Trao giải!!!

Nội dung tài năng trẻ: từ trái qua: (4 3 2 1) Lê Anh Nhật Huy; Phan Tuấn Minh; Nguyễn Khánh Ngọc; Nguyễn Quang Khang.


Trao giải Nội dung mở rộng: Giải Tư: Vũ Diệp Khánh
Trao Giải Nhất Nhì Ba: Từ trái qua: Võ Thịnh (nhì); Châu Trần Quang Đạt (Nhất); Trần Xuân An (Ba)QTĐS Trần Văn Ninh phát biểu tổng kết và cảm ơn các ae đã thu xếp đến tham gia giảiTrân trọng cảm ơn các ae đã theo dõi giải; hẹn gặp lại các ae tại những giải đấu lần đến.
Trân trọng!!!!