Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Dương Quan Lân bôi lần thứ 9 năm 2023 - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16
 1. #11
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,200
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 5


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  KẾT QUẢ VÒNG 5 NAM - NỮ
  TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI XEM CỜ
  NAM
  1 Hà Bắc Mạnh Phồn Duệ 1 - 1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam XEM CỜ
  2 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa 2 - 0 Vương Hạo Giang Tô XEM CỜ
  3 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 1 - 1 Lý Hàn Lâm Sơn Đông XEM CỜ
  4 Chiết Giang Từ Sùng Phong 0 - 2 Triệu Kim Thành Hồ Bắc XEM CỜ
  5 Giang Tô Tôn Dật Dương 1 - 1 Trương Học Triều Quảng Đông XEM CỜ
  6 Hắc Long Giang Đào Hán Minh 0 - 2 Trình Minh Giang Tô XEM CỜ
  7 Liêu Ninh Chung Thiểu Hồng 1 - 1 Vương Vũ Bác Bắc Kinh XEM CỜ
  8 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 0 - 2 Lưu Minh Thâm Quyến XEM CỜ
  9 Quảng Đông Mạc Tử Kiện 1 - 1 Lưu Tử Kiện Hạ Môn XEM CỜ
  10 Thanh Hải Triệu Tử Vũ 1 - 1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên XEM CỜ
  11 Đại Liên Bặc Phượng Ba 1 - 1 Triệu Vĩ Thượng Hải XEM CỜ
  12 Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển 0 - 2 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn XEM CỜ
  NỮ
  1 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 1 - 1 Triệu Quan Phương Vân Nam XEM CỜ
  2 Hà Bắc Vương Tử Hàm 0 - 2 Ngô Khả Hân Chiết Giang XEM CỜ
  3 Quảng Đông Từ Gia Hân 0 - 2 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên XEM CỜ
  4 Chiết Giang Đường Tư Nam 1 - 1 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu XEM CỜ
  5 Hàng Châu Vương Văn Quân 2 - 0 Lý Thấm Giang Tô XEM CỜ


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  XẾ HẠNG SAU VÒNG 5 NAM - NỮ
  排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
  NAM
  1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 8 24 3 0 2 0 5 3 2 0
  1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 8 24 3 0 2 0 5 3 2 0
  3 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 7 29 3 0 1 0 5 3 1 1
  4 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 7 25 2 0 3 1 5 2 3 0
  5 Vương Hạo Giang Tô 6 32 3 0 3 1 5 3 0 2
  6 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 6 26 2 0 3 0 5 2 2 1
  7 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 6 25 2 0 2 0 5 2 2 1
  8 Lưu Minh Thâm Quyến 6 23 1 0 3 1 5 1 4 0
  9 Trình Minh Giang Tô 6 19 2 0 3 2 5 2 2 1
  10 Từ Sùng Phong Chiết Giang 5 26 2 0 2 1 5 2 1 2
  11 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 5 26 0 0 3 0 5 0 5 0
  12 Tôn Dật Dương Giang Tô 5 26 0 0 2 0 5 0 5 0
  13 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 5 23 1 0 2 1 5 1 3 1
  14 Trương Học Triều Quảng Đông 5 21 1 0 3 0 5 1 3 1
  15 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 4 33 1 0 2 1 5 1 2 2
  16 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 4 30 1 0 2 0 5 1 2 2
  17 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 4 28 1 0 2 0 5 1 2 2
  18 Lưu Tử Kiện Hạ Môn 4 25 0 0 3 0 5 0 4 1
  19 Triệu Tử Vũ Thanh Hải 4 25 0 0 2 0 5 0 4 1
  20 Triệu Vĩ Thượng Hải 4 23 0 0 3 0 5 0 4 1
  21 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 4 17 1 0 3 1 5 1 2 2
  22 Bặc Phượng Ba Đại Liên 3 25 1 0 2 0 5 1 1 3
  23 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 3 19 1 0 4 1 5 1 1 3
  24 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 1 26 0 0 3 0 5 0 1 0
  NỮ
  1 Ngô Khả Hân Chiết Giang 7 17.5 2 0 0 2 5 2 3 0
  2 Vương Văn Quân Hàng Châu 7 14 2 0 0 3 5 2 3 0
  3 Triệu Quan Phương Vân Nam 6 16 1 0 0 3 5 1 4 0
  4 Lý Thấm Giang Tô 6 10 2 0 0 3 5 2 2 1
  5 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 5 14 0 0 0 2 5 0 5 0
  6 Vương Tử Hàm Hà Bắc 5 13 1 0 0 2 5 1 3 1
  7 Đường Tư Nam Chiết Giang 5 9 1 0 0 3 5 1 3 1
  8 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 5 7.5 1 0 0 3 5 1 3 1
  9 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 4 6 1 0 0 2 5 1 2 2
  10 Từ Gia Hân Quảng Đông 0 0 0 0 0 2 5 0 0 5
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 25-09-2023 lúc 07:02 PM.

 2. Thích trung_cadan, FGYan đã thích bài viết này
 3. #12
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,200
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 6


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  KẾT QUẢ VÒNG 6 NAM - NỮ
  TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI XEM CỜ
  NAM
  1 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 2 - 0 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông XEM CỜ
  2 Hồ Bắc Triệu Kim Thành 1 - 1 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc XEM CỜ
  3 Giang Tô Trình Minh 1 - 1 Lưu Minh Thâm Quyến XEM CỜ
  4 Giang Tô Vương Hạo 2 - 0 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên XEM CỜ
  5 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 1 - 1 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh XEM CỜ
  6 Quảng Đông Trương Học Triều 1 - 1 Vương Vũ Bác Bắc Kinh XEM CỜ
  7 Chiết Giang Từ Sùng Phong 1 - 1 Tôn Dật Dương Giang Tô XEM CỜ
  8 Hạ Môn Lưu Tử Kiện 1 - 1 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc XEM CỜ
  9 Thượng Hải Triệu Vĩ 2 - 0 Đào Hán Minh Hắc Long Giang XEM CỜ
  10 Tứ Xuyên Triệu Phàn Vĩ 2 - 0 Mạc Tử Kiện Quảng Đông XEM CỜ
  11 Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng 1 - 1 Triệu Tử Vũ Thanh Hải XEM CỜ
  12 Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển 2 - 0 Bặc Phượng Ba Đại Liên XEM CỜ
  NỮ
  1 Vân Nam Triệu Quan Phương 1 - 1 Lý Thấm Giang Tô XEM CỜ
  2 Hàng Châu Thẩm Tư Phàm 1 - 1 Vương Văn Quân Hàng Châu XEM CỜ
  3 Tứ Xuyên Lương Nghiên Đình 1 - 1 Đường Tư Nam Chiết Giang XEM CỜ
  4 Chiết Giang Ngô Khả Hân 2 - 0 Từ Gia Hân Quảng Đông XEM CỜ
  5 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 0 - 2 Vương Tử Hàm Hà Bắc XEM CỜ


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  XẾ HẠNG SAU VÒNG 6 NAM - NỮ
  排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
  NAM
  1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 10 36 4 0 2 0 6 4 2 0
  2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 8 43 3 0 2 0 6 3 2 1
  3 Vương Hạo Giang Tô 8 42 4 0 3 1 6 4 0 2
  4 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 8 40 3 0 3 0 6 3 2 1
  5 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 8 37 2 0 3 1 6 2 4 0
  6 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 7 34 2 0 3 0 6 2 3 1
  7 Lưu Minh Thâm Quyến 7 34 1 0 4 1 6 1 5 0
  8 Trình Minh Giang Tô 7 30 2 0 3 2 6 2 3 1
  9 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 6 39 2 0 3 0 6 2 2 2
  10 Từ Sùng Phong Chiết Giang 6 38 2 0 2 1 6 2 2 2
  11 Tôn Dật Dương Giang Tô 6 38 0 0 3 0 6 0 6 0
  12 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 6 37 0 0 4 0 6 0 6 0
  13 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 6 34 1 0 3 1 6 1 4 1
  14 Trương Học Triều Quảng Đông 6 33 1 0 3 0 6 1 4 1
  15 Triệu Vĩ Thượng Hải 6 30 1 0 3 0 6 1 4 1
  16 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 6 26 2 0 3 1 6 2 2 2
  17 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 5 44 1 0 3 1 6 1 3 2
  18 Triệu Tử Vũ Thanh Hải 5 36 0 0 3 0 6 0 5 1
  19 Lưu Tử Kiện Hạ Môn 5 33 0 0 3 0 6 0 5 1
  20 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 4 42 1 0 3 0 6 1 2 3
  21 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 4 40 1 0 3 0 6 1 2 3
  22 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 4 29 1 0 4 1 6 1 2 3
  23 Bặc Phượng Ba Đại Liên 3 35 1 0 3 0 6 1 1 4
  24 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 3 34 1 0 3 0 6 1 1 4
  NỮ
  1 Ngô Khả Hân Chiết Giang 9 21.5 3 0 0 2 6 3 3 0
  2 Vương Văn Quân Hàng Châu 8 20 2 0 0 4 6 2 4 0
  3 Triệu Quan Phương Vân Nam 7 22.5 1 0 0 3 6 1 5 0
  4 Vương Tử Hàm Hà Bắc 7 20.5 2 0 0 3 6 2 3 1
  5 Lý Thấm Giang Tô 7 15.5 2 0 0 4 6 2 3 1
  6 Đường Tư Nam Chiết Giang 6 13 1 1 0 4 6 1 4 1
  7 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 6 13 1 1 0 3 6 1 4 1
  8 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 5 17 0 0 0 2 6 0 5 1
  9 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 5 10 1 0 0 2 6 1 3 2
  10 Từ Gia Hân Quảng Đông 0 0 0 0 0 3 6 0 0 6

 4. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
 5. #13
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,200
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 7


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  KẾT QUẢ VÒNG 7 NAM - NỮ
  TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI XEM CỜ
  NAM
  1 Hồ Bắc Triệu Kim Thành 1 - 1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam XEM CỜ
  2 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa 0 - 2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc XEM CỜ
  3 Thâm Quyến Lưu Minh 1 - 1 Vương Hạo Giang Tô XEM CỜ
  4 Giang Tô Trình Minh 1 - 1 Lý Hàn Lâm Sơn Đông XEM CỜ
  5 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 1 - 1 Trương Học Triều Quảng Đông XEM CỜ
  6 Giang Tô Tôn Dật Dương 1 - 1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên XEM CỜ
  7 Bắc Kinh Vương Vũ Bác 1 - 1 Từ Sùng Phong Chiết Giang XEM CỜ
  8 Liêu Ninh Chung Thiểu Hồng 1 - 1 Triệu Vĩ Thượng Hải XEM CỜ
  9 Thanh Hải Triệu Tử Vũ 0 - 2 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc XEM CỜ
  10 Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng 1 - 1 Lưu Tử Kiện Hạ Môn XEM CỜ
  11 Hắc Long Giang Đào Hán Minh 2 - 0 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam XEM CỜ
  12 Quảng Đông Mạc Tử Kiện 2 - 0 Bặc Phượng Ba Đại Liên XEM CỜ
  NỮ
  1 Hà Bắc Vương Tử Hàm 1 - 1 Triệu Quan Phương Vân Nam XEM CỜ
  2 Quảng Đông Từ Gia Hân 0 - 2 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông XEM CỜ
  3 Chiết Giang Đường Tư Nam 1 - 1 Ngô Khả Hân Chiết Giang XEM CỜ
  4 Hàng Châu Vương Văn Quân 1 - 1 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên XEM CỜ
  5 Giang Tô Lý Thấm 1 - 1 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu XEM CỜ


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  XẾP HẠNG SAU VÒNG 7 NAM - NỮ
  排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
  NAM
  1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 11 52 4 0 3 0 7 4 3 0
  2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 10 58 4 0 3 1 7 4 2 1
  3 Vương Hạo Giang Tô 9 57 4 0 4 1 7 4 1 2
  4 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 9 54 2 0 3 1 7 2 5 0
  5 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 8 56 3 0 3 0 7 3 2 2
  6 Lưu Minh Thâm Quyến 8 51 1 0 4 1 7 1 6 0
  7 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 8 47 2 0 4 0 7 2 4 1
  8 Trình Minh Giang Tô 8 45 2 0 3 2 7 2 4 1
  9 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 7 56 2 0 4 2 7 2 3 2
  10 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 7 53 2 0 3 0 7 2 3 2
  11 Tôn Dật Dương Giang Tô 7 51 0 0 3 0 7 0 7 0
  12 Từ Sùng Phong Chiết Giang 7 50 2 0 3 1 7 2 3 2
  13 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 7 50 0 0 4 0 7 0 7 0
  14 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 7 47 1 0 3 1 7 1 5 1
  15 Trương Học Triều Quảng Đông 7 46 1 0 4 0 7 1 5 1
  16 Triệu Vĩ Thượng Hải 7 42 1 0 4 0 7 1 5 1
  17 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 7 39 2 0 4 1 7 2 3 2
  18 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 6 50 2 0 3 0 7 2 2 3
  19 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 6 49 2 0 3 0 7 2 2 3
  20 Lưu Tử Kiện Hạ Môn 6 46 0 0 4 0 7 0 6 1
  21 Triệu Tử Vũ Thanh Hải 5 49 0 0 3 0 7 0 5 2
  22 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 5 38 1 0 4 1 7 1 3 3
  23 Bặc Phượng Ba Đại Liên 3 46 1 0 4 0 7 1 1 5
  24 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 3 44 1 0 4 0 7 1 1 5
  NỮ
  1 Ngô Khả Hân Chiết Giang 10 29 3 0 0 3 7 3 4 0
  2 Vương Văn Quân Hàng Châu 9 26 2 0 0 4 7 2 5 0
  3 Triệu Quan Phương Vân Nam 8 30.5 1 0 0 4 7 1 6 0
  4 Vương Tử Hàm Hà Bắc 8 29 2 0 0 3 7 2 4 1
  5 Lý Thấm Giang Tô 8 22 2 0 0 4 7 2 4 1
  6 Đường Tư Nam Chiết Giang 7 20 1 0 0 4 7 1 5 1
  7 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 7 19.5 1 1 0 4 7 1 5 1
  8 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 7 19.5 1 1 0 3 7 1 5 1
  9 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 6 16.5 1 0 0 3 7 1 4 2
  10 Từ Gia Hân Quảng Đông 0 0 0 0 0 3 7 0 0 7

 6. #14
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,200
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 8


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  KẾT QUẢ VÒNG 8 NAM - NỮ
  TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI XEM CỜ
  NAM
  1 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 0 - 2 Vũ Tuấn Cường Hà Nam XEM CỜ
  2 Thâm Quyến Lưu Minh 0 - 2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc XEM CỜ
  3 Giang Tô Vương Hạo 0 - 2 Triệu Kim Thành Hồ Bắc XEM CỜ
  4 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa 2 - 0 Trình Minh Giang Tô XEM CỜ
  5 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 2 - 0 Tôn Dật Dương Giang Tô XEM CỜ
  6 Tứ Xuyên Triệu Phàn Vĩ 1 - 1 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh XEM CỜ
  7 Quảng Đông Trương Học Triều 1 - 1 Triệu Vĩ Thượng Hải XEM CỜ
  8 Chiết Giang Từ Sùng Phong 1 - 1 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên XEM CỜ
  9 Hạ Môn Lưu Tử Kiện 1 - 1 Vương Vũ Bác Bắc Kinh XEM CỜ
  10 Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng 1 - 1 Mạc Tử Kiện Quảng Đông XEM CỜ
  11 Đại Liên Bặc Phượng Ba 1 - 1 Đào Hán Minh Hắc Long Giang XEM CỜ
  12 Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển 1 - 1 Triệu Tử Vũ Thanh Hải XEM CỜ
  NỮ
  1 Vân Nam Triệu Quan Phương 1 - 1 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu XEM CỜ
  2 Tứ Xuyên Lương Nghiên Đình 1 - 1 Lý Thấm Giang Tô XEM CỜ
  3 Chiết Giang Ngô Khả Hân 1 - 1 Vương Văn Quân Hàng Châu XEM CỜ
  4 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 1 - 1 Đường Tư Nam Chiết Giang XEM CỜ
  5 Hà Bắc Vương Tử Hàm 2 - 0 Từ Gia Hân Quảng Đông XEM CỜ


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  XẾP HẠNG SAU VÒNG 8 NAM - NỮ
  排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
  NAM
  1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 13 70 5 0 4 1 8 5 3 0
  2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 12 76 5 0 4 2 8 5 2 1
  3 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 11 74 3 0 4 2 8 3 5 0
  4 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 10 72 4 0 3 0 8 4 2 2
  5 Vương Hạo Giang Tô 9 77 4 0 4 1 8 4 1 3
  6 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 9 72 3 0 4 2 8 3 3 2
  7 Lưu Minh Thâm Quyến 8 68 1 0 4 1 8 1 6 1
  8 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 8 67 2 0 4 0 8 2 4 2
  8 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 8 67 2 0 4 0 8 2 4 2
  10 Từ Sùng Phong Chiết Giang 8 63 2 0 3 1 8 2 4 2
  11 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 8 62 0 0 5 0 8 0 8 0
  12 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 8 61 1 0 4 1 8 1 6 1
  13 Trương Học Triều Quảng Đông 8 61 1 0 4 0 8 1 6 1
  14 Trình Minh Giang Tô 8 59 2 0 4 2 8 2 4 2
  15 Triệu Vĩ Thượng Hải 8 56 1 0 5 0 8 1 6 1
  16 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 8 53 2 0 4 1 8 2 4 2
  17 Tôn Dật Dương Giang Tô 7 65 0 0 4 0 8 0 7 1
  18 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 7 62 2 0 4 0 8 2 3 3
  19 Lưu Tử Kiện Hạ Môn 7 62 0 0 4 0 8 0 7 1
  20 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 7 58 2 0 4 0 8 2 3 3
  21 Triệu Tử Vũ Thanh Hải 6 61 0 0 4 0 8 0 6 2
  22 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 6 52 1 0 4 1 8 1 4 3
  23 Bặc Phượng Ba Đại Liên 4 61 1 0 4 0 8 1 2 5
  24 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 4 57 1 0 4 0 8 1 2 5
  NỮ
  1 Ngô Khả Hân Chiết Giang 11 39 3 0 0 3 8 3 5 0
  2 Vương Văn Quân Hàng Châu 10 35.5 2 0 0 5 8 2 6 0
  3 Vương Tử Hàm Hà Bắc 10 33 3 0 0 3 8 3 4 1
  4 Triệu Quan Phương Vân Nam 9 39 1 0 0 4 8 1 7 0
  5 Lý Thấm Giang Tô 9 29 2 0 0 5 8 2 5 1
  6 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 8 27 1 0 0 5 8 1 6 1
  7 Đường Tư Nam Chiết Giang 8 26.5 1 0 0 5 8 1 6 1
  8 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 8 26 1 0 0 3 8 1 6 1
  9 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 7 23 1 0 0 3 8 1 5 2
  10 Từ Gia Hân Quảng Đông 0 0 0 0 0 4 8 0 0 8

 7. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
 8. #15
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  4,200
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  VÒNG 9 - 7h Ngày 26/9


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  KẾT QUẢ VÒNG 9 NAM - NỮ
  TRẬN ĐÔI TÊN KỲ THỦ KQ TEN KỲ THỦ ĐỘI XEM CỜ
  NAM
  1 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 2 - 0 Từ Sùng Phong Chiết Giang XEM CỜ
  2 Hà Bắc Mạnh Phồn Duệ 2 - 0 Lý Hàn Lâm Sơn Đông XEM CỜ
  3 Hồ Bắc Triệu Kim Thành 1 - 1 Lưu Minh Thâm Quyến XEM CỜ
  4 Hồ Bắc Tào Nham Lỗi 1 - 1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông XEM CỜ
  5 Thượng Hải Triệu Vĩ 1 - 1 Vương Hạo Giang Tô XEM CỜ
  6 Bắc Kinh Vương Vũ Bác 1 - 1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên XEM CỜ
  7 Giang Tô Trình Minh 1 - 1 Trương Học Triều Quảng Đông XEM CỜ
  8 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 2 - 0 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh XEM CỜ
  9 Giang Tô Tôn Dật Dương 1 - 1 Lưu Tử Kiện Hạ Môn XEM CỜ
  10 Hắc Long Giang Đào Hán Minh 0 - 2 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn XEM CỜ
  11 Quảng Đông Mạc Tử Kiện 1 - 1 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam XEM CỜ
  12 Thanh Hải Triệu Tử Vũ 1 - 1 Bặc Phượng Ba Đại Liên XEM CỜ
  NỮ
  1 Quảng Đông Từ Gia Hân 0 - 2 Triệu Quan Phương Vân Nam XEM CỜ
  2 Chiết Giang Đường Tư Nam 1 - 1 Vương Tử Hàm Hà Bắc XEM CỜ
  3 Hàng Châu Vương Văn Quân 1 - 1 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông XEM CỜ
  4 Giang Tô Lý Thấm 1 - 1 Ngô Khả Hân Chiết Giang XEM CỜ
  5 Hàng Châu Thẩm Tư Phàm 1 - 1 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên XEM CỜ


  THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023
  XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NAM - NỮ
  排名 姓名 团体 积分 小分 胜局 直胜 犯规 后手局数 出场
  NAM
  1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 15 85 6 0 4 1 9 6 3 0
  2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 14 94 6 0 4 2 9 6 2 1
  3 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 12 92 3 0 4 2 9 3 6 0
  4 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 11 90 4 0 4 0 9 4 3 2
  5 Vương Hạo Giang Tô 10 96 4 0 5 1 9 4 2 3
  6 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 10 92 3 0 4 2 9 3 4 2
  7 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 10 83 3 0 4 0 9 3 4 2
  8 Lưu Minh Thâm Quyến 9 88 1 0 5 1 9 1 7 1
  9 Trương Học Triều Quảng Đông 9 80 1 0 5 0 9 1 7 1
  10 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 9 78 0 0 5 0 9 0 9 0
  11 Trình Minh Giang Tô 9 73 2 0 4 2 9 2 5 2
  12 Triệu Vĩ Thượng Hải 9 73 1 0 5 0 9 1 7 1
  13 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 9 68 2 0 5 1 9 2 5 2
  14 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 8 90 2 0 5 0 9 2 4 3
  15 Từ Sùng Phong Chiết Giang 8 87 2 0 4 1 9 2 4 3
  16 Tôn Dật Dương Giang Tô 8 80 0 0 4 0 9 0 8 1
  17 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 8 78 1 0 5 1 9 1 6 2
  18 Lưu Tử Kiện Hạ Môn 8 77 0 0 5 0 9 0 8 1
  19 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 8 71 2 0 4 0 9 2 4 3
  20 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 8 68 2 0 5 2 9 2 4 3
  21 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 7 79 2 0 4 0 9 2 3 4
  22 Triệu Tử Vũ Thanh Hải 7 74 0 0 4 0 9 0 7 2
  23 Bặc Phượng Ba Đại Liên 5 75 1 0 5 0 9 1 3 5
  24 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 5 73 1 0 5 0 9 1 3 5
  NỮ
  1 Ngô Khả Hân Chiết Giang 12 49 3 0 0 4 9 3 6 0
  2 Vương Văn Quân Hàng Châu 11 44.5 2 0 0 5 9 2 7 0
  3 Triệu Quan Phương Vân Nam 11 43.5 2 0 0 5 9 2 7 0
  4 Vương Tử Hàm Hà Bắc 11 42 3 0 0 4 9 3 5 1
  5 Lý Thấm Giang Tô 10 39 2 0 0 5 9 2 6 1
  6 Đường Tư Nam Chiết Giang 9 35.5 1 0 0 5 9 1 7 1
  7 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 9 35 1 0 0 4 9 1 7 1
  8 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 9 34.5 1 0 0 5 9 1 7 1
  9 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 8 30 1 0 0 4 9 1 6 2
  10 Từ Gia Hân Quảng Đông 0 0 0 0 0 4 9 0 0 9
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 26-09-2023 lúc 02:19 PM.

 9. Thích FGYan, trung_cadan đã thích bài viết này
 10. #16
  Ngày tham gia
  Jun 2009
  Bài viết
  42,276
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả chung cuộc và hình ảnh trao giải: Dương Quan Lân bôi lần thứ 9 năm 2023:


  Bảng nam chuyên nghiệp:

  - Vô địch: Vũ Tuấn Cường (15đ): Cup + 100.000 NDT
  - Á quân: Mạnh Phồn Duệ (14đ): Cup + 50.000 NDT
  - Quý quân: Triệu Kim Thành (12đ): Cup + 30.000 NDT
  - Điện quân: Hứa Quốc Nghĩa (11đ): Cup + 15.000 NDT

  Bảng nữ chuyên nghiệp:

  - Vô địch: Ngô Khả Hân (12đ): Cup + 50.000 NDT
  - Á quân: Vương Văn Quân: Cup + 30.000 NDT
  - Quý quân: Triệu Quán Phương: Cup + 20.000 NDT
  - Điện quân: Vương Tử Hàm: Cup + 10.000 NDT


  #ThangLongKyDao
  #DuongQuanLanBoi
  #DiTrongDamMe
  CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

  Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


  CHAT ZALO : 0935356789  Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/Dương Quan Lân bôi lần thứ 9 năm 2023
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.