - 1 Trang Ngọc Đình Khai Loan


  Khai Loan Thang Trác Quang 1 - 1 Từ Siêu Giang Tô


 11. #48
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 6
  GIÁP CẤP 2005
  Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

  Thượng Hải 4 - 4 Tứ Xuyên

  Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 1 - 1 Ngô Quý Lâm Tứ Xuyên


  CN: Tứ Xuyên Tài Dật 1 - 1 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải


  Thượng Hải Lâm Hồng Mẫn 1 - 1 Vương Dược Phi Tứ Xuyên


  Tứ Xuyên Tạ Trác Miểu 1 - 1 Tạ Tĩnh Thượng Hải


 12. #49
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  “KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
  Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005

  KẾT QUẢ VÒNG 6

  ( Để biết quá trình của từng đội,
  Hãy bấm vào tên đội )
  TT ĐIỀM ĐỘI ĐIỀM ĐK KẾT QUÀ ĐIỀM ĐK ĐỘI ĐIỀM
  1 6 Bắc Kinh 1 4 - 4 1 Hồ Nam 3
  2 5 Chiết Giang 2 5 - 3 0 Hà Bắc 4
  3 6 Hồ Bắc 2 5 - 3 0 Hắc Long Giang 5
  4 8 Quảng Đông 0 3 - 5 2 Thẩm Dương 10
  5 1 Giang Tô 2 6 - 2 0 Khai Loan 4
  6 2 Thượng Hải 1 4 - 4 1 Tứ Xuyên 6

  “KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
  Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005

  TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 6

  ( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên ,
  Xem ván cờ bấm vào BB)
  BÀN Đ ĐỘI KỲ THỦ KQ KỲ THỦ ĐỘI Đ GC BB
  1 4 Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn 1 - 1 Tạ Vị Hồ Nam 6 0 XEM CỜ
  2 2 Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển 1 - 1 Trương Thân Hoằng Bắc Kinh 6 0 XEM CỜ
  3 5 Bắc Kinh Trương Cường 1 - 1 Phạm Tư Viễn Hồ Nam 1 0 XEM CỜ
  4 4 Hồ Nam Trình Tấn Siêu 1 - 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 6 快棋 XEM CỜ
  1 3 Chiết Giang Vu Ấu Hoa 1 - 1 Diêm Văn Thanh Hà Bắc 2 0 XEM CỜ
  2 4 Hà Bắc Thân Bằng 1 - 1 Trần Hàn Phong Chiết Giang 7 0 XEM CỜ
  3 4 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Lưu Điện Trung Hà Bắc 3 快棋 XEM CỜ
  4 5 Hà Bắc Trương Giang 1 - 1 Khâu Đông Chiết Giang 5 0 XEM CỜ
  1 7 Hồ Bắc Uông Dương 2 - 0 Miêu Vĩnh Bằng Hắc Long Giang 4 0 XEM CỜ
  2 4 Hắc Long Giang Trương Hiểu Bình 1 - 1 Lý Tuyết Tùng Hồ Bắc 2 0 XEM CỜ
  3 5 Hồ Bắc Liễu Đại Hoa 0 - 2 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 5 0 XEM CỜ
  4 7 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 0 - 2 Lý Trí Bình Hồ Bắc 5 快棋 XEM CỜ
  1 5 Quảng Đông Trần Phú Kiệt 1 - 1 Kim Ba Thẩm Dương 5 0 XEM CỜ
  2 9 Thẩm Dương Kim Tùng 2 - 0 Lý Hồng Gia Quảng Đông 5 0 XEM CỜ
  3 6 Quảng Đông Lữ Khâm 1 - 1 Bặc Phượng Ba Thẩm Dương 6 0 XEM CỜ
  4 7 Thẩm Dương Thượng Uy 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 7 快棋 XEM CỜ
  1 3 Giang Tô Từ Thiên Hồng 2 - 0 Tống Quốc Cường Khai Loan 5 快棋 XEM CỜ
  2 6 Khai Loan Cảnh Học Nghĩa 0 - 2 Vương Bân Giang Tô 5 0 XEM CỜ
  3 5 Giang Tô Lý Quần 1 - 1 Trang Ngọc Đình Khai Loan 4 0 XEM CỜ
  4 4 Khai Loan Thang Trác Quang 1 - 1 Từ Siêu Giang Tô 3 0 XEM CỜ
  1 5 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 1 - 1 Ngô Quý Lâm Tứ Xuyên 6 0 XEM CỜ
  2 2 Tứ Xuyên Tài Dật 1 - 1 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải 6 快棋 XEM CỜ
  3 1 Thượng Hải Lâm Hồng Mẫn 1 - 1 Vương Dược Phi Tứ Xuyên 5 0 XEM CỜ
  4 4 Tứ Xuyên Tạ Trác Miểu 1 - 1 Tạ Tĩnh Thượng Hải 4 0 XEM CỜ

 13. #50
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,210
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  “KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
  Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
  XẾP HẠNG SAU VÒNG 6 ĐỒNG ĐỘI NAM

  ( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )
  1 Thẩm Dương 12 32 6 9 4 0 6 6 0 0
  2 Hồ Bắc 8 27 4 6 1 0 6 4 0 2
  3 Quảng Đông 8 26 3 4 0 0 6 3 2 1
  4 Tứ Xuyên 7 25 2 2 2 0 6 2 3 1
  5 Bắc Kinh 7 25 1 3 1 0 6 1 5 0
  6 Chiết Giang 7 24 3 4 2 0 6 3 1 2
  7 Hắc Long Giang 5 23 2 7 3 0 6 2 1 3
  8 Khai Loan 4 23 2 4 2 0 6 2 0 4
  9 Hà Bắc 4 22 1 2 0 0 6 1 2 3
  10 Hồ Nam 4 19 1 3 2 0 6 1 2 3
  11 Giang Tô 3 22 1 2 1 0 6 1 1 4
  12 Thượng Hải 3 20 1 1 1 0 6 1 1 4


  “KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
  Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
  XẾP HẠNG SAU VÒNG 6 CÁ NHÂN NAM
  Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2

  1 Kim Tùng Thẩm Dương 91.67 11 5 2 6 5 1 0 9
  2 Uông Dương Hồ Bắc 75.00 9 3 0 6 3 3 0 7
  3 Thượng Uy Thẩm Dương 66.67 8 2 2 6 2 4 0 4
  4 Trần Hàn Phong Chiết Giang 66.67 8 2 1 6 2 4 0 4
  5 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 66.67 8 2 0 6 2 4 0 8
  6 Trần Phú Kiệt Quảng Đông 60.00 6 1 0 5 1 4 0 2
  7 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 58.33 7 3 1 6 3 1 2 7
  8 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 58.33 7 2 1 6 2 3 1 5
  8 Lý Trí Bình Hồ Bắc 58.33 7 2 1 6 2 3 1 6
  8 Tạ Vị Hồ Nam 58.33 7 2 1 6 2 3 1 5
  11 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 58.33 7 1 1 6 1 5 0 6
  11 Vương Bân Giang Tô 58.33 7 1 1 6 1 5 0 3
  11 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải 58.33 7 1 1 6 1 5 0 7
  11 Ngô Quý Lâm Tứ Xuyên 58.33 7 1 1 6 1 5 0 2
  15 Trương Thân Hoằng Bắc Kinh 58.33 7 1 0 6 1 5 0 6
  15 Lữ Khâm Quảng Đông 58.33 7 1 0 6 1 5 0 9
  15 Bặc Phượng Ba Thẩm Dương 58.33 7 1 0 6 1 5 0 3
  18 Cảnh Học Nghĩa Khai Loan 50.00 6 1 1 6 1 4 1 5
  18 Vương Dược Phi Tứ Xuyên 50.00 6 1 1 6 1 4 1 6
  18 Khâu Đông Chiết Giang 50.00 6 1 1 6 1 4 1 4
  21 Trương Cường Bắc Kinh 50.00 6 1 0 6 1 4 1 5
  21 Trương Giang Hà Bắc 50.00 6 1 0 6 1 4 1 5
  21 Kim Ba Thẩm Dương 50.00 6 1 0 6 1 4 1 2
  21 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 50.00 6 1 0 6 1 4 1 2
  25 Lý Quần Giang Tô 50.00 6 0 0 6 0 6 0 2
  25 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 50.00 6 0 0 6 0 6 0 3
  27 Thang Trác Quang Khai Loan 50.00 5 1 1 5 1 3 1 3
  28 Từ Thiên Hồng Giang Tô 50.00 5 1 0 5 1 3 1 1
  28 Trang Ngọc Đình Khai Loan 50.00 5 1 0 5 1 3 1 7
  30 Tạ Trác Miểu Tứ Xuyên 50.00 5 0 0 5 0 5 0 2
  31 Trương Hiểu Bình Hắc Long Giang 41.67 5 1 1 6 1 3 2 4
  31 Trình Tấn Siêu Hồ Nam 41.67 5 1 1 6 1 3 2 3
  33 Tống Quốc Cường Khai Loan 41.67 5 1 0 6 1 3 2 5
  34 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 41.67 5 0 0 6 0 5 1 0
  34 Lý Hồng Gia Quảng Đông 41.67 5 0 0 6 0 5 1 1
  34 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 41.67 5 0 0 6 0 5 1 5
  34 Tạ Tĩnh Thượng Hải 41.67 5 0 0 6 0 5 1 4
  38 Miêu Vĩnh Bằng Hắc Long Giang 33.33 4 1 0 6 1 2 3 4
  39 Từ Siêu Giang Tô 33.33 4 0 0 6 0 4 2 4
  39 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 33.33 4 0 0 6 0 4 2 3
  41 Lưu Điện Trung Hà Bắc 25.00 3 0 0 6 0 3 3 2
  41 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 25.00 3 0 0 6 0 3 3 0

 14. Thích rubytran, tinhlahan702 đã thích bài viết này
KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68