Thiên Thiên tượng kỳ - Giáp cấp liên tái 2023 !!! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 25 của 25
 1. #21
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,751
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2023
  XẾP HẠNG ĐĐ SAU VÒNG 7
  排名 团体 场分 总局分 胜场 慢棋总胜局 出场
  1 Hàng Châu 11 38 4 14 7 4 3 0
  2 Hà Nam 10 38 4 8 7 4 2 1
  3 Tứ Xuyên 10 36 3 7 7 3 4 0
  4 Kinh Ký 9 34 3 9 7 3 3 1
  5 Thượng Hải 8 28 3 7 7 3 2 2
  6 Thâm Quyến 7 28 2 7 7 2 3 2
  7 Giang Tô 6 28 2 3 7 2 2 3
  8 Hạ Môn 6 26 3 1 7 3 0 4
  9 Chiết Giang DT 6 26 2 6 7 2 2 3
  10 Quảng Đông 6 22 2 4 7 2 2 3
  11 Mai Châu 3 18 0 6 7 0 3 4
  12 Chiết Giang BN 2 14 0 7 7 0 2 5


  GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2023
  XẾP HẠNG CN TẠM SAU VÒNG 7
  排名 姓名 团体 积分 出场 慢棋积分 慢棋胜局 慢棋后胜 X先后手差 出场
  1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 14 7 12 5 2 -1 7 7 0 0
  2 Uông Dương Hà Nam 12 7 9 3 2 -3 7 6 0 1
  3 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 12 7 8 1 1 3 7 6 0 1
  4 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang DT 10 7 10 4 1 -1 7 5 0 2
  5 Lại Lý Huynh Hàng Châu 10 7 10 3 0 -1 7 5 0 2
  6 Tào Nham Lỗi Thâm Quyến 10 7 9 3 1 -1 7 5 0 2
  7 Tưởng Xuyên Kinh Ký 10 7 9 3 0 3 7 5 0 2
  7 Tôn Dũng Chinh Thượng HảI 10 7 9 3 0 3 7 5 0 2
  9 Hà Văn Triết Hà Nam 10 7 9 2 0 1 7 5 0 2
  10 Triệu Kim Thành Hà Nam 10 7 8 1 1 -1 7 5 0 2
  11 Trình Minh Giang Tô 10 7 7 1 1 1 7 5 0 2
  12 Mạnh Phồn Duệ Kinh Ký 10 7 7 1 0 -1 7 5 0 2
  13 Từ Sùng Phong Chiết Giang DT 10 7 6 0 0 -1 7 5 0 2
  14 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 8 7 9 3 1 -1 7 4 0 3
  15 Vương Vũ Bác Kinh Ký 8 7 9 2 2 -3 7 4 0 3
  16 Thân Bằng Hàng Châu 8 7 8 3 1 -1 7 4 0 3
  17 Vũ Tuấn Cường Tứ Xuyên 8 7 7 2 1 -3 7 4 0 3
  18 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 8 7 7 1 1 -3 7 4 0 3
  19 Lý Thiểu Canh Thâm Quyến 8 7 7 1 0 3 7 4 0 3
  20 Mạnh Thần Tứ Xuyên 8 7 5 1 0 1 7 4 0 3
  21 Hoàng Trúc Phong Hàng Châu 6 6 8 3 0 2 6 3 0 3
  22 Hoa Thần Hạo Thượng HảI 6 6 6 2 1 -2 6 3 0 3
  23 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 6 6 6 0 0 2 6 3 0 3
  24 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 6 6 5 1 0 2 6 3 0 3
  25 Ngô Ngụy Giang Tô 6 6 5 0 0 -2 6 3 0 3
  26 Vương Khuếch Hạ Môn 6 6 4 0 0 -2 6 3 0 3
  26 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 6 6 4 0 0 2 6 3 0 3
  28 Lục Vĩ Thao Kinh Ký 6 7 9 3 1 1 7 3 0 4
  29 Lưu Bách Hồng Giang Tô 6 7 8 1 1 3 7 3 0 4
  30 Hồng Trí Thâm Quyến 6 7 7 3 2 -1 7 3 0 4
  31 Vu Ấu Hoa Chiết Giang BN 6 7 7 3 1 -1 7 3 0 4
  32 Lưu Minh Mai Châu 6 7 7 2 1 -1 7 3 0 4
  33 Lưu Tử Kiện Hà Nam 6 7 6 2 1 3 7 3 0 4
  34 Triệu Vĩ Thượng HảI 6 7 6 1 1 1 7 3 0 4
  35 Trương Học Triều Quảng Đông 6 7 5 2 2 -3 7 3 0 4
  36 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 6 7 5 0 0 1 7 3 0 4
  37 Vương Hạo Giang Tô 4 5 5 1 0 1 5 2 0 3
  38 Hoàng Hải Lâm Mai Châu 4 5 3 0 0 1 5 2 0 3
  39 Vương Vũ Hàng Chiết Giang DT 4 6 6 2 1 0 6 2 0 4
  40 Trương Bân Mai Châu 4 7 7 2 0 3 7 2 0 5
  41 Tưởng Dung Băng Thượng HảI 4 7 7 1 1 -1 7 2 0 5
  42 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 4 7 6 1 0 -1 7 2 0 5
  43 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN 4 7 5 2 1 1 7 2 0 5
  44 Lý Hàn Lâm Thâm Quyến 4 7 5 0 0 -1 7 2 0 5
  45 Tạ Tĩnh Thượng HảI 2 1 1 0 0 -1 1 1 0 0
  46 Doãn Thăng Mai Châu 2 3 3 1 1 -1 3 1 0 2
  47 Tôn Hân Hạo Chiết Giang DT 2 3 2 0 0 -1 3 1 0 2
  47 Tôn Dật Dương Giang Tô 2 3 2 0 0 -3 3 1 0 2
  49 Chung Thiểu Hồng Mai Châu 2 6 5 1 1 -2 6 1 0 5
  50 Khâu Đông Chiết Giang BN 2 6 3 1 0 2 6 1 0 5
  51 Lưu Tông Trạch Chiết Giang BN 2 7 5 1 1 -1 7 1 0 6
  52 Triệu Quốc Vinh Hạ Môn 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
  52 Vương Dược Phi Hàng Châu 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
  52 Hoàng Học Khiêm Hạ Môn 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
  55 Triệu Dương Hạc Chiết Giang DT 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
  55 Trần Tinh Vũ Chiết Giang BN 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 1
  57 Liêu Cẩm Thiêm Quảng Đông 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2
  58 Vương Gia Thụy Chiết Giang DT 0 4 4 0 0 2 4 0 0 4

 2. Thích dethichoo đã thích bài viết này
 3. #22
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,751
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2023
  KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI VÒNG 8
  TRẬN Đ ĐỘI ĐĐK KQ ĐĐK ĐỘI Đ
  1 10 Tứ Xuyên 1 4 - 4 1 Mai Châu 3
  2 6 Giang Tô 1 4 - 4 1 Quảng Đông 6
  3 10 Hà Nam 0 2 - 6 2 Hàng Châu 11
  4 8 Thượng Hải 0 2 - 6 2 Hạ Môn 6
  5 9 Kinh Ký 2 8 - 0 0 Chiết Giang DT 6
  6 2 Chiết Giang BN 0 0 - 8 2 Thâm Quyến 7


  GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2023
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 8
  B - C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI N BIÊN BẢN
  1
  Tứ Xuyên 4 - 4 Mai Châu

  1 8 Tứ Xuyên Vũ Tuấn Cường 1 - 1 Chung Thiểu Hồng Mai Châu 3
  第1局 Tứ Xuyên Vũ Tuấn Cường 1 - 1 Chung Thiểu Hồng Mai Châu CC XEM CỜ
  第2局 Mai Châu Chung Thiểu Hồng 1 - 1 Vũ Tuấn Cường Tứ Xuyên SN XEM CỜ
  第3局 Mai Châu Chung Thiểu Hồng 1 - 2 Vũ Tuấn Cường Tứ Xuyên SN XEM CỜ
  2 6 Mai Châu Lưu Minh 1 - 1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 3
  第1局 Mai Châu Lưu Minh 1 - 1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên CC XEM CỜ
  第2局 Tứ Xuyên Triệu Phàn Vĩ 1 - 1 Lưu Minh Mai Châu SN XEM CỜ
  第3局 Tứ Xuyên Triệu Phàn Vĩ 1 - 2 Lưu Minh Mai Châu SN XEM CỜ
  3 8 Tứ Xuyên Mạnh Thần 2 - 0 Trương Bân Mai Châu 3
  第1局 Tứ Xuyên Mạnh Thần 2 - 0 Trương Bân Mai Châu CC XEM CỜ
  4 4 Mai Châu Hoàng Hải Lâm 4 - 2 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 3
  第1局 Mai Châu Hoàng Hải Lâm 1 - 1 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên CC XEM CỜ
  第2局 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 1 - 1 Hoàng Hải Lâm Mai Châu SN XEM CỜ
  第3局 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 0 - 2 Hoàng Hải Lâm Mai Châu SN XEM CỜ
  2 6 Giang Tô 4 - 4 Quảng Đông 6
  1 2 Giang Tô Tôn Dật Dương 1 - 3 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 3
  第1局 Giang Tô Tôn Dật Dương 1 - 1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông CC XEM CỜ
  第2局 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa 2 - 0 Tôn Dật Dương Giang Tô SN XEM CỜ
  2 6 Quảng Đông Trương Học Triều 0 - 2 Trình Minh Giang Tô 3
  第1局 Quảng Đông Trương Học Triều 0 - 2 Trình Minh Giang Tô CC XEM CỜ
  3 6 Giang Tô Ngô Ngụy 2 - 4 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 3
  第1局 Giang Tô Ngô Ngụy 1 - 1 Mạc Tử Kiện Quảng Đông CC XEM CỜ
  第2局 Quảng Đông Mạc Tử Kiện 1 - 1 Ngô Ngụy Giang Tô SN XEM CỜ
  第3局 Quảng Đông Mạc Tử Kiện 2 - 0 Ngô Ngụy Giang Tô SN XEM CỜ
  4 6 Quảng Đông Hoàng Quang Dĩnh 0 - 2 Vương Hạo Giang Tô 3
  第1局 Quảng Đông Hoàng Quang Dĩnh 0 - 2 Vương Hạo Giang Tô CC XEM CỜ
  3 10 Hà Nam 2 - 6 Hàng Châu 11
  1 12 Hà Nam Uông Dương 3 - 1 Lại Lý Huynh Hàng Châu 3
  第1局 Hà Nam Uông Dương 1 - 1 Lại Lý Huynh Hàng Châu CC XEM CỜ
  第2局 Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 - 2 Uông Dương Hà Nam SN XEM CỜ
  2 14 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 4 - 2 Triệu Kim Thành Hà Nam 3
  第1局 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 1 - 1 Triệu Kim Thành Hà Nam CC XEM CỜ
  第2局 Hà Nam Triệu Kim Thành 1 - 1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu SN XEM CỜ
  第3局 Hà Nam Triệu Kim Thành 0 - 2 Vương Thiên Nhất Hàng Châu SN XEM CỜ
  3 10 Hà Nam Hà Văn Triết 0 - 2 Hoàng Trúc Phong Hàng Châu 3
  第1局 Hà Nam Hà Văn Triết 0 - 2 Hoàng Trúc Phong Hàng Châu CC XEM CỜ
  4 8 Hàng Châu Thân Bằng 2 - 0 Lưu Tử Kiện Hà Nam 3
  第1局 Hàng Châu Thân Bằng 2 - 0 Lưu Tử Kiện Hà Nam CC XEM CỜ
  4 8 Thượng Hải 2 - 6 Hạ Môn 6
  1 4 Thượng HảI Tưởng Dung Băng 1 - 3 Vương Khuếch Hạ Môn 3
  第1局 Thượng HảI Tưởng Dung Băng 1 - 1 Vương Khuếch Hạ Môn CC XEM CỜ
  第2局 Hạ Môn Vương Khuếch 2 - 0 Tưởng Dung Băng Thượng HảI SN XEM CỜ
  2 6 Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng 1 - 1 Tôn Dũng Chinh Thượng HảI 3
  第1局 Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng 1 - 1 Tôn Dũng Chinh Thượng HảI CC XEM CỜ
  第2局 Thượng HảI Tôn Dũng Chinh 1 - 1 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn SN XEM CỜ
  第3局 Thượng HảI Tôn Dũng Chinh 1 - 2 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn SN XEM CỜ
  3 6 Thượng HảI Triệu Vĩ 1 - 3 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 3
  第1局 Thượng HảI Triệu Vĩ 1 - 1 Miêu Lợi Minh Hạ Môn CC XEM CỜ
  第2局 Hạ Môn Miêu Lợi Minh 2 - 0 Triệu Vĩ Thượng HảI SN XEM CỜ
  4 8 Hạ Môn Trần Hoằng Thịnh 0 - 2 Tạ Tĩnh Thượng HảI 3
  第1局 Hạ Môn Trần Hoằng Thịnh 0 - 2 Tạ Tĩnh Thượng HảI CC XEM CỜ
  5 9 Kinh Ký 8 - 0 Chiết Giang DT 6
  1 8 Kinh Ký Vương Vũ Bác 2 - 0 Từ Sùng Phong Chiết Giang DT 3
  第1局 Kinh Ký Vương Vũ Bác 2 - 0 Từ Sùng Phong Chiết Giang DT CC XEM CỜ
  2 0 Chiết Giang DT Triệu Dương Hạc 0 - 2 Mạnh Phồn Duệ Kinh Ký 3
  第1局 Chiết Giang DT Triệu Dương Hạc 0 - 2 Mạnh Phồn Duệ Kinh Ký CC XEM CỜ
  3 6 Kinh Ký Lục Vĩ Thao 2 - 0 Vương Vũ Hàng Chiết Giang DT 3
  第1局 Kinh Ký Lục Vĩ Thao 2 - 0 Vương Vũ Hàng Chiết Giang DT CC XEM CỜ
  4 2 Chiết Giang DT Tôn Hân Hạo 0 - 2 Tưởng Xuyên Kinh Ký 3
  第1局 Chiết Giang DT Tôn Hân Hạo 0 - 2 Tưởng Xuyên Kinh Ký CC XEM CỜ
  6 2 Chiết Giang BN 0 - 8 Thâm Quyến 7
  1 2 Chiết Giang BN Lưu Tông Trạch 1 - 3 Lý Thiểu Canh Thâm Quyến 3
  第1局 Chiết Giang BN Lưu Tông Trạch 1 - 1 Lý Thiểu Canh Thâm Quyến CC XEM CỜ
  第2局 Thâm Quyến Lý Thiểu Canh 2 - 0 Lưu Tông Trạch Chiết Giang BN SN XEM CỜ
  2 6 Thâm Quyến Hồng Trí 2 - 0 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN 3
  第1局 Thâm Quyến Hồng Trí 2 - 0 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN CC XEM CỜ
  3 2 Chiết Giang BN Khâu Đông 0 - 2 Lý Hàn Lâm Thâm Quyến 3
  第1局 Chiết Giang BN Khâu Đông 0 - 2 Lý Hàn Lâm Thâm Quyến CC XEM CỜ
  4 10 Thâm Quyến Tào Nham Lỗi 2 - 0 Vu Ấu Hoa Chiết Giang BN 3
  第1局 Thâm Quyến Tào Nham Lỗi 2 - 0 Vu Ấu Hoa Chiết Giang BN CC XEM CỜ

 4. Thích dethichoo đã thích bài viết này
 5. #23
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,751
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2023
  XẾP HẠNG ĐĐ SAU VÒNG 8
  排名 团体 场分 总局分 胜场 慢棋总胜局 出场
  1 Hàng Châu 13 44 5 16 8 5 3 0
  2 Kinh Ký 11 42 4 13 8 4 3 1
  3 Tứ Xuyên 11 40 3 8 8 3 5 0
  4 Hà Nam 10 40 4 8 8 4 2 2
  5 Thâm Quyến 9 36 3 10 8 3 3 2
  6 Hạ Môn 8 32 4 1 8 4 0 4
  7 Thượng Hải 8 30 3 8 8 3 2 3
  8 Giang Tô 7 32 2 5 8 2 3 3
  9 Quảng Đông 7 26 2 4 8 2 3 3
  10 Chiết Giang DT 6 26 2 6 8 2 2 4
  11 Mai Châu 4 22 0 6 8 0 4 4
  12 Chiết Giang BN 2 14 0 7 8 0 2 6


  GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2023
  XẾP HẠNG CN TẠM SAU VÒNG 8
  排名 姓名 团体 积分 出场 慢棋积分 慢棋胜局 慢棋后胜 X先后手差 出场
  1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 16 8 13 5 2 0 8 8 0 0
  2 Uông Dương Hà Nam 14 8 10 3 2 -2 8 7 0 1
  3 Tưởng Xuyên Kinh Ký 12 8 11 4 1 2 8 6 0 2
  3 Tào Nham Lỗi Thâm Quyến 12 8 11 4 1 0 8 6 0 2
  5 Trình Minh Giang Tô 12 8 9 2 2 0 8 6 0 2
  6 Mạnh Phồn Duệ Kinh Ký 12 8 9 2 1 -2 8 6 0 2
  7 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 12 8 9 1 1 2 8 6 0 2
  8 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang DT 10 7 10 4 1 -1 7 5 0 2
  9 Vương Vũ Bác Kinh Ký 10 8 11 3 2 -2 8 5 0 3
  10 Lại Lý Huynh Hàng Châu 10 8 11 3 0 -2 8 5 0 3
  11 Thân Bằng Hàng Châu 10 8 10 4 1 0 8 5 0 3
  12 Tôn Dũng Chinh Thượng HảI 10 8 10 3 0 2 8 5 0 3
  13 Hà Văn Triết Hà Nam 10 8 9 2 0 2 8 5 0 3
  14 Triệu Kim Thành Hà Nam 10 8 9 1 1 -2 8 5 0 3
  15 Vũ Tuấn Cường Tứ Xuyên 10 8 8 2 1 -2 8 5 0 3
  16 Lý Thiểu Canh Thâm Quyến 10 8 8 1 0 2 8 5 0 3
  17 Mạnh Thần Tứ Xuyên 10 8 7 2 0 2 8 5 0 3
  18 Từ Sùng Phong Chiết Giang DT 10 8 6 0 0 -2 8 5 0 3
  19 Hoàng Trúc Phong Hàng Châu 8 7 10 4 1 1 7 4 0 3
  20 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 8 7 6 1 0 1 7 4 0 3
  21 Vương Khuếch Hạ Môn 8 7 5 0 0 -3 7 4 0 3
  21 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 8 7 5 0 0 1 7 4 0 3
  23 Lục Vĩ Thao Kinh Ký 8 8 11 4 1 2 8 4 0 4
  24 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 8 8 10 3 1 -2 8 4 0 4
  25 Hồng Trí Thâm Quyến 8 8 9 4 2 0 8 4 0 4
  26 Lưu Minh Mai Châu 8 8 8 2 1 0 8 4 0 4
  27 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 8 8 7 1 1 -2 8 4 0 4
  28 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 8 8 6 0 0 2 8 4 0 4
  29 Vương Hạo Giang Tô 6 6 7 2 1 0 6 3 0 3
  30 Hoa Thần Hạo Thượng HảI 6 6 6 2 1 -2 6 3 0 3
  31 Hoàng Hải Lâm Mai Châu 6 6 4 0 0 2 6 3 0 3
  32 Lưu Bách Hồng Giang Tô 6 7 8 1 1 3 7 3 0 4
  33 Ngô Ngụy Giang Tô 6 7 6 0 0 -1 7 3 0 4
  33 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 6 7 6 0 0 3 7 3 0 4
  35 Vu Ấu Hoa Chiết Giang BN 6 8 7 3 1 -2 8 3 0 5
  36 Triệu Vĩ Thượng HảI 6 8 7 1 1 2 8 3 0 5
  36 Lý Hàn Lâm Thâm Quyến 6 8 7 1 1 -2 8 3 0 5
  38 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 6 8 7 1 0 -2 8 3 0 5
  39 Lưu Tử Kiện Hà Nam 6 8 6 2 1 2 8 3 0 5
  40 Trương Học Triều Quảng Đông 6 8 5 2 2 -2 8 3 0 5
  41 Tạ Tĩnh Thượng HảI 4 2 3 1 1 -2 2 2 0 0
  42 Vương Vũ Hàng Chiết Giang DT 4 7 6 2 1 -1 7 2 0 5
  43 Tưởng Dung Băng Thượng HảI 4 8 8 1 1 0 8 2 0 6
  44 Trương Bân Mai Châu 4 8 7 2 0 2 8 2 0 6
  45 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN 4 8 5 2 1 0 8 2 0 6
  46 Doãn Thăng Mai Châu 2 3 3 1 1 -1 3 1 0 2
  47 Tôn Dật Dương Giang Tô 2 4 3 0 0 -2 4 1 0 3
  48 Tôn Hân Hạo Chiết Giang DT 2 4 2 0 0 0 4 1 0 3
  49 Chung Thiểu Hồng Mai Châu 2 7 6 1 1 -3 7 1 0 6
  50 Khâu Đông Chiết Giang BN 2 7 3 1 0 3 7 1 0 6
  51 Lưu Tông Trạch Chiết Giang BN 2 8 6 1 1 0 8 1 0 7
  52 Triệu Quốc Vinh Hạ Môn 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
  52 Vương Dược Phi Hàng Châu 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
  52 Hoàng Học Khiêm Hạ Môn 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
  55 Trần Tinh Vũ Chiết Giang BN 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 1
  56 Liêu Cẩm Thiêm Quảng Đông 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2
  57 Triệu Dương Hạc Chiết Giang DT 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2
  58 Vương Gia Thụy Chiết Giang DT 0 4 4 0 0 2 4 0 0 4

 6. Thích trung_cadan, dethichoo, Tuank75 đã thích bài viết này
 7. #24
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,751
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  LẠI LÝ HUYNH
  TỔNG KẾT GIA ĐOẠN 1
  Vg BÀN ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐỘI XEM CỜ
  第01轮 3 Thâm Quyến Lý Thiểu Canh 0 3 - 1 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu
  1
  Thâm Quyến Lý Thiểu Canh 0 1 - 1 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu XEM CỜ
  2
  Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 0 - 2 0 Lý Thiểu Canh Thâm Quyến XEM CỜ
  第02轮 4 Chiết Giang DT Vương Gia Thụy 0 1 - 3 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu
  1
  Chiết Giang DT Vương Gia Thụy 0 1 - 1 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu XEM CỜ
  2
  Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 2 - 0 0 Vương Gia Thụy Chiết Giang DT XEM CỜ
  第03轮 1 Hạ Môn Triệu Quốc Vinh 0 2 - 4 2 Lại Lý Huynh Hàng Châu
  1
  Hạ Môn Triệu Quốc Vinh 0 1 - 1 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu XEM CỜ
  2
  Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 1 - 1 0 Triệu Quốc Vinh Hạ Môn XEM CỜ
  3
  Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 2 - 0 0 Triệu Quốc Vinh Hạ Môn XEM CỜ
  第04轮 4 Hàng Châu Lại Lý Huynh 4 2 - 0 4 Mạnh Thần Tứ Xuyên XEM CỜ
  第05轮 1 Hàng Châu Lại Lý Huynh 6 2 - 0 4 Trương Học Triều Quảng Đông XEM CỜ
  第06轮 3 Mai Châu Lưu Minh 2 3 - 1 8 Lại Lý Huynh Hàng Châu
  1
  Mai Châu Lưu Minh 0 1 - 1 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu XEM CỜ
  2
  Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 0 - 2 0 Lưu Minh Mai Châu XEM CỜ
  第07轮 1 Hàng Châu Lại Lý Huynh 8 2 - 0 4 Vương Hạo Giang Tô XEM CỜ
  第08轮 1 Hà Nam Uông Dương 12 3 - 1 10 Lại Lý Huynh Hàng Châu
  1
  Hà Nam Uông Dương 0 1 - 1 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu XEM CỜ
  2
  Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 0 - 2 0 Uông Dương Hà Nam XEM CỜ
  Tổng cộng có 8 vòng, 14 ván, tiên thủ 9 ván, hậu thủ 5 ván, 10 điểm, đối thủ phân 0 phân


  第01轮 3 Thâm Quyến Lý Thiểu Canh 0 3 - 1 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu

  1 Thâm Quyến Lý Thiểu Canh 1 - 1 Lại Lý Huynh Hàng Châu


  2 Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 - 2 Lý Thiểu Canh Thâm Quyến


  第02轮 4 Chiết Giang DT Vương Gia Thụy 0 1 - 3 0 Lại Lý Huynh Hàng Châu

  1 Chiết Giang DT Vương Gia Thụy 1 - 1 Lại Lý Huynh Hàng Châu


  2 Hàng Châu Lại Lý Huynh 2 - 0 Vương Gia Thụy Chiết Giang DT


  第03轮 1 Hạ Môn Triệu Quốc Vinh 0 2 - 4 2 Lại Lý Huynh Hàng Châu

  1 Hạ Môn Triệu Quốc Vinh 1 - 1 Lại Lý Huynh Hàng Châu


  2 Hàng Châu Lại Lý Huynh 1 - 1 Triệu Quốc Vinh Hạ Môn


  3 Hàng Châu Lại Lý Huynh 2 - 0 Triệu Quốc Vinh Hạ Môn


  第04轮 4 Hàng Châu Lại Lý Huynh 2 - 0 Mạnh Thần Tứ Xuyên


  第05轮 1 Hàng Châu Lại Lý Huynh 2 - 0 4 Trương Học Triều Quảng Đông


  第06轮 3 Mai Châu Lưu Minh 2 3 - 1 8 Lại Lý Huynh Hàng Châu

  1 Mai Châu Lưu Minh 1 - 1 Lại Lý Huynh Hàng Châu


  2 Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 - 2 Lưu Minh Mai Châu


  第07轮 1 Hàng Châu Lại Lý Huynh 2 - 0 Vương Hạo Giang Tô


  第08轮 1 Hà Nam Uông Dương 12 3 - 1 10 Lại Lý Huynh Hàng Châu

  1 Hà Nam Uông Dương 1 - 1 Lại Lý Huynh Hàng Châu


  2 Hàng Châu Lại Lý Huynh 0 - 2 Uông Dương Hà Nam

  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 06-06-2023 lúc 06:30 PM.

 8. Thích dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
 9. #25
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  3,751
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  NGUYỄN THÀNH BẢO
  TỔNG KẾT GIA ĐOẠN 1
  Vg BÀN ĐỘI TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐỘI XEM CỜ
  第01轮 2 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa 0 0 - 2 0 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN XEM CỜ
  第02轮 3 Mai Châu Lưu Minh 0 2 - 0 2 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN XEM CỜ
  第03轮 3 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 2 1 - 3 2 Ngô Ngụy Giang Tô
  1
  Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 0 1 - 1 0 Ngô Ngụy Giang Tô XEM CỜ
  2
  Giang Tô Ngô Ngụy 0 2 - 0 0 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN XEM CỜ
  第04轮 3 Hà Nam Lưu Tử Kiện 2 2 - 0 2 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN XEM CỜ
  第05轮 1 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 2 0 - 2 2 Triệu Vĩ Thượng HảI XEM CỜ
  第06轮 2 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 2 0 - 2 4 Vương Vũ Bác Kinh Ký XEM CỜ
  第07轮 1 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 2 2 - 0 8 Mạnh Thần Tứ Xuyên XEM CỜ
  第08轮 2 Thâm Quyến Hồng Trí 6 2 - 0 4 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN XEM CỜ
  Tổng cộng có 8 vòng, 9 ván, tiên thủ 4 lần, hậu thủ 5 lần, điểm 4 phân, đối thủ phân 0 phân

  第01轮 2 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa 0 0 - 2 0 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN


  第02轮 3 Mai Châu Lưu Minh 0 2 - 0 2 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN


  第03轮 3 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 1 - 3 Ngô Ngụy Giang Tô

  1 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 1 - 1 Ngô Ngụy Giang Tô


  2 Giang Tô Ngô Ngụy 0 2 - 0 0 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN


  第04轮 3 Hà Nam Lưu Tử Kiện 2 2 - 0 2 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN


  第05轮 1 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 2 0 - 2 2 Triệu Vĩ Thượng HảI


  第06轮 2 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 2 0 - 2 4 Vương Vũ Bác Kinh Ký


  第07轮 1 Chiết Giang BN Nguyễn Thành Bảo 2 2 - 0 8 Mạnh Thần Tứ Xuyên


  第08轮 2 Thâm Quyến Hồng Trí 6 2 - 0 4 Nguyễn Thành Bảo Chiết Giang BN


 10. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
Thiên Thiên tượng kỳ - Giáp cấp liên tái 2023 !!!
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.