Kính thư BQT Web và Quý Kỳ Hữu Gần Xa !
Mình tên Dũng , sắp tới có mở khóa chia sẻ cách làm trọng tài kỹ thuật bằng máy tính ( bốc thăm, tính thành tích ) các giải phong trào .Hy vọng anh em ủng hộ.Em cảm ơn.
Link giới thiệu của em.
https://www.youtube.com/watch?v=GZ7djHUnh28