Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn Trung Quốc năm 2023 !!! - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 36 của 36
 1. #31
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,979
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  CỤC 1 CHUNG KẾT VÀ VÒNG 10 NỮ
  “Toàn quốc tượng kỳ cá nhân
  KẾT QUẢ VÒNG 5 NAM GIÁP TỔ
  BÀN ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV ND
  1 Thành Đô KV Mạnh Thần 10 VS 10 Vương Thiên Nhất Hàng Châu PV 1 - 2
  2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 8 VS 8 Vương Vũ Hàng Chiết Giang 3 - 4
  3 Hà Bắc Mạnh Phồn Duệ 8 VS 8 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 5 - 6
  4 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 6 VS 6 Tưởng Dung Băng Thượng Hải 7 - 8

  1 Hàng Châu PV Vương Thiên Nhất 2 - 0 Mạnh Thần Thành Đô KV


  2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Vương Vũ Hàng Chiết Giang


  3 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 0 - 2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc


  4 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 2 - 0 Tưởng Dung Băng Thượng Hải  “Toàn quốc tượng kỳ cá nhân
  KẾT QUẢ VÒNG 6 NAM GIÁP TỔ
  BÀN ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Hàng Châu PV Vương Thiên Nhất 10 ? 10 Mạnh Thần Thành Đô KV
  第1局 Hàng Châu PV Vương Thiên Nhất 2 - 0 Mạnh Thần Thành Đô KV XEM CỜ
  第2局 Thành Đô KV Mạnh Thần VS Vương Thiên Nhất Hàng Châu PV
  2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 8 ? 8 Vương Vũ Hàng Chiết Giang
  第1局 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Vương Vũ Hàng Chiết Giang XEM CỜ
  第2局 Chiết Giang Vương Vũ Hàng VS Triệu Hâm Hâm Chiết Giang
  3 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 8 ? 8 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc
  第1局 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 0 - 2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc XEM CỜ
  第2局 Hà Bắc Mạnh Phồn Duệ VS Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang
  4 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 6 ? 6 Tưởng Dung Băng Thượng Hải
  第1局 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 2 - 0 Tưởng Dung Băng Thượng Hải XEM CỜ
  第2局 Thượng Hải Tưởng Dung Băng VS Tào Nham Lỗi Hồ Bắc

  “Toàn quốc tượng kỳ cá nhân
  KẾT QUẢ VÒNG 8 NỮ TỔ
  BÀN ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Bắc Kinh Lưu Hoan 15 1 - 1 13 Đường Tư Nam Chiết Giang XEM CỜ
  2 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 13 2 - 0 15 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu PV XEM CỜ
  3 Giang Tô Lý Thấm 12 1 - 1 12 Vương Lâm Na Hắc Long Giang XEM CỜ
  4 Vân Nam Triệu Quan Phương 12 1 - 1 11 Lương Nghiên Đình Thành Đô KV XEM CỜ
  5 Giang Tô Đổng Dục Nam 11 2 - 0 11 Tôn Văn Vân Nam XEM CỜ
  6 Hồ Bắc Tả Văn Tĩnh 11 1 - 1 11 Vương Văn Quân Hàng Châu PV XEM CỜ
  7 Hà Bắc Lưu Ngọc 11 0 - 2 11 Ngô Khả Hân Chiết Giang XEM CỜ
  8 Thượng Hải Vũ Thi Kỳ 10 2 - 0 10 Hoàng Lôi Lôi Sơn Đông XEM CỜ
  9 Liêu Ninh Lịch Gia Ninh 10 2 - 0 10 Vương Tử Hàm Hà Bắc XEM CỜ
  10 Quảng Đông Thời Phượng Lan 10 2 - 0 10 Chu Bác Tịnh Thành Đô KV XEM CỜ
  11 Chiết Giang Hàng Ninh 10 0 - 2 10 Lý Việt Xuyên Sơn Đông XEM CỜ
  12 Phúc Kiến Hồng Ban Man 10 0 - 2 9 Trương Huyền Dịch Hàng Châu PV XEM CỜ
  13 Vân Nam Đảng Quốc Lôi 9 2 - 0 9 Quách Nguyệt Giang Tây XEM CỜ
  14 Sơn Đông Tống Hiểu Uyển 9 2 - 0 9 Ngô Gia Thiến Quảng Đông XEM CỜ
  15 Chiết Giang Hồ Gia Nghệ 9 2 - 0 9 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải XEM CỜ
  16 Hà Nam Hà Viện 8 1 - 1 8 An Na Thành Đô KV XEM CỜ
  17 Cát Lâm Lưu Vũ 8 0 - 2 8 Lang Kỳ Kỳ Thành Đô KV XEM CỜ
  18 Thanh Hải Hồ Văn 銥 8 0 - 2 8 Trương Đình Đình Hà Bắc XEM CỜ
  19 Bắc Kinh Trương Doanh Tâm 7 2 - 0 7 Lại Khôn Lâm Quảng Đông XEM CỜ
  20 Hàng Châu PV Thiệu Vũ Khiết 7 0 - 2 7 Chu Già Diệc Chiết Giang XEM CỜ
  21 Thâm Quyến Tưởng Thiến Nghi 7 2 - 0 7 Khương Vũ Hắc Long Giang XEM CỜ
  22 Hồ Bắc Trần Nhã Văn 7 2 - 0 7 Trương Thụy Thiên Tân XEM CỜ
  23 Hắc Long Giang Lý Đan Dương 7 1 - 1 7 Thịnh Tú Kiệt Hà Bắc XEM CỜ
  24 Thượng Hải Trương Giai Văn 7 2 - 0 6 Cao Gia Huyên Giang Tô XEM CỜ
  25 An Huy Ngô Vinh Huyên 3 1 - 1 6 Lý Tử Hâm Hà Bắc XEM CỜ


  “Toàn quốc tượng kỳ cá nhân”
  XẾP HẠNG TAM SAU VÒNG 8 NỮ 2023
  24 vị trí đầu
  排名 姓名 团体 总分 对手分 胜场 犯规 后手数 后胜 胜率 出场
  1 Lưu Hoan Bắc Kinh 16 115 6 0 4 3 80 # 6 4 0
  2 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu PV 15 122 6 0 5 1 75 # 6 3 1
  3 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 15 121 6 0 4 2 75 # 6 3 1
  4 Đường Tư Nam Chiết Giang 14 130 5 0 5 3 70 # 5 4 1
  5 Đổng Dục Nam Giang Tô 13 119 5 0 5 1 65 # 5 3 2
  6 Lý Thấm Giang Tô 13 118 5 0 5 3 65 # 5 3 2
  7 Vương Lâm Na Hắc Long Giang 13 115 3 0 5 1 65 # 3 7 0
  8 Triệu Quan Phương Vân Nam 13 114 3 0 5 1 65 # 3 7 0
  9 Ngô Khả Hân Chiết Giang 13 107 6 0 5 3 65 # 6 1 3
  10 Lương Nghiên Đình Thành Đô KV 12 119 4 0 5 1 60 # 4 4 2
  11 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc 12 116 4 0 5 2 60 # 4 4 2
  12 Lý Việt Xuyên Sơn Đông 12 114 4 0 6 2 60 # 4 4 2
  13 Vũ Thi Kỳ Thượng Hải 12 107 4 0 5 0 60 # 4 4 2
  14 Thời Phượng Lan Quảng Đông 12 105 5 0 5 2 60 # 5 2 3
  15 Vương Văn Quân Hàng Châu PV 12 105 3 0 5 1 60 # 3 6 1
  16 Lịch Gia Ninh Liêu Ninh 12 97 5 0 5 4 60 # 5 2 3
  17 Lưu Ngọc Hà Bắc 11 113 4 0 5 2 55 # 4 3 3
  18 Tôn Văn Vân Nam 11 111 5 0 5 2 55 # 5 1 4
  19 Đảng Quốc Lôi Vân Nam 11 109 3 0 5 2 55 # 3 5 2
  20 Trương Huyền Dịch Hàng Châu PV 11 105 2 0 5 2 55 # 2 7 1
  21 Hồ Gia Nghệ Chiết Giang 11 97 3 0 5 1 55 # 3 5 2
  22 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 11 94 4 0 5 0 55 # 4 3 3
  23 Vương Tử Hàm Hà Bắc 10 110 3 0 5 0 50 # 3 4 3
  24 Chu Bác Tịnh Thành Đô KV 10 109 3 0 5 1 50 # 3 4 3
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 07-05-2023 lúc 02:00 PM.

 2. Thích cobra, yeuchem, trung_cadan đã thích bài viết này
 3. #32
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,979
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải Toàn quốc tượng kỳ nữ tử cá nhân năm 2023, lưu hoan thống trị, Vũ Thi Kỳ thăng cấp đại sư
  Vòng 10 Giải Toàn quốc tượng kỳ nữ tử cá nhân năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 7 tháng 5. Lưu Hoan chiến hòa Đường Tư Nam lấy được thành tích bất bại 13 điểm.

  Tượng kỳ đại sư Thẩm Tư Phàm, người đứng đầu danh sách với Lưu Hoan trước khi ván đấu thua Trần Hạnh Lâm, Thẩm Tư Phàm và Trần Hạnh Lâm đều ghi được 12 điểm, và họ đang theo đuổi quyết liệt.

  Vòng chung kết của cuộc thi sẽ được tổ chức vào chiều nay và một nhà vô địch cá nhân quốc gia mới sẽ được sản sinh.

  Ngoài ra, một quốc gia đại sư mới, Vũ Thi Kỳ, đã được sinh ra vào ngày hôm nay, Vũ Thi Kỳ đã lọt vào top 24 và đủ điều kiện để được thăng cấp thành quốc gia tượng kỳ đại sư.

  Vũ Thi Kỳ sinh ngày 3 tháng 8 năm 2004 tại Thượng Hải.

  Vũ Thi Kỳ sinh ra trong một gia đình chơi cờ và bắt đầu học cờ từ năm lớp một tiểu học. Cha của anh là tượng kỳ đại sư Vũ Binh, hiện đang làm huấn luyện viên cờ tướng.

  Mẹ của anh, Thị Quần, là một giáo viên toán tiểu học và là một nữ kỳ thủ nghiệp dư nổi tiếng, bà đã giành chức vô địch nhóm nghiệp dư tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 3 và á quân nhóm nữ của Giải vô địch cờ tướng Gia Định Bôi Thượng Hải.

  Cuộc thi cá nhân nữ này áp dụng hệ thống tính điểm 11 vòng.

  Đường Đan, nhà vô địch cá nhân chín lần, đã bỏ lỡ cuộc thi do mang thai. Vì vậy, cuộc so tài này sẽ là cơ hội tốt nhất để các kỳ thủ khác tranh ngôi vô địch.

 4. Thích yeuchem, trung_cadan đã thích bài viết này
 5. #33
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,979
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  cục 2 chung kết và vòng 11 nữ
  “Toàn quốc tượng kỳ cá nhân
  KẾT QUẢ VÒNG 6 NAM GIÁP TỔ
  BÀN ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Hàng Châu PV Vương Thiên Nhất 10 3 - 1 10 Mạnh Thần Thành Đô KV
  第1局 Hàng Châu PV Vương Thiên Nhất 2 - 0 Mạnh Thần Thành Đô KV XEM CỜ
  第2局 Thành Đô KV Mạnh Thần 1 - 1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu PV XEM CỜ
  2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 8 4 - 0 8 Vương Vũ Hàng Chiết Giang
  第1局 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Vương Vũ Hàng Chiết Giang XEM CỜ
  第2局 Chiết Giang Vương Vũ Hàng 0 - 2 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang XEM CỜ
  3 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 8 1 - 3 8 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc
  第1局 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 0 - 2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc XEM CỜ
  第2局 Hà Bắc Mạnh Phồn Duệ 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang XEM CỜ
  4 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 6 3 - 1 6 Tưởng Dung Băng Thượng Hải
  第1局 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 2 - 0 Tưởng Dung Băng Thượng Hải XEM CỜ
  第2局 Thượng Hải Tưởng Dung Băng 1 - 1 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc XEM CỜ


  “Toàn quốc tượng kỳ cá nhân”
  XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NAM 2023
  8 vị trí đầu
  排名 姓名 团体 胜率 出场
  1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu PV 0 6 7 5 0
  2 Mạnh Thần Thành Đô KV 0 6 5 7 1
  3 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 0 6 6 4 1
  4 Vương Vũ Hàng Chiết Giang 0 6 4 1 4
  5 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 0 6 5 7 1
  6 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 0 6 4 6 2
  7 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 0 6 4 8 2
  8 Tưởng Dung Băng Thượng Hải 0 6 3 # 3

  “Toàn quốc tượng kỳ cá nhân
  KẾT QUẢ VÒNG 11 NỮ TỔ
  BÀN ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Bắc Kinh Lưu Hoan 16 2 - 0 15 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông XEM CỜ
  2 Hàng Châu PV Thẩm Tư Phàm 15 2 - 0 13 Triệu Quan Phương Vân Nam XEM CỜ
  3 Chiết Giang Đường Tư Nam 14 1 - 1 13 Vương Lâm Na Hắc Long Giang XEM CỜ
  4 Chiết Giang Ngô Khả Hân 13 0 - 2 13 Lý Thấm Giang Tô XEM CỜ
  5 Sơn Đông Lý Việt Xuyên 12 1 - 1 13 Đổng Dục Nam Giang Tô XEM CỜ
  6 Liêu Ninh Lịch Gia Ninh 12 0 - 2 12 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc XEM CỜ
  7 Thành Đô KV Lương Nghiên Đình 12 2 - 0 12 Thời Phượng Lan Quảng Đông XEM CỜ
  8 Hàng Châu PV Vương Văn Quân 12 2 - 0 12 Vũ Thi Kỳ Thượng Hải XEM CỜ
  9 Vân Nam Tôn Văn 11 1 - 1 11 Hồ Gia Nghệ Chiết Giang XEM CỜ
  10 Hàng Châu PV Trương Huyền Dịch 11 1 - 1 11 Lưu Ngọc Hà Bắc XEM CỜ
  11 Vân Nam Đảng Quốc Lôi 11 2 - 0 11 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông XEM CỜ
  12 Thành Đô KV Lang Kỳ Kỳ 10 2 - 0 10 Hồng Ban Man Phúc Kiến XEM CỜ
  13 Thành Đô KV Chu Bác Tịnh 10 0 - 2 10 Hàng Ninh Chiết Giang XEM CỜ
  14 Hà Bắc Trương Đình Đình 10 2 - 0 10 Hoàng Lôi Lôi Sơn Đông XEM CỜ
  15 Hà Bắc Vương Tử Hàm 10 1 - 1 9 Hà Viện Hà Nam XEM CỜ
  16 Quảng Đông Ngô Gia Thiến 9 0 - 2 9 Trương Giai Văn Thượng Hải XEM CỜ
  17 Thượng Hải Đổng Gia Kỳ 9 1 - 1 9 Trần Nhã Văn Hồ Bắc XEM CỜ
  18 Giang Tây Quách Nguyệt 9 2 - 0 9 Trương Doanh Tâm Bắc Kinh XEM CỜ
  19 Thành Đô KV An Na 9 2 - 0 9 Tưởng Thiến Nghi Thâm Quyến XEM CỜ
  20 Chiết Giang Chu Già Diệc 9 1 - 1 8 Lý Đan Dương Hắc Long Giang XEM CỜ
  21 Hàng Châu PV Trần Lệ Viện 6 1 - 1 8 Lưu Vũ Cát Lâm XEM CỜ
  22 Hà Bắc Thịnh Tú Kiệt 8 0 - 2 8 Hồ Văn 銥 Thanh Hải XEM CỜ
  23 Hà Bắc Lý Tử Hâm 7 0 - 2 7 Thiệu Vũ Khiết Hàng Châu PV XEM CỜ
  24 Giang Tô Cao Gia Huyên 6 1 - 1 7 Trương Thụy Thiên Tân XEM CỜ
  25 Hắc Long Giang Khương Vũ 7 1 - 1 4 Ngô Vinh Huyên An Huy XEM CỜ

  “Toàn quốc tượng kỳ cá nhân”
  XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NỮ 2023
  24 vị trí đầu
  排名 姓名 团体 总分 对手分 胜场 犯规 后手数 后胜 胜率 出场
  1 Lưu Hoan Bắc Kinh 16 130 6 0 4 3 80 10 6 4 0
  2 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 15 137 6 0 4 2 75 10 6 3 1
  3 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu PV 15 135 6 0 5 1 75 10 6 3 1
  4 Đường Tư Nam Chiết Giang 14 143 5 0 5 3 70 10 5 4 1
  5 Lý Thấm Giang Tô 13 131 5 0 5 3 65 10 5 3 2
  6 Đổng Dục Nam Giang Tô 13 131 5 0 5 1 65 10 5 3 2
  7 Vương Lâm Na Hắc Long Giang 13 129 3 0 5 1 65 10 3 7 0
  7 Triệu Quan Phương Vân Nam 13 129 3 0 5 1 65 10 3 7 0
  9 Ngô Khả Hân Chiết Giang 13 120 6 0 5 3 65 10 6 1 3
  10 Lương Nghiên Đình Thành Đô KV 12 131 4 0 5 1 60 10 4 4 2
  11 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc 12 128 4 0 5 2 60 10 4 4 2
  12 Lý Việt Xuyên Sơn Đông 12 127 4 0 6 2 60 10 4 4 2
  13 Vũ Thi Kỳ Thượng Hải 12 119 4 0 5 0 60 10 4 4 2
  14 Thời Phượng Lan Quảng Đông 12 117 5 0 5 2 60 10 5 2 3
  15 Vương Văn Quân Hàng Châu PV 12 117 3 0 5 1 60 10 3 6 1
  16 Lịch Gia Ninh Liêu Ninh 12 109 5 0 5 4 60 10 5 2 3
  17 Lưu Ngọc Hà Bắc 11 124 4 0 5 2 55 10 4 3 3
  18 Tôn Văn Vân Nam 11 122 5 0 5 2 55 10 5 1 4
  19 Đảng Quốc Lôi Vân Nam 11 120 3 0 5 2 55 10 3 5 2
  20 Trương Huyền Dịch Hàng Châu PV 11 116 2 0 5 2 55 10 2 7 1
  21 Hồ Gia Nghệ Chiết Giang 11 108 3 0 5 1 55 10 3 5 2
  22 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 11 105 4 0 5 0 55 10 4 3 3
  23 Chu Bác Tịnh Thành Đô KV 10 119 3 0 5 1 50 10 3 4 3
  24 Vương Tử Hàm Hà Bắc 10 119 3 0 5 0 50 10 3 4 3
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 07-05-2023 lúc 06:35 PM.

 6. Thích dethichoo, FGYan, voky2005, yeuchem, trung_cadan đã thích bài viết này
 7. #34
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,979
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải đã kết thúc.
  Tôi giờ sức khỏe không tốt nên cũng không thể tiếp tục. Chúc các bạn sức khỏe và sự đam mê. CHÀO

 8. Thích dethichoo, access07, FGYan, voky2005, nguoihung198, cobra, Hỏa, yeuchem đã thích bài viết này
 9. #35
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Bài viết
  53
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi Chotgia Xem bài viết
  Giải đã kết thúc.
  Tôi giờ sức khỏe không tốt nên cũng không thể tiếp tục. Chúc các bạn sức khỏe và sự đam mê. CHÀO
  chúc bác mau khỏe , tuổi cao chí càng cao để chia sẻ đam mê với bọn em

 10. Thích dethichoo đã thích bài viết này
 11. #36
  Ngày tham gia
  Nov 2010
  Bài viết
  3
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Cảm ơn Bác chúc Bác nhiều sức khỏe!

Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn Trung Quốc năm 2023 !!!
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.