Nhột cờ là hiện tượng mà một danh thủ bỏ bễ khoảng đôi ba tháng không cọ xát đỉnh cao hay bỏ nghiên cứu chuyên sâu ( dù vẫn chơi loàng xoàng ) đến khi chơi với vài đối thủ hơi kém hơn mình thì bị đập te tua do mất cảm giác sát khí cờ.
Khi một danh thủ bị nhột cờ nên từ từ tìm các đối thủ yếu rồi mạnh dần để giao lưu để tìm lại cảm giác chiến thắng và sát khí trong từng nước đi. Để mất nhột cờ thường phải mất 3 đến 4 tuần.
Trong khoảng thời gian từ 5/5 đến 20/5 này mà Lý Huynh chơi với Nhật Quang hay Văn Tiến nếu từ 10 phút trở lên thì cơ hội chiến thắng của Lý Huynh là 59%. Còn như chơi cờ chớp từ 6 phút trở xuống thì cơ hội chiến thắng chỉ có 46%.
Sau ngày 20/5/2020, xin bàn luận sau.