Nếu 2 kì thủ thi đấu trong một giải danh giá mà bạn là Ban tổ chức thì bạn sẽ chọn đáp án nào sau đây?
A). Cho khán giả vào xem và quay phát thoải mái miễn sao phải trật tự, ăn mặc lịch sự không có hành vi gây nhiễu kì thủ hoặc tiêu cực.
B). Chỉ cho khán giả vào xem trong trật tự có nguyên tắc mà không được quay phát.
C). Chỉ cho phép quay phát trong trật tự, không gây nhiễu kì thủ cũng như gây ra tiêu cực mà không cho khán giả vào xem.
D). Không cho khán giả vào xem, không cho quay phát để cho 2 kì thủ thi đấu trong tĩnh lặng.
E). Ý kiến khác ( các bạn ghi rõ ý kiến của bản thân )