Gửi bcn clb thủy nguyên
Tôi là người thủy nguyên luôn quan tâm phong trào cờ của Huyện nhà , thắc mắc là clb Thủy Nguyên đc thành lập rồi sao không thấy sh trên này nhỉ