lâu lắm mới thấy bác Gà online trên diễn đàn chả hay tiên sinh dạo này vẫn mạnh giỏi chứ, có đi câu được con cá chép nào to Không?

bác thỉnh thoảng lên chơi sinh hoạt ở diễn đàn cho có không khí, mấy người tài hoa như lão gà, lão Thợ Điện lao Aty lão Béo nuôi tép cảnh, ta hóng ngày đêm ây. rồi 6789 và Nhạc Hoa nữa.

vài năm nữa chả biết ta còn được cái diễm quét cái ngõ trăng mà đón các toa về chơi trăng.