ELO các kỳ thủ TQ dầu năm 2023
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định ELO các kỳ thủ TQ dầu năm 2023

  Bảng xếp hạng các kỳ thủ cờ tướng nam nửa đầu năm 2023 (119 kỳ thủ)
  DỮ LIỆU CHÍNH THỨC SO VỚI DỮ LIỆU LẦN TRƯỚC DPXQ
  序号 姓名 单位 称号 等级分 K值 分数变动 上次分数 上次排名 实时分数
  1 王天一 Vương thiên nhất Hàng châu 2773 10 0 2773 1 2773
  2 郑惟桐 Trịnh duy đồng Tứ xuyên 2755 10 0 2755 2 2755
  3 孟辰 Mạnh thần Tứ xuyên 2643 10 0 2643 3 2643
  4 申鹏 Thân bằng Hà bắc 2628 10 0 2628 4 2628
  5 洪智 Hồng trí Hồ bắc 2625 10 0 2625 5 2625
  6 许银川 Hứa ngân xuyên Quảng đông 2623 10 0 2623 6 2623
  7 汪洋 Uông dương Hồ bắc 2617 10 0 2617 7 2617
  8 蒋川 Tưởng xuyên Bắc kinh 2615 10 0 2615 8 2615
  9 郝继超 Hách kế siêu Hắc long giang 2611 10 0 2611 9 2611
  10 赵鑫鑫 Triệu hâm hâm Chiết giang 2606 10 0 2606 10 2606
  11 吕钦 Lữ khâm Quảng đông 2593 10 0 2593 11 2593
  12 谢靖 Tạ tĩnh Thượng hải 2591 10 0 2591 12 2591
  13 孙勇征 Tôn dũng chinh Thượng hải 2581 10 0 2581 13 2581
  14 黄竹风 Hoàng trúc phong Chiết giang 2577 10 0 2577 14 2577
  15 陆伟韬 Lục vĩ thao Hà bắc 2574 10 0 2574 15 2574
  16 许国义 Hứa quốc nghĩa Quảng đông 2571 10 0 2571 16 2571
  17 赵金成 Triệu kim thành Hồ bắc 2567 10 0 2567 17 2567
  18 曹岩磊 Tào nham lỗi - 2560 10 0 2560 18 2560
  19 徐超 Từ siêu Giang tô 2556 10 0 2556 19 2556
  20 武俊强 Vũ tuấn cường Hà nam 2555 10 0 2555 20 2555
  21 李少庚 Lý thiểu canh Tứ xuyên 2555 10 0 2555 21 2555
  22 徐崇峰 Từ sùng phong Chiết giang 2549 10 0 2549 22 2549
  23 赵殿宇 Triệu điện vũ Hà bắc 2546 10 0 2546 23 2546
  24 赵攀伟 Triệu phàn vĩ Tứ xuyên - 2545 10 0 2545 24 2545
  25 王廓 Vương khuếch Cát lâm 2543 10 0 2543 25 2543
  26 李翰林 Lý hàn lâm Sơn đông 2542 10 0 2542 26 2542
  27 程鸣 Trình minh Giang tô 2542 10 0 2542 27 2542
  28 张学潮 Trương học triều Quảng đông 2535 10 0 2535 28 2535
  29 赵国荣 Triệu quốc vinh Hắc long giang 2532 10 0 2532 29 2532
  30 孙逸阳 Tôn dật dương Giang tô 2525 10 0 2525 30 2525
  31 党斐 Đảng phỉ Hà nam 2523 10 0 2523 31 2523
  32 陈泓盛 Trần hoằng thịnh Hạ môn 2520 10 0 2520 32 2520
  33 王昊 Vương hạo Thiên tân 2519 10 0 2519 33 2519
  34 苗利明 Miêu lợi minh Hạ môn 2518 10 0 2518 34 2518
  35 赵玮 Triệu vĩ Thượng hải 2517 10 0 2517 35 2517
  36 赵子雨 Triệu tử vũ Hàng châu 2517 10 0 2517 36 2517
  37 钟少鸿 Chung thiểu hồng Liêu ninh 2517 10 0 2517 37 2517
  38 王跃飞 Vương dược phi Hàng châu 2516 10 0 2516 38 2516
  39 崔革 Thôi cách Hắc long giang 2511 10 0 2511 39 2511
  40 许文章 Hứa văn chương Tứ xuyên 2510 10 0 2510 40 2510
  41 王清 Vương thanh Hồ nam 2509 10 0 2509 41 2509
  42 郑一泓 Trịnh nhất hoằng Hạ môn 2504 10 0 2504 42 2504
  43 宿少峰 Túc thiểu phong Thâm quyến 2502 10 0 2502 43 2502
  44 徐天红 Từ thiên hồng Giang tô 2502 10 0 2502 44 2502
  45 郭凤达 Quách phượng đạt Hàng châu 2497 10 0 2497 45 2497
  46 陶汉明 Đào hán minh Hắc long giang 2497 10 0 2497 46 2497
  47 卜凤波 Bặc phượng ba Đại liên 2490 10 0 2490 47 2490
  48 李雪松 Lý tuyết tùng Hồ bắc 2487 10 0 2487 48 2487
  49 程宇东 Trình vũ đông Quảng đông 2487 15 0 2487 49 2487
  50 程吉俊 Trình cát tuấn Chiết giang 2487 15 0 2487 50 2487
  51 金波 Kim ba Bắc kinh 2487 10 0 2487 51 2487
  52 黄海林 Hoàng hải lâm Thâm quyến 2487 10 0 2487 52 2487
  53 黄光颖 Hoàng quang dĩnh Quảng đông 2486 15 0 2486 53 2486
  54 连泽特 Liên trạch đặc Tân cương 2486 15 0 2486 54 2486
  55 何文哲 Hà văn triết Hồ bắc 2485 10 0 2485 55 2485
  56 刘明 Lưu minh Thâm quyến 2480 10 0 2480 56 2480
  57 刘子健 Lưu tử kiện Hạ môn 2479 10 0 2479 57 2479
  58 张欣 Trương hân Tân cương - 2476 15 0 2476 58 2476
  59 华辰昊 Hoa thần hạo Thượng hải - 2475 10 0 2475 59 2475
  60 聂铁文 Nhiếp thiết văn Hắc long giang 2467 10 0 2467 60 2467
  61 王禹博 Vương vũ bác Bắc kinh - 2465 15 0 2465 61 2465
  62 柳大华 Liễu đại hoa Thâm quyến 2464 10 0 2464 62 2464
  63 谢岿 Tạ vị Sơn đông 2462 10 0 2462 63 2462
  64 杨辉 Dương huy Tứ xuyên 2459 15 0 2459 64 2459
  65 庄玉庭 Trang ngọc đình Hồ nam 2457 10 0 2457 65 2457
  66 孙昕昊 Tôn hân hạo Chiết giang 2457 15 0 2457 66 2457
  67 杨铭 Dương minh Hà nam 2452 15 0 2452 67 2452
  68 徐昱俊科 Từ dục tuấn khoa Hồ bắc 2450 25 0 2450 68 2450
  69 马惠城 Mã huệ thành Giang tô 2450 25 0 2450 69 2450
  70 倪敏 Nghê mẫn Bất � 2450 15 0 2450 70 2450
  71 李青昱 Lý thanh dục Liêu ninh 2450 15 0 2450 71 2450
  72 茹一淳 Như nhất thuần Hàng châu 2450 15 0 2450 72 2450
  73 靳玉砚 Cận ngọc nghiễn Bắc kinh 2449 10 0 2449 73 2449
  74 蒋融冰 Tưởng dung băng Thượng hải 2448 15 0 2448 74 2448
  75 张彬 Trương bân Thâm quyến 2446 10 0 2446 75 2446
  76 吴欣洋 Ngô hân dương Hàng châu 2446 15 0 2446 76 2446
  77 胡庆阳 Hồ khánh dương Cát lâm 2445 15 0 2445 77 2445
  78 李学淏 Lý học hạo Sơn đông 2443 15 0 2443 78 2443
  79 郑宇航 Trịnh vũ hàng Hàng châu 2443 15 0 2443 79 2443
  80 张申宏 Trương thân hồng Hồ nam 2442 10 0 2442 80 2442
  81 柳天 Liễu thiên Thiểm tây 2438 15 0 2438 81 2438
  82 王宇航 Vương vũ hàng Chiết giang 2438 15 0 2438 82 2438
  83 张兰天 Trương lan thiên Thanh đảo 2438 15 0 2438 83 2438
  84 陈富杰 Trần phú kiệt Sơn đông 2437 10 0 2437 84 2437
  85 林文汉 Lâm văn hán Hạ môn 2437 15 0 2437 85 2437
  86 于幼华 Vu ấu hoa Chiết giang 2433 10 0 2433 86 2433
  87 王浩楠 Vương hạo nam Hà nam 2431 15 0 2431 87 2431
  88 薛文强 Tiết văn cường Thạch du 2431 10 0 2431 88 2431
  89 张江 Trương giang - 2430 25 0 2430 89 2430
  90 么毅 Ma nghị Bắc kinh 2428 15 0 2428 90 2428
  91 朱晓虎 Chu hiểu hổ - 2426 15 0 2426 91 2426
  92 尹昇 Doãn thăng Chiết giang - 2425 15 0 2425 92 2425
  93 王家瑞 Vương gia thụy Chiết giang 2424 15 0 2424 93 2424
  94 刘俊达 Lưu tuấn đạt Hắc long giang 2421 15 0 2421 94 2421
  95 申嘉伟 Thân gia vĩ Thiểm tây 2420 25 0 2420 95 2420
  96 吴魏 Ngô ngụy Giang tô 2416 15 0 2416 96 2416
  97 景学义 Cảnh học nghĩa Môi quáng 2416 10 0 2416 97 2416
  98 李炳贤 Lý bính hiền Hàng châu 2406 15 0 2406 98 2406
  99 范思远 Phạm tư viễn Liêu ninh 2405 15 0 2405 99 2405
  100 卓赞烽 Trác tán phong Phúc kiến - 2404 25 0 2404 100 2404
  101 王新光 Vương tân quang Đại liên - 2402 15 0 2402 101 2402
  102 高飞 Cao phi Thiểm tây - 2402 15 0 2402 102 2402
  103 周军 Chu quân Sơn tây - 2398 15 0 2398 103 2398
  104 宇兵 Vũ binh Thượng hải 2397 15 0 2397 104 2397
  105 谢新琦 Tạ tân kỳ Hà nam - 2395 15 0 2395 105 2395
  106 蒋凤山 Tưởng phượng sơn Môi quáng - 2393 15 0 2393 106 2393
  107 李小龙 Lý tiểu long Thiểm tây - 2391 15 0 2391 107 2391
  108 张会民 Trương hội dân Thiểm tây 2388 25 0 2388 108 2388
  109 闵仁 Mẫn nhân Thanh đảo - 2387 25 0 2387 109 2387
  110 李禹 Lý vũ Quảng đông - 2375 15 0 2375 110 2375
  111 何伟宁 Hà vĩ ninh Hắc long giang 2373 15 0 2373 111 2373
  112 王晓华 Vương hiểu hoa Phúc kiến 2370 15 0 2370 112 2370
  113 程龙 Trình long Môi quáng - 2370 15 0 2370 113 2370
  114 王瑞祥 Vương thụy tường Hà bắc 2369 15 0 2369 114 2369
  115 刘龙 Lưu long Cát lâm - 2367 15 0 2367 115 2367
  116 赵旸鹤 Triệu dương hạc Chiết giang 2361 15 0 2361 116 2361
  117 刘京 Lưu kinh Hắc long giang - 2345 25 0 2345 117 2345
  118 窦超 Đậu siêu Môi quáng - 2313 15 0 2313 118 2313
  119 郑欣 Trịnh hân Cam túc - 2308 25 0 2308 119 2308
  不活跃棋手及大陆以外国家和地区棋手等级分
  序号 姓名 称号 等级分 K值 不活跃年 上次分数 上次排名 实时分数
  E01 王斌 Vương bân - 2534 10 2000 2534 E01 2534
  E02 黄学谦 Hoàng học khiêm Hương cảng - 2519 10 2000 2519 E02 2519
  E03 赖理兄 Lại lý huynh Việt nam - 2500 10 2000 2500 E03 2500
  E04 谢业枧 Tạ nghiệp kiển Hồ nam 2492 10 2000 2492 E04 2492
  E05 刘奕达 Lưu dịch đạt - 2490 15 2000 2490 E05 2490
  E06 杜晨昊 Đỗ thần hạo Hàng châu - 2489 25 2000 2489 E06 2489
  E07 万春林 Vạn xuân lâm Thượng hải 2486 10 2000 2486 E07 2486
  E08 张强 Trương cường Bắc kinh 2486 10 2000 2486 E08 2486
  E09 孙浩宇 Tôn hạo vũ - 2480 10 2000 2480 E09 2480
  E10 万科 Vạn khoa - 2479 25 2000 2479 E10 2479
  E11 程敬超 Trình kính siêu Hồ bắc 2479 15 2000 2479 E11 2479
  E12 姚洪新 Diêu hồng tân Đại liên 2474 15 2000 2474 E12 2474
  E13 邱东 Khâu đông Hàng châu 2472 15 2000 2472 E13 2472
  E14 葛超然 Cát siêu nhiên - - 2466 15 2000 2466 E14 2466
  E15 才溢 Tài dật Hàng châu 2465 10 2000 2465 E15 2465
  E16 任刚 Nhậm cương Bắc kinh - 2463 25 2000 2463 E16 2463
  E17 韩强 Hàn cường Sơn tây - 2458 15 2000 2458 E17 2458
  E18 陈寒峰 Trần hàn phong Hàng châu 2456 10 2000 2456 E18 2456
  E19 田菏 Điền hà Hà bắc - 2453 15 2000 2453 E19 2453
  E20 吴金永 Ngô kim vĩnh Liêu ninh 2450 15 2000 2450 E20 2450
  E21 蔚强 Úy cường Nội mông cổ 2450 10 2000 2450 E21 2450
  E22 王亚琦 Vương á kỳ - 2450 25 2000 2450 E22 2450
  E23 张成楚 Trương thành sở Hạ môn 2450 25 2000 2450 E23 2450
  E24 严俊 Nghiêm tuấn Hồ nam 2448 15 2000 2448 E24 2448
  E25 潘振波 Phan chấn ba Liêu ninh 2447 10 2000 2447 E25 2447
  E26 李鸿嘉 Lý hồng gia Môi quáng 2441 10 2000 2441 E26 2441
  E27 金松 Kim tùng - 2440 10 2000 2440 E27 2440
  E28 陈翀 Trần xung - 2439 15 2000 2439 E28 2439
  E29 李智屏 Lý trí bình - 2438 10 2000 2438 E29 2438
  E30 黎德志 Lê đức chí - 2436 15 2000 2436 E30 2436
  E31 黄仕清 Hoàng sĩ thanh Quảng tây 2436 10 2000 2436 E31 2436
  E32 李成蹊 Lý thành hề Sơn đông 2435 15 2000 2435 E32 2435
  E33 姜海涛 Khương hải đào Hồ nam 2434 25 2000 2434 E33 2434
  E34 尚威 Thượng uy - 2432 15 2000 2432 E34 2432
  E35 宋国强 Tống quốc cường - 2429 15 2000 2429 E35 2429
  E36 徐昊 Từ hạo Hàng châu 2429 15 2000 2429 E36 2429
  E37 秦荣 Tần vinh Quảng tây - 2429 15 2000 2429 E37 2429
  E38 鲁天 Lỗ thiên Giang tô 2427 15 2000 2427 E38 2427
  E39 张瑞峰 Trương thụy phong Thượng hải 2419 15 2000 2419 E39 2419
  E40 谢丹枫 Tạ đan phong Ninh ba 2417 15 2000 2417 E40 2417
  E41 陈栋 Trần đống Nội mông cổ 2410 15 2000 2410 E41 2410
  E42 滕飞 Đằng phi Đại liên - 2408 15 2000 2408 E42 2408
  E43 尚培峰 Thượng bồi phong Thiên tân - 2401 15 2000 2401 E43 2401
  E44 赵剑 Triệu kiếm Hàng châu 2398 15 2000 2398 E44 2398
  E45 刘宗泽 Lưu tông trạch - - 2397 15 2000 2397 E45 2397
  E46 梁军 Lương quân Cam túc - 2394 15 2000 2394 E46 2394
  E47 赵勇霖 Triệu dũng lâm - - 2387 15 2000 2387 E47 2387
  E48 吉星海 Cát tinh hải Hồ bắc 2384 15 2000 2384 E48 2384
  E49 李林 Lý lâm Hà nam - 2377 15 2000 2377 E49 2377
  E50 孙继浩 Tôn kế hạo Hà bắc 2372 25 2000 2372 E50 2372
  E51 李冠男 Lý quan nam Liêu ninh 2371 15 2000 2371 E51 2371
  E52 李晓晖 Lý hiểu huy - 2364 15 2000 2364 E52 2364
  E53 梁辉远 Lương huy viễn Sơn tây - 2359 15 2000 2359 E53 2359
  E54 陈启明 Trần khải minh - 2359 15 2000 2359 E54 2359
  E55 崔岩 Thôi nham Liêu ninh 2355 15 2000 2355 E55 2355
  E56 高海军 Cao hải quân Sơn tây - 2354 15 2000 2354 E56 2354
  E57 崔峻 Thôi tuấn - - 2354 25 2000 2354 E57 2354
  E58 赵利琴 Triệu lợi cầm Sơn tây - 2346 15 2000 2346 E58 2346
  E59 虞伟龙 Ngu vĩ long Ninh ba - 2345 25 2000 2345 E59 2345
  E60 刘光辉 Lưu quang huy Giang tây - 2342 25 2000 2342 E60 2342
  E61 何刚 Hà cương Cam túc - 2331 25 2000 2331 E61 2331
  E62 杨成福 Dương thành phúc - - 2329 25 2000 2329 E62 2329
  E63 李迈新 Lý mại tân Đại liên - 2323 25 2000 2323 E63 2323
  E64 吴安勤 Ngô an cần Ninh hạ - 2312 15 2000 2312 E64 2312
  E65 胡景尧 Hồ cảnh nghiêu Liêu ninh - 2311 15 2000 2311 E65 2311
  E66 邓桂林 Đặng quế lâm Quảng tây - 2304 25 2000 2304 E66 2304
  数据来源:中国象棋协会
  备注:点击等级分表的表头文字可进行排序,点棋手姓名可查相应等级分变动
  有等级分棋手如自本年度1月1日至12月31日连续一年未参加等级分赛,则在下年度1月1日公布时起,即列为不活跃棋手,由中国象棋协会保留其等级分值,待其参加等级分赛时即可激活为活跃棋手。
  中国象棋协会保留不活跃棋手等级分最低数字如下,若不活跃棋手等级分低于以上最低数字,则取消其等级分。
  男子非大师2301、国家大师2351、特级大师2451;女子非大师2101、国家大师2151、特级大师2251
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 21-01-2023 lúc 08:04 AM.

 2. Thích chrispaul, dethichoo, trung_cadan, access07 đã thích bài viết này
 3. #2
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Bảng xếp hạng các kỳ thủ cờ tướng nữ nửa đầu năm 2023 (49 kỳ thủ)
  DỮ LIỆU CHÍNH THỨC SO VỚI DỮ LIỆU LẦN TRƯỚC DPXQ
  序号 姓名 单位 称号 等级分 K值 分数变动 上次分数 排名变动 上次排名 实时分数
  1 唐丹 Đường Đan Bắc kinh 2579 10 0 2579 1 2579.0
  2 王琳娜 Vương Lâm Na Hắc long giang 2506 10 0 2506 2 2506.0
  3 陈幸琳 Trần Hạnh Lâm Quảng đông 2447 15 0 2447 3 2447.0
  4 左文静 Tả Văn Tĩnh Hồ bắc 2434 15 0 2434 1 5 2434.0
  5 赵冠芳 Triệu Quan Phương Vân nam 2419 15 0 2419 1 6 2419.0
  6 吴可欣 Ngô Khả Hân Chiết giang 2415 15 -25 2440 -2 4 2415.2
  7 唐思楠 Đường Tư Nam Chiết giang 2413 15 0 2413 7 2412.5
  8 党国蕾 Đảng Quốc Lôi Vân nam 2392 15 0 2392 8 2392.0
  9 梁妍婷 Lương Nghiên Đình Tứ xuyên 2389 15 1 2388 9 2388.8
  10 刘欢 Lưu Hoan Bắc kinh 2386 15 19 2367 2 12 2385.5
  11 张婷婷 Trương Đình Đình Hà bắc 2380 15 4 2376 11 2379.5
  12 刘钰 Lưu Ngọc Hà bắc 2372 15 -7 2379 -2 10 2371.5
  13 陈丽淳 Trần Lệ Thuần Quảng đông 2366 15 0 2366 13 2366.0
  14 张国凤 Trương Quốc Phượng Giang tô 2364 15 0 2364 14 2364.0
  15 王文君 Vương Văn Quân Hàng châu 2354 15 37 2317 7 22 2353.8
  16 时凤兰 Thì Phượng Lan Quảng đông 2348 15 0 2348 -1 15 2348.0
  17 董毓男 Đổng Dục Nam Giang tô 2337 15 -4 2341 17 2336.5
  18 沈思凡 Thẩm Tư Phàm Hàng châu 2334 15 -7 2341 -2 16 2333.5
  19 玉思源 Ngọc Tư Nguyên Tứ xuyên 2329 15 0 2329 19 2329.0
  20 金海英 Kim Hải Anh Chiết giang 2326 15 0 2326 20 2326.0
  21 王子涵 Vương Tử Hàm Hà bắc 2319 15 -10 2329 -3 18 2318.5
  22 李沁 Lý Thấm Giang tô 2318 15 13 2305 1 23 2317.9
  23 宋晓琬 Tống Hiểu Uyển Sơn đông 2305 15 -15 2320 -2 21 2305.0
  24 董嘉琦 Đổng Gia Kỳ Thượng hải 2297 15 6 2291 1 25 2297.0
  25 邵如凌冰 Thiệu Như Lăng Băng Hàng châu 2291 15 0 2291 -1 24 2291.0
  26 尤颖钦 Vưu Dĩnh Khâm Hà bắc 2288 15 0 2288 26 2288.0
  27 董波 Đổng Ba Hồ bắc 2288 15 0 2288 27 2288.0
  28 林延秋 Lâm Diên Thu Quảng đông 2284 15 0 2284 28 2284.0
  29 郎祺琪 Lang Kỳ Kỳ Tứ xuyên 2283 15 -1 2284 29 2282.5
  30 陈青婷 Trần Thanh Đình Chiết giang 2278 15 -4 2282 30 2278.2
  31 梅娜 Mai Na An huy 2260 15 0 2260 31 2260.0
  32 周熠 Chu Dập Thượng hải 2259 15 0 2259 32 2259.0
  33 杭宁 Hàng Ninh Chiết giang 2257 15 0 2257 33 2257.0
  34 黄蕾蕾 Hoàng Lôi Lôi Sơn đông 2254 15 0 2254 34 2254.0
  35 安娜 An Na Quảng đông 2252 15 0 2252 35 2252.0
  36 李越川 Lý Việt Xuyên Sơn đông 2250 15 0 2250 36 2250.0
  37 何媛 Hà Viện Hà nam 2243 15 0 2243 37 2243.0
  38 张玄弈 Trương Huyền Dịch Hàng châu 2232 15 0 2232 38 2232.0
  39 赵冬 Triệu Đông An huy 2228 25 0 2228 39 2228.0
  40 孙文 Tôn Văn Vân nam 2219 15 0 2219 40 2219.0
  41 陆慧中 Lục Tuệ Trung Sơn đông 2216 15 0 2216 41 2216.0
  42 常婉华 Thường Uyển Hoa Bắc kinh 2211 15 0 2211 42 2211.0
  43 顾韶音 Cố Thiều Âm Bắc kinh 2203 15 0 2203 43 2203.0
  44 李鎣 Lý Oánh Hàng châu 2200 15 0 2200 44 2200.0
  45 严子熙 Nghiêm Tử Hi Bắc kinh 2198 25 0 2198 45 2198.0
  46 邵雨洁 Thiệu Vũ Khiết Hàng châu 2197 15 0 2197 46 2197.0
  47 刘丽梅 Lưu Lệ Mai Hắc long giang 2193 15 0 2193 47 2193.0
  48 王铿 Vương Khanh Thượng hải 2175 15 0 2175 48 2175.0
  49 张婉昱 Trương Uyển Dục - - 2173 15 0 2173 49 2173.0
  不活跃棋手及大陆以外国家和地区棋手等级分
  序号 姓名 单位 称号 等级分 K值 不活跃年 上次分数 排名变动 上次排名 实时分数
  E01 胡明 Hồ Minh Hà bắc 2367 15 2000 2367 E01 2367
  E02 欧阳琦琳 Âu Dương Kỳ Lâm Thượng hải 2309 15 2000 2309 E02 2309
  E03 郑轶莹 Trịnh Dật Oánh - 2254 15 2000 2254 E03 2254
  E04 陈姝璇 Trần Thù Tuyền - 2253 25 2000 2253 E04 2253
  E05 万春 Vạn Xuân - 2253 15 2000 2253 E05 2253
  E06 伍霞 Ngũ Hà Giang tô 2253 15 2000 2253 E06 2253
  E07 吴轩乐 Ngô Hiên Nhạc Giang tô 2250 25 2000 2250 E07 2250
  E08 史佳 Sử Giai Sơn đông 2250 25 2000 2250 E08 2250
  E09 张瑞 Trương Thụy Thiên tân 2250 25 2000 2250 E09 2250
  E10 陈苏怡 Trần Tô Di Thượng hải 2231 15 2000 2231 E10 2231
  E11 赵寅 Triệu Dần - 2229 15 2000 2229 E11 2229
  E12 潘攀 Phan Phàn Hà nam 2221 15 2000 2221 E12 2221
  E13 章文彤 Chương Văn Đồng Vân nam 2220 15 2000 2220 E13 2220
  E14 何静 Hà Tĩnh - 2217 15 2000 2217 E14 2217
  E15 杨文雅 Dương Văn Nhã - 2196 15 2000 2196 E15 2196
  E16 林琴思 Lâm Cầm Tư - 2194 15 2000 2194 E16 2194
  E17 季洁 Quý Khiết Hồ bắc 2190 15 2000 2190 E17 2190
  E18 王晴 Vương Tinh - 2167 15 2000 2167 E18 2167
  E19 陶亭羽 Đào Đình Vũ - 2160 15 2000 2160 E19 2160
  E20 陈雅文 Trần Nhã Văn Hồ bắc - 2144 25 2000 2144 E20 2144
  E21 历嘉宁 Lịch Gia Ninh Liêu ninh - 2142 25 2000 2142 E21 2142

 4. Thích chrispaul, dethichoo, trung_cadan, nguoihung198 đã thích bài viết này
 5. #3
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Bảng xếp hạng cờ nhanh các kỳ thủ nam nửa đầu năm 2023 (87 kỳ thủ)
  DỮ LIỆU CHÍNH THỨC SO VỚI DỮ LIỆU LẦN TRƯỚC DPXQ
  序号 姓名 单位 称号 等级分 K值 分数变动 上次分数 排名变动 上次排名 实时分数
  1 赵鑫鑫 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 2620.2 10 0.0 2620.2 1 2620.2
  2 王天一 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 2595.0 10 0.0 2595.0 2 2595.0
  3 郑惟桐 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2584.0 10 0.0 2584.0 3 2584.0
  4 蒋川 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 2582.1 10 0.0 2582.1 4 2582.1
  5 孟辰 Mạnh Thần Tứ Xuyên 2563.0 10 0.0 2563.0 5 2563.0
  6 洪智 Hồng Trí Hồ Bắc 2562.3 10 0.0 2562.3 6 2562.3
  7 许银川 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 2560.0 10 0.0 2560.0 7 2560.0
  8 汪洋 Uông Dương Hồ Bắc 2550.2 10 0.0 2550.2 8 2550.2
  9 王廓 Vương Khuếch Cát Lâm 2550.0 10 0.0 2550.0 9 2550.0
  10 陶汉明 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 2550.0 10 0.0 2550.0 10 2550.0
  11 申鹏 Thân Bằng Hà Bắc 2545.6 10 0.0 2545.6 11 2545.6
  12 张学潮 Trương Học Triều Quảng Đông 2545.4 10 0.0 2545.4 12 2545.4
  13 徐超 Từ Siêu Giang Tô 2545.0 10 0.0 2545.0 13 2545.0
  14 郝继超 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 2544.8 10 0.0 2544.8 14 2544.8
  15 孙勇征 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 2544.7 10 0.0 2544.7 15 2544.7
  16 王跃飞 Vương Dược Phi Hàng Châu 2543.9 10 0.0 2543.9 16 2543.9
  17 赵国荣 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 2540.0 10 0.0 2540.0 17 2540.0
  18 徐天红 Từ Thiên Hồng Giang Tô 2540.0 10 0.0 2540.0 18 2540.0
  19 吕钦 Lữ Khâm Quảng Đông 2535.7 10 0.0 2535.7 19 2535.7
  20 程鸣 Trình Minh Giang Tô 2533.3 10 0.0 2533.3 20 2533.3
  21 郑一泓 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 2531.5 10 0.0 2531.5 21 2531.5
  22 许国义 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 2529.0 10 0.0 2529.0 22 2529.0
  23 孙逸阳 Tôn Dật Dương Giang Tô 2525.2 10 0.0 2525.2 23 2525.2
  24 谢靖 Tạ Tĩnh Thượng Hải 2524.3 10 0.0 2524.3 24 2524.3
  25 陆伟韬 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 2522.8 10 0.0 2522.8 25 2522.8
  26 柳大华 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến 2520.4 10 0.0 2520.4 26 2520.4
  27 于幼华 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 2514.0 10 0.0 2514.0 27 2514.0
  28 庄玉庭 Trang Ngọc Đình Hồ Nam 2501.9 10 0.0 2501.9 28 2501.9
  29 赵殿宇 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 2498.8 15 0.0 2498.8 29 2498.8
  30 陈泓盛 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 2495.9 15 0.0 2495.9 30 2495.9
  31 黄竹风 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 2485.7 15 0.0 2485.7 31 2485.7
  32 苗利明 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 2483.9 15 0.0 2483.9 32 2483.9
  33 么毅 Ma Nghị Bắc Kinh 2477.9 15 0.0 2477.9 33 2477.9
  34 赵金成 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 2477.3 15 0.0 2477.3 34 2477.3
  35 何文哲 Hà Văn Triết Hồ Bắc 2476.4 15 0.0 2476.4 35 2476.4
  36 李少庚 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên 2474.0 15 0.0 2474.0 36 2474.0
  37 李翰林 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 2473.7 15 0.0 2473.7 37 2473.7
  38 赵玮 Triệu Vĩ Thượng Hải 2471.8 15 0.0 2471.8 38 2471.8
  39 赵子雨 Triệu Tử Vũ Hàng Châu 2469.2 15 0.0 2469.2 39 2469.2
  40 黄光颖 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 2466.8 15 0.0 2466.8 40 2466.8
  41 刘子健 Lưu Tử Kiện Hạ Môn 2465.9 15 0.0 2465.9 41 2465.9
  42 徐崇峰 Từ Sùng Phong Chiết Giang 2463.1 15 0.0 2463.1 42 2463.1
  43 钟少鸿 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 2459.6 15 0.0 2459.6 43 2459.6
  44 黄海林 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến 2458.1 15 0.0 2458.1 44 2458.1
  45 刘明 Lưu Minh Thâm Quyến 2457.5 15 0.0 2457.5 45 2457.5
  46 赵攀伟 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên - 2453.5 15 0.0 2453.5 46 2453.5
  47 王宇航 Vương Vũ Hàng Chiết Giang 2453.3 15 0.0 2453.3 47 2453.3
  48 许文章 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 2450.9 15 0.0 2450.9 48 2450.9
  49 王清 Vương Thanh Hồ Nam 2450.0 15 0.0 2450.0 49 2450.0
  50 郑宇航 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu 2450.0 15 0.0 2450.0 50 2450.0
  51 杨铭 Dương Minh Hà Nam 2450.0 15 0.0 2450.0 51 2450.0
  52 党斐 Đảng Phỉ Hà Nam 2448.7 15 0.0 2448.7 52 2448.7
  53 王昊 Vương Hạo Thiên Tân 2446.7 15 0.0 2446.7 53 2446.7
  54 王家瑞 Vương Gia Thụy Chiết Giang 2445.2 15 0.0 2445.2 54 2445.2
  55 曹岩磊 Tào Nham Lỗi - 2445.1 15 0.0 2445.1 55 2445.1
  56 蒋融冰 Tưởng Dung Băng Thượng Hải 2444.6 15 0.0 2444.6 56 2444.6
  57 武俊强 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 2441.9 15 0.0 2441.9 57 2441.9
  58 郭凤达 Quách Phượng Đạt Hàng Châu 2441.3 15 0.0 2441.3 58 2441.3
  59 茹一淳 Như Nhất Thuần Hàng Châu 2440.4 15 0.0 2440.4 59 2440.4
  60 孙昕昊 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 2439.2 15 0.0 2439.2 60 2439.2
  61 王瑞祥 Vương Thụy Tường Hà Bắc 2438.3 15 0.0 2438.3 61 2438.3
  62 张兰天 Trương Lan Thiên Thanh Đảo 2437.7 15 0.0 2437.7 62 2437.7
  63 金波 Kim Ba Bắc Kinh 2436.2 15 0.0 2436.2 63 2436.2
  64 李学淏 Lý Học Hạo Sơn Đông 2434.1 15 0.0 2434.1 64 2434.1
  65 宿少峰 Túc Thiểu Phong Thâm Quyến 2431.1 15 0.0 2431.1 65 2431.1
  66 孟繁睿 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc - 2429.8 15 0.0 2429.8 66 2429.8
  67 张彬 Trương Bân Thâm Quyến 2428.9 15 0.0 2428.9 67 2428.9
  68 赵旸鹤 Triệu Dương Hạc Chiết Giang 2423.3 15 0.0 2423.3 68 2423.3
  69 吴魏 Ngô Ngụy Giang Tô 2421.8 15 0.0 2421.8 69 2421.8
  70 谢岿 Tạ Vị Sơn Đông 2418.8 15 0.0 2418.8 70 2418.8
  71 王禹博 Vương Vũ Bác Bắc Kinh - 2410.3 15 0.0 2410.3 71 2410.3
  72 陈富杰 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 2409.2 15 0.0 2409.2 72 2409.2
  73 马惠城 Mã Huệ Thành Giang Tô 2399.9 15 0.0 2399.9 73 2399.9
  74 杨辉 Dương Huy Tứ Xuyên 2387.0 15 0.0 2387.0 74 2387.0
  75 尹昇 Doãn Thăng Chiết Giang - 2383.6 15 0.0 2383.6 75 2383.6
  76 华辰昊 Hoa Thần Hạo Thượng Hải - 2379.0 15 0.0 2379.0 76 2379.0
  77 孙继浩 Tôn Kế Hạo Hà Bắc 2376.5 15 0.0 2376.5 77 2376.5
  78 周军 Chu Quân Sơn Tây - 2374.0 15 0.0 2374.0 78 2374.0
  79 闵仁 Mẫn Nhân Thanh Đảo - 2353.6 15 0.0 2353.6 79 2353.6
  80 杜晨昊 Đỗ Thần Hạo Hàng Châu - 2350.0 15 134.2 2215.8 7 87 2215.8
  81 左治 Tả Trị Hàng Châu - 2331.4 15 0.0 2331.4 -1 80 2331.4
  82 李禹 Lý Vũ Quảng Đông - 2326.0 15 0.0 2326.0 -1 81 2326.0
  83 刘小宁 Lưu Tiểu Ninh Thiểm Tây - 2326.0 15 0.0 2326.0 -1 82 2326.0
  84 尤云飞 Vưu Vân Phi Giang Tô - 2306.8 15 0.0 2306.8 -1 83 2306.8
  85 顾博文 Cố Bác Văn Thượng Hải - 2271.6 20 0.0 2271.6 -1 84 2271.6
  86 郭中基 Quách Trung Cơ - - 2258.0 20 0.0 2258.0 -1 85 2258.0
  87 莫梓健 Mạc Tử Kiện Quảng Đông - 2233.2 20 0.0 2233.2 -1 86 2233.2

 6. Thích chrispaul, trung_cadan đã thích bài viết này
 7. #4
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,694
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Bảng xếp hạng cờ nhanh các kỳ thủ nữ nửa đầu năm 2023 (41 kỳ thủ)
  DỮ LIỆU CHÍNH THỨC SO VỚI DỮ LIỆU LẦN TRƯỚC DPXQ
  序号 姓名 单位 称号 等级分 K值 分数变动 上次分数 排名变动 上次排名 实时分数
  1 王琳娜 Vương Lâm Na Hắc Long Giang 2422.7 15 0.0 2422.7 1 2422.7
  2 唐丹 Đường Đan Bắc Kinh 2403.7 15 0.0 2403.7 2 2403.7
  3 陈幸琳 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 2375.0 15 0.0 2375.0 3 2375.0
  4 唐思楠 Đường Tư Nam Chiết Giang 2337.8 15 0.0 2337.8 4 2337.8
  5 张国凤 Trương Quốc Phượng Giang Tô 2326.0 15 0.0 2326.0 5 2326.0
  6 张婷婷 Trương Đình Đình Hà Bắc 2325.6 15 0.0 2325.6 6 2325.6
  7 赵冠芳 Triệu Quan Phương Vân Nam 2319.6 15 0.0 2319.6 7 2319.6
  8 王文君 Vương Văn Quân Hàng Châu 2313.1 15 0.0 2313.1 8 2313.1
  9 党国蕾 Đảng Quốc Lôi Vân Nam 2312.5 15 0.0 2312.5 9 2312.5
  10 陈丽淳 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 2311.0 15 0.0 2311.0 10 2311.0
  11 王子涵 Vương Tử Hàm Hà Bắc 2307.4 15 0.0 2307.4 11 2307.4
  12 董嘉琦 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải 2295.3 20 10.2 2285.1 1 13 2295.3
  13 沈思凡 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 2289.6 20 10.2 2279.4 1 14 2289.6
  14 刘欢 Lưu Hoan Bắc Kinh 2276.4 20 0.0 2276.4 1 15 2276.4
  15 左文静 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc 2274.4 20 0.0 2274.4 1 16 2274.4
  16 李沁 Lý Thấm Giang Tô 2269.2 20 -20.4 2289.6 -4 12 2269.2
  17 吴可欣 Ngô Khả Hân Chiết Giang 2269.2 20 0.0 2269.2 17 2269.2
  18 张玄弈 Trương Huyền Dịch Hàng Châu 2268.8 20 0.0 2268.8 18 2268.8
  19 时凤兰 Thì Phượng Lan Quảng Đông 2260.0 20 0.0 2260.0 19 2260.0
  20 郎祺琪 Lang Kỳ Kỳ Tứ Xuyên 2255.6 20 0.0 2255.6 20 2255.6
  21 梁妍婷 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 2252.8 20 0.0 2252.8 21 2252.8
  22 陈青婷 Trần Thanh Đình Chiết Giang 2250.0 20 0.0 2250.0 22 2250.0
  23 林延秋 Lâm Diên Thu Quảng Đông 2249.6 20 0.0 2249.6 23 2249.6
  24 梅娜 Mai Na An Huy 2244.4 20 0.0 2244.4 24 2244.4
  25 黄蕾蕾 Hoàng Lôi Lôi Sơn Đông 2241.6 20 0.0 2241.6 25 2241.6
  26 董毓男 Đổng Dục Nam Giang Tô 2237.8 20 0.0 2237.8 26 2237.8
  27 杭宁 Hàng Ninh Chiết Giang 2236.6 20 0.0 2236.6 27 2236.6
  28 孙文 Tôn Văn Vân Nam 2232.8 20 0.0 2232.8 28 2232.8
  29 邵如凌冰 Thiệu Như Lăng Băng Hàng Châu 2229.6 20 0.0 2229.6 29 2229.6
  30 李越川 Lý Việt Xuyên Sơn Đông 2227.2 20 0.0 2227.2 30 2227.2
  31 宋晓琬 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 2223.8 20 0.0 2223.8 31 2223.8
  32 安娜 An Na Quảng Đông 2223.8 20 0.0 2223.8 32 2223.8
  33 邵雨洁 Thiệu Vũ Khiết Hàng Châu 2214.4 20 0.0 2214.4 33 2214.4
  34 李鎣 Lý Oánh Hàng Châu 2214.4 20 0.0 2214.4 34 2214.4
  35 刘钰 Lưu Ngọc Hà Bắc 2186.6 20 0.0 2186.6 35 2186.6
  36 胡家艺 Hồ Gia Nghệ Chiết Giang - 2162.0 20 0.0 2162.0 36 2162.0
  37 张佳雯 Trương Giai Văn Thượng Hải - 2140.0 20 0.0 2140.0 37 2140.0
  38 张琳 Trương Lâm Sơn Tây - 2123.6 20 0.0 2123.6 38 2123.6
  39 姜瑀 Khương Vũ Hắc Long Giang - 2102.4 20 0.0 2102.4 39 2102.4
  40 赖坤琳 Lại Khôn Lâm Quảng Đông - 2085.6 25 0.0 2085.6 40 2085.6
  41 李紫鑫 Lý Tử Hâm Hà Bắc - 2044.0 25 0.0 2044.0 41 2044.0

 8. Thích chrispaul, dethichoo, trung_cadan, saomai_08 đã thích bài viết này
ELO các kỳ thủ TQ dầu năm 2023

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.