Giới thiệu các bác ván cờ hay giữa Tây Độc Nguyễn Thành Bảo và xích cước Phùng Quang Điệp ...
Xích Cước tiên sinh phế xe đánh pháo trùng ,không ngờ Tây Độc đỡ được quá hay ,các bác cùng thưởng thức nhé ....
(video phút 2:32:28).