Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Quy chế hoạt động của CLB Cờ tướng Khu phố 2
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  127
  Post Thanks / Like

  Mặc định Quy chế hoạt động của CLB Cờ tướng Khu phố 2

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
  CÂU LẠC BỘ CỜ TƯỚNG KHU PHỐ II
  (Ban hành kèm theo Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày / /2013 của UBND phường Hiệp Bình Chánh)
  Câu lạc bộ “Cờ tướng Khu phố II” là nơi tập hợp những người yêu thích môn Cờ tướng đang cư trú tại Khu phố II. Mục đích nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh và bổ ích. Đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn khu phố II.
  CHƯƠNG I. TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC
  Điều 1. Tên gọi
  - Tên gọi chung: Câu lạc bộ “Cờ tướng Khu phố II”. Câu lạc bộ “Cờ tướng Khu phố II” do Chi hội Cựu Chiến binh Khu phố II hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động.
  Điều 2. Mục đích hoạt động của Câu lạc bộ
  - Tập hợp người yêu thích cờ tướng đang cư trú tại Khu phố II có một sân chơi giải trí lành mành sau giờ làm việc, học tập, sinh hoạt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn khu phố.
  - Tạo điều kiện cho các hội viên giao lưu, thi đấu, học hỏi từ đó tạo mối liên hệ mật thiết với nhau giữa thành viên Câu lạc bộ trong Khu phố II và giữa Khu phố II với các địa phương khác.
  Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
  - Câu lạc bộ “Cờ tướng Khu phố II” được thành lập tại địa bàn khu phố. Điều hành hoạt động của mỗi Câu lạc bộ là Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Chi hội Cựu Chiến Binh Khu phố II.
  - Hoạt động của Câu lạc bộ phải dựa theo Chương trình hoạt động hàng năm đã đề ra (được Chi hội Cựu Chiến Binh Khu phố II thông qua) và theo đúng điều lệ Câu lạc bộ. Quyền lợi cá nhân phải luôn đi liền với quyền lợi tập thể.
  Chương II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
  Điều 4. Cơ cấu tổ chức
  - Câu lạc bộ “Cờ tướng Khu phố II” được thành lập tại Khu phố dành cho người yêu thích cờ tướng trên địa bàn khu phố, điều hành hoạt động của mỗi Câu lạc bộ là Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, nhân sự trong Ban chủ nhiệm do Hội viên câu lạc bộ bầu ra bao gồm: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên.
  Các chức danh trên phải được phê chuẩn. Nhiệm kỳ Ban Chủ nhiệm là 2 năm.
  - Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có sự tham gia và định hướng của Chi hội Cựu Chiến Binh Khu phố II.
  - Việc thành lập hay giải thể của Câu lạc bộ phải tuân thủ Pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quy chế của Câu lạc bộ.
  Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chủ nhiệm
  - Soạn thảo báo cáo tổng kết, dự toán và quyết toán tài chính hàng năm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hàng quý, năm.
  - Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ theo chương trình năm đã đề ra. Duy trì vui chơi, tập luyện thường xuyên, thi đấu giao lưu với các Câu lạc bộ khác ít nhất 1 tháng/ lần. Tham gia đầy đủ các hoạt động thi đấu giải giao lưu do Câu lạc bộ tổ chức và các giải đấu khác khi Câu lạc bộ mời.
  - Xét khen thưởng hội viên có thành tích trong việc tham gia vào các hoạt động của Câu lạc bộ và xây dựng, đóng góp ý kiến vào sự phát triển của Câu lạc bộ.
  - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ thường xuyên để tạo mối liên hệ, trao đổi và giao lưu giữa các hội viên và với các Câu lạc bộ cờ tướng ở địa phương khác.
  - Kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Câu lạc bộ và việc thực hiện quy chế câu lạc bộ của hội viên.
  - Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm với Chi hội Cựu Chiến Binh Khu phố II về các hoạt động của Câu lạc bộ.
  CHƯƠNG III. HỘI VIÊN
  Điều 6. Hội viên
  Đối tượng được tham gia Câu lạc bộ là những người yêu thích bộ môn cờ tướng đang sinh sống trên địa bàn khu phố II, nếu có nguyện vọng đều được xem xét để trở thành Hội viên Câu lạc bộ.
  Điều 7. Quyền lợi và Nghĩa vụ của hội viên
  1. Quyền lợi:
  - Được tham gia sinh hoạt đầy đủ vào các hoạt động tập luyện và thi đấu của Câu lạc bộ.
  - Được tham gia thi dấu, giao lưu và học hỏi với các hội viên khác và với các hội viên ở Khu phố II.
  - Được tham gia Đại hội Hội viên, hội viên đủ 18 tuổi được quyền ứng cử, đề cử vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
  - Có quyền tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến vào Chương trình, Kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.
  - Được bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng trước pháp luật và công luận.
  - Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp tích cực, xuất sắc chung cho Câu lạc bộ.
  2. Nghĩa vụ:
  - Chấp hành nghiêm túc Quy chế của Câu lạc bộ, Chương trình hoạt động của Câu lạc bộ.
  - Tích cực tham gia tập luyện và thi đấu theo yêu cầu của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
  - Góp ý xây dựng Câu lạc bộ góp phần phát triển Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh.
  - Tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng, uy tín của Câu lạc bộ, vận động các cá nhân, tổ chức khác tham gia hưởng ứng các hoạt động của Câu lạc bộ.
  - Củng cố khối đoàn kết nội bộ, tham gia và hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quỹ.
  - Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ và của hội viên, không được nhân danh Câu lạc bộ trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phân công.
  CHƯƠNG IV. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT
  Điều 8. Khen thưởng
  - Các cá nhân và tập thể tích cực trong hoạt động của Câu lạc bộ, đặc biệt là đạt được nhiều thành tích cao trong tập luyện và thi đấu sẽ được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề xuất khen thưởng.
  - Hình thức khen thưởng sẽ do Chi hội Cựu Chiến Binh Khu phố quy định.
  Điều 9. Kỷ luật
  - Cá nhân, tổ chức vi phạm Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ thì tùy mức độ sẽ bị kỷ luật dưới các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cho thôi chức vụ trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, thôi công nhận Hội viên Câu lạc bộ.
  CHƯƠNG V. TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ
  Điều 10. Các nguồn thu
  - Hội viên đóng góp. (do hội viên thống nhất).
  - Tài trợ của các cá nhân, doanh nghiệp.
  - Hỗ trợ từ Chi hội Cựu Chiến Binh Khu phố II.
  - Từ các nguồn vận động xã hội khác.
  Điều 12. Các khoản chi
  1. Chi phí tổ chức các buổi sinh hoạt, hội nghị, các hoạt động khác cho Câu lạc bộ.
  2. Chi phí trang phục, đi lại, nước uống khi tập luyện và thi đấu.
  3. Giao lưu thi đấu trao đổi kinh nghiệm với các Câu lạc bộ khác.
  4. Xây dựng, sửa sang sân bãi, dụng cụ tập luyện và thi dấu.
  Điều 11. Quản lý, sử dụng và thông tin tài chính:
  - Tài chính của Câu lạc bộ được Ban Chủ nhiệm phân công cho Ủy viên phụ trách Tài chính giữ. Được sử dụng khi có sự nhất trí của Ban Chủ nhiệm.
  - Tài chính của Câu lạc bộ khi chưa sử dụng thì được gửi ngân hàng để phát triển, tăng nguồn thu của Câu lạc bộ.
  - Các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của Câu lạc bộ được công khai tại các kỳ đại hội, sẽ được công khai trên bản tin của Câu lạc bộ về Các khoản thu đóng góp từ các hội viên; các khoản chi vào các công việc cụ thể và tình hình quỹ của Câu lạc bộ đến thời điểm báo cáo.
  CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 12. Điều khoản thi hành
  Tất cả Hội viên Câu lạc bộ phải thực hiện đúng quy định của Quy chế này. Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này.
  - Trong quá trình hoạt động, nếu có vấn đề cần sửa đổi, Ban Chủ nhiệm sẽ tổng hợp trình hội nghị Câu lạc bộ xem xét.
  Điều 13: Bản Quy chế này có 6 chương và 13 điều, trong quá trình hoạt động, nếu có vấn đề cần sửa đổi, Ban Chủ nhiệm sẽ tổng hợp trình hội nghị Câu lạc bộ xem xét.
  Việc sửa đổi, bổ sung phải có sự thống nhất của ít nhất 75% Hội viên Câu lạc bộ và được phê duyệt./.

 2. Thích trung_cadan, Procotuong1994, Ha Anh đã thích bài viết này
 3. #2
  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  685
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Chào mấy anh, em cũng thích chơi cờ tướng nhưng mà tìm clb để sinh hoạt khó quá, em cũng ở Hiệp Bình Chánh, nhưng ở kp5, vậy em có được tham gia clb không. và các anh cho em địa chỉ của clb nữa, em tìm mà không thấy địa chỉ. Cảm ơn các anh nhiều!

 4. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
 5. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2013
  Bài viết
  127
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi Procotuong1994 Xem bài viết
  Chào mấy anh, em cũng thích chơi cờ tướng nhưng mà tìm clb để sinh hoạt khó quá, em cũng ở Hiệp Bình Chánh, nhưng ở kp5, vậy em có được tham gia clb không. và các anh cho em địa chỉ của clb nữa, em tìm mà không thấy địa chỉ. Cảm ơn các anh nhiều!
  Vui lòng liên hệ: A.Sơn Kp2: 0978.214.315

 6. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
Quy chế hoạt động của CLB Cờ tướng Khu phố 2

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
 • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68