Thu chi quỹ showmatch :

Quỹ chung : +4900k

Quỹ show của Loan và Trường : + 3985k

Tổng quỹ : + 8885k

Chi :

- Ngày 21/03/2021 : Nguyễn Thanh Tùng ( Trung Tự ) vs Bùi Chu Nhật Triều ( Đà Lạt ) ( chi 500k ) ( mr Bạch Thủ tài trợ 1000k )
- Ngày 05/04 : Nguyễn Hoàng Lâm ( tay Dài ) vs Vũ Khánh Hoàng ( Củ Hành ) ( Chi 200k ) ( Mr Bạch Thủ tài trợ 1000k )
- Ngày 06/04 : Lại Việt Trường vs Vũ Hồng Sơn ( Chi 1000k )
- Ngày 08/04 : Vũ Khánh Hoàng ( Sunshine ) vs Hứa Quang Minh ( Sài Gòn ) ( Chi 1200k )
- Ngày 09/04 : Loan cháy + Trường ngọng vs Quân bún + Phi Liêm ( Chi 1000k ) ( Mr Hải Phòng ủng hộ 1000k , Mr Huấn ủng hộ 1000k )
- Ngày 11/04 : Hoàng Diệu Linh ( Hà Nội ) vs Hứa Quang Minh ( Tp HCM ) ( Chi 1000k ) ( Mr Già Duy ủng hộ 500k cho trận đấu )
- Ngày 12/04 : Vũ Hồng Sơn ( AEM ) vs Nguyễn Quang Nhật ( QTR ) ( Chi 1000k )
- Ngày 13/04 : QTDS Lại Việt Trường vs KTQG Vũ Hữu Cường ( Chi 1000k )


Tổng quỹ sau ngày 13/04 : + 1985 k