Gui Pengfei 5.0.8.9 bản dùng thử là nó có kèm theo engine FreeChess mà các phiên bản thấp hơn không thể add vào được,engine FreeChess này được cập nhật mới nhất 2021 nên có những nước đi khá mới và hay .Còn đơn thuần chỉ cần Gui thui thì có nhiều gui khác ,như gui BH xài cũng khá ngon ...