Cờ úp: Cuộc tranh đấu giữa Cuồng sát vương Đinh Quang Hưng và Cẩm y vệ Vũ Khánh Hoàng thường diễn ra rất căng thẳng và cân bằng. Nhưng dạo này Cẩm y vệ Vũ Khánh Hoàng có vẻ đuối hơi trước Cuồng sát vương nên thấy thua Cuồng sát vương Đinh Quang Hưng.
Trong giới cờ úp đang nổi lên Tiểu sát tinh Bùi Sơn Tùng. Cuộc chiến 2 lượt đi và về giữa Tiểu sát tinh Bùi Sơn Tùng cùng Cuồng sát vương là 1-1. Tương tự vậy cuộc tranh đấu giữa Tiểu sát tinh với Cẩm y vệ cũng đang cân bằng 1-1