Tượng kì tàn cục thưc dụng - tập 1 -
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

 2. Thích dethichoo đã thích bài viết này
 3. #2
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  TƯỢNG KÌ TÀN CỤC THƯC DỤNG - TẬP 1
  象棋实用残局第一集

  1/ Tàn cục Binh (Chốt – Tốt) (28 cục )
  Đệ 1 cục nhất binh nan thắng sĩ
  Đệ 2 cục binh tượng xảo thắng đan sĩ
  Đệ 3 cục nhất binh xảo hòa pháo sĩ
  Đệ 4 cục song binh thắng song sĩ
  Đệ 5 cục song binh xảo thắng song sĩ
  Đệ 6 cục song binh thấp nan thắng song sĩ
  Đệ 7 cục song binh thắng song tượng
  Đệ 8 cục song binh thấp xảo thắng song tượng
  Đệ 9 cục song binh thấp xảo thắng song tượng
  Đệ 10 cục song binh nan thắng đan sĩ tượng
  Đệ 11 cục song binh xảo thắng đan sĩ tượng
  Đệ 12 cục song cao binh xảo thắng tốt tượng
  Đệ 13 cục song binh xảo thắng tốt sĩ
  Đệ 14 cục song binh hòa tốt sĩ
  Đệ 15 cục song binh xảo thắng đan khuyết sĩ
  Đệ 16 cục song binh xảo thắng đan khuyết tượng
  Đệ 17 cục song binh xảo thắng đan mã
  Đệ 18 cục song cao binh thắng đan pháo
  Đệ 19 cục tam cao binh thắng sĩ tượng toàn
  Đệ 20 cục tam binh nan thắng sĩ tượng toàn
  Đệ 21 cục tam binh nan thắng tốt đan khuyết tượng
  Đệ 22 cục tam binh thắng pháo song tượng
  Đệ 23 cục tam binh nan thắng pháo song sĩ
  Đệ 24 cục tam cao binh tượng xảo thắng pháo song sĩ
  Đệ 25 cục tam binh thấp xảo thắng mã song tượng
  Đệ 26 cục tam binh xảo thắng mã song sĩ
  Đệ 27 cục tam binh thấp xảo thắng mã song sĩ
  Đệ 28 cục tam binh nan thắng pháo sĩ tượng

 4. #3
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

 5. #4
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  TƯỢNG KÌ TÀN CỤC THƯC DỤNG - TẬP 1
  象棋实用残局第一集

  3 / Tàn cục mã binh (31 cục )
  1 Đệ 38 cục mã cao binh thắng đan thiếu sĩ
  2 Đệ 39 cục mã thấp binh nan thắng đan thiếu sĩ
  3 Đệ 40 cục mã cao binh thắng đan thiếu tượng
  4 Đệ 41 cục mã thấp binh nan thắng đan thiếu tượng
  5 Đệ 42 cục mã thấp binh xảo thắng đan thiếu tượng
  6 Đệ 43 cục mã binh nan thắng sĩ tượng toàn
  7 Đệ 44 cục mã binh xảo thắng sĩ tượng toàn ( một )
  8 Đệ 45 cục mã binh xảo thắng sĩ tượng toàn ( hai )
  9 Đệ 46 cục mã binh xảo thắng sĩ tượng toàn ( ba )
  10 Đệ 47 cục mã binh cùng tốt song sĩ
  11 Đệ 48 cục mã binh sĩ xảo thắng tốt song sĩ
  12 Đệ 49 cục mã binh xảo thắng tốt song sĩ
  13 Đệ 50 cục mã thấp binh nan thắng tốt sĩ
  14 Đệ 51 cục mã thấp binh thắng đan mã
  15 Đệ 52 cục mã binh hòa mã tốt
  16 Đệ 53 cục mã thấp binh nan thắng đan pháo
  17 Đệ 54 cục mã binh thắng mã đan sĩ
  18 Đệ 55 cục mã cao binh xảo thắng mã đan tượng
  19 Đệ 56 cục mã binh tượng thắng pháo đan sĩ
  20 Đệ 57 cục mã binh thắng pháo đan sĩ
  21 Đệ 58 cục mã thấp binh xảo thắng pháo đan sĩ
  22 Đệ 59 cục mã cao binh thắng pháo đan tượng
  23 Đệ 60 cục mã thấp binh xảo thắng pháo đan tượng
  24 Đệ 61 cục mã binh nan thắng pháo song tượng
  25 Đệ 62 cục mã binh thắng pháo tốt
  26 Đệ 63 cục mã thấp binh xảo thắng mã song sĩ
  27 Đệ 64 cục mã song binh thắng mã đan thiếu sĩ
  28 Đệ 65 cục mã song binh thắng mã đan thiếu tượng
  29 Đệ 66 cục mã song binh thắng mã đan thiếu tượng
  30 Đệ 67 cục mã song binh nan thắng mã sĩ tượng toàn
  31 Đệ 68 cục mã song binh nan thắng pháo sĩ tượng toàn

 6. #5
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

 7. #6
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

 8. #7
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  TƯỢNG KÌ TÀN CỤC THƯC DỤNG - TẬP 1
  象棋实用残局第一集

  6/ Tàn cục Pháo binh (32 cục )
  1 Đệ 88 cục pháo cao binh thắng đan tượng
  2 Đệ 89 cục pháo thấp binh nan thắng đan tượng
  3 Đệ 90 cục pháo thấp binh xảo thắng đan tượng
  4 Đệ 91 cục pháo tượng thấp binh thắng đan tượng
  5 Đệ 92 cục pháo thấp binh xảo thắng song sĩ
  6 Đệ 93 cục pháo thấp binh hòa song sĩ
  7 Đệ 94 cục pháo binh xảo thắng đan sĩ tượng
  8 Đệ 95 cục pháo binh thắng tốt sĩ
  9 Đệ 96 cục pháo binh xảo thắng song tốt
  10 Đệ 97 cục pháo cao binh xảo thắng tốt song sĩ
  11 Đệ 98 cục pháo cao binh tượng thắng song tượng
  12 Đệ 99 cục pháo cao binh tượng thắng đan pháo
  13 Đệ 100 cục pháo thấp binh đan khuyết tượng thắng đan pháo
  14 Đệ 101 cục pháo thấp binh đan sĩ tượng thắng đan thiếu tượng
  15 Đệ 102 cục pháo cao binh đan khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn ( một )
  16 Đệ 103 cục pháo cao binh đan khuyết sĩ thắng sĩ tượng toàn ( hai )
  17 Đệ 104 cục pháo cao binh đan sĩ cùng xảo thắng sĩ tượng toàn ( một )
  18 Đệ 105 cục pháo cao binh đan sĩ tượng xảo thắng sĩ tượng toàn ( hai )
  19 Đệ 106 cục pháo binh xảo thắng sĩ tượng toàn ( một )
  20 Đệ 107 cục pháo binh xảo thắng sĩ tượng toàn ( hai )
  21 Đệ 108 cục pháo cao binh cùng xảo thắng sĩ tượng toàn
  22 Đệ 109 cục pháo cao binh sĩ xảo thắng sĩ tượng toàn ( một )
  23 Đệ 110 cục pháo cao binh sĩ xảo thắng sĩ tượng toàn ( hai )
  24 Đệ 111 cục pháo thấp binh đan khuyết sĩ xảo thắng sĩ tượng toàn
  25 Đệ 112 cục pháo cao binh song sĩ thắng mã đan sĩ
  26 Đệ 113 cục pháo cao binh song sĩ thắng pháo đan sĩ
  27 Đệ 114 cục pháo cao binh đan khuyết tượng thắng mã đan tượng
  28 Đệ 115 cục pháo cao binh song sĩ thắng pháo đan tượng
  29 Đệ 116 cục pháo binh sĩ xảo thắng pháo tốt
  30 Đệ 117 cục pháo song binh đan khuyết tượng thắng pháo song sĩ
  31 Đệ 118 cục pháo song binh đan khuyết sĩ nan thắng mã sĩ tượng toàn
  32 Đệ 119 cục pháo song binh sĩ cùng toàn bộ nan thắng pháo sĩ tượng toàn
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 18-06-2022 lúc 05:18 PM.

 9. #8
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

 10. #9
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

 11. #10
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,598
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  TƯỢNG KÌ TÀN CỤC THƯC DỤNG - TẬP 1
  象棋实用残局第一集

  10/ Tàn cục Xe (50 cục )
  1 Đệ 149 cục một xe cùng sĩ tượng toàn
  2 Đệ 150 cục một xe xảo thắng sĩ tượng toàn ( một )
  3 Đệ 151 cục một xe xảo thắng sĩ tượng toàn ( hai )
  4 Đệ 152 cục một xe xảo thắng sĩ tượng toàn ( ba )
  5 Đệ 153 cục một xe xảo thắng sĩ song tốt
  6 Đệ 154 cục một xe nan thắng tượng song tốt
  7 Đệ 155 cục một xe xảo thắng song tốt song sĩ
  8 Đệ 156 cục một xe nan thắng song tốt song tượng
  9 Đệ 157 cục một xe xảo thắng song tốt song tượng
  10 Đệ 158 cục một xe nan thắng ba tốt ( một )
  11 Đệ 159 cục một xe nan thắng ba tốt ( hai )
  12 Đệ 160 cục một xe xảo thắng ba tốt
  13 Đệ 161 cục một xe nan thắng mã tốt tượng
  14 Đệ 162 cục một xe xảo thắng mã tốt tượng
  15 Đệ 163 cục xe sĩ xảo thắng mã tốt tượng
  16 Đệ 164 cục một xe thắng mã song sĩ ( một )
  17 Đệ 165 cục một xe thắng mã song sĩ ( hai )
  18 Đệ 166 cục một xe thắng mã song sĩ ( ba )
  19 Đệ 167 cục một xe nan thắng mã song tượng
  20 Đệ 168 cục một xe xảo thắng mã song tượng ( một )
  21 Đệ 169 cục một xe xảo thắng mã song tượng ( hai )
  22 Đệ 170 cục một xe xảo thắng mã song tượng ( ba )
  23 Đệ 171 cục một xe nan thắng mã đan khuyết sĩ
  24 Đệ 172 cục một xe xảo thắng mã đan khuyết sĩ
  25 Đệ 173 cục một xe nan thắng mã đan khuyết tượng
  26 Đệ 174 cục một xe xảo thắng mã đan khuyết tượng
  27 Đệ 175 cục một xe nan thắng mã tốt song sĩ
  28 Đệ 176 cục xe tượng thắng mã tốt song sĩ
  29 Đệ 177 cục một xe nan thắng mã song tốt
  30 Đệ 178 cục một xe nan thắng mã song sĩ song thấp tốt
  31 Đệ 179 cục một xe nan thắng pháo song tượng
  32 Đệ 180 cục một xe xảo thắng pháo song tượng ( một )
  33 Đệ 181 cục một xe xảo thắng pháo song tượng ( hai )
  34 Đệ 182 cục một xe xảo thắng pháo song tượng ( ba )
  35 Đệ 183 cục một xe xảo thắng pháo song tượng ( bốn )
  36 Đệ 184 cục một xe xảo thắng pháo tốt song tượng ( năm )
  37 Đệ 185 cục một xe xảo thắng pháo song sĩ
  38 Đệ 186 cục một xe xảo thắng pháo song tốt song sĩ
  39 Đệ 187 cục một xe nan thắng pháo song tốt ( một )
  40 Đệ 188 cục một xe nan thắng pháo song tốt ( hai )
  41 Đệ 189 cục một xe nan thắng pháo song thấp tốt ( ba )
  42 Đệ 190 cục một xe nan thắng pháo song để tốt ( bốn )
  43 Đệ 191 cục một xe nan thắng song mã
  44 Đệ 192 cục một xe xảo thắng song mã ( một )
  45 Đệ 193 cục một xe xảo thắng song mã ( hai )
  46 Đệ 194 cục một xe nan thắng mã pháo
  47 Đệ 195 cục một xe xảo thắng mã pháo
  48 Đệ 196 cục một xe nan thắng song pháo
  49 Đệ 197 cục một xe xảo thắng song pháo ( một )
  50 Đệ 198 cục một xe xảo thắng song pháo ( hai )

Tượng kì tàn cục thưc dụng - tập 1 -
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.