Một vòng đấu thất vọng nữa, sau trận thua này mong mọi người hãy tiếp tục chiến đấu trước hết vì danh dự bản thân, mục đích của người chơi cờ không phải là chiến thắng đối thủ mà là chiến thắng chính bản thân mình.

Cám ơn sự giúp đỡ của BSX trong việc post biên bản:


Anh Em 2 - Kỳ Siêu: 3-0 (HSP 5-3)

Bàn 1: Lê Sơn - Nguyễn Tiến Cường 2-0// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Bàn 2: Nguyễn Duy Thái - Tạ Thanh Giang 1-1// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Bàn 3: Phùng Minh Dũng - Nguyễn Hữu Nghị 2-0// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red


Bàn 4: Bùi Mạnh Hảo - Lê Việt Hùng 0-2// fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
[