Căn cứ vào Điều lệ giải, trong giai đoạn lượt đi đội Kỳ Siêu đăng ký 7 kỳ thủ. Giai đoạn lượt về đội Kỳ Siêu bổ sung thêm kỳ thủ Nguyễn Văn Quảng vào đội hình. Xin chân thành cảm ơn Ban Tổ chức!